ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välja vårdcentral i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till. Du kan välja att söka öppen vård var som helst i Sverige. Det kan finnas flera skäl till ditt val, till exempel närhet till hemmet eller jobbet, eller att personalen talar eller har information på ett språk som du förstår.

Så här väljer du

Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i Region Skåne eller ett annat landsting. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av ett landsting eller en region och privata vårdcentraler som har avtal med landstinget eller regionen.

Du kan också välja en särskild vårdcentral, det kallas ibland för att lista sig på en vårdcentral. Om du inte aktivt väljer vårdcentral, blir du automatiskt listad på den vårdcentral du bor närmast. Du kan när som helst ändra ditt val hur många gånger du vill.

Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan.

Om du är folkbokförd i Region Skåne kan du välja vårdcentral inom regionen genom att logga in i 1177:s e-tjänster. Du kan också skicka eller lämna in en valblankett på önskad vårdcentral. Du hittar kontaktuppgifter till vårdcentraler i Skåne här Hitta vårdcentral i Skåne.

Logga in i 1177.se

Valblankett vårdcentral

Fast läkarkontakt

Du har möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. En fast läkarkontakt på en vårdcentral innebär att du får träffa samma läkare vid varje besök på vårdcentralen, i den mån det är möjligt.

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en vård/hälsocentral i Region Skåne betalar du patientavgift som är densamma på alla vårdcentraler inom regionen. Du behöver inte ha remiss för att besöka en vårdcentral eller öppen specialistvård inom Region Skåne.

Om du är folkbokförd i ett annat landsting och vill söka vård inom Region Skåne har du inte rätt att få ersättning för boende, mat och resekostnader.

Läs mer om vilka avgifter som gäller

Patientavgifter i Skåne

Hitta vårdcentral

I tjänsten Hitta vård hittar du samtliga vårdcentraler. Det gäller både i Skåne och resten av Sverige.

Hitta vård

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering.

Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i ÖstergötlandVälja vårdcentral i annat landsting/region

Du kan även välja att söka vård på en hälso-eller vårdcentral i ett annat landsting eller region. Ring då och boka tid direkt med den hälso-/vårdcentral som du väljer.

Olika landsting och regioner har olika regler för val av vård-/hälsocentral. 
Läs mer om hur det fungerar att ändra vårdval här.

Till toppen av sidan