Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

Alla personer över 18 år kan fritt välja vårdcentral. För barn som är under 18 år väljer vårdnadshavaren.

Tillhöra en vårdcentral i Sörmland

Du väljer själv vilken vårdcentral du vill tillhöra. Det kallas ibland för att lista sig. Du kan bara tillhöra en vårdcentral i taget.

Så här väljer du vårdcentral på 1177.se

  1. Logga in här på 1177.se
  2. Under vårdcentral, klicka på Välj/ändra vårdval
  3. Klicka fram den kommun du vill ha din vård i och klicka på Sök.
  4. Klicka på den vårdcentral där du vill ha din vård.
  5. Godkänn villkoren och klicka på Byt mottagning
  6. Valet är klart när du ser bekräftelsen på skärmen.

Så här väljer du vårdcentral med blankett

Du som inte har möjlighet att använda e-tjänster kan fylla i en blankett och lämna till den vårdcentral du vill tillhöra. Blanketten finns på vårdcentralerna, eller så kan du skriva ut den här

Vårdnadshavare väljer vårdcentral åt barn

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Om du väljer vårdcentral för ditt barn tillhör ditt barn också den BVC som finns där.

Om du inte väljer själv

Om du inte gör ett aktivt val av vårdcentral i Sörmland kommer du automatiskt att tillhöra den vårdcentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en annan vårdcentral.

Söka akut vård

Om du behöver akut hjälp kan du söka vård på en annan vårdcentral än den du har valt. Den vårdcentral du vänder dig till gör då en medicinsk bedömning. Om de besvär du söker vård för bedöms som akuta eller halvakuta måste de ta emot dig. Om dina besvär inte bedöms som akuta eller halvakuta kan de istället hänvisa dig till den vårdcentral du har valt.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Sörmland betalar du en patientavgift, som är densamma för alla vårdcentraler i Sörmland.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Sörmland har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din hemregion. Vid akuta tillstånd ersätter regionen för sjukresan.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Hitta vårdcentral i annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan  region. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid. Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral i en annan region.

Olika regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdcentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya vårdcentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Till toppen av sidan