Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till. Du kan välja att söka vård var som helst i Sverige. Det kan finnas flera skäl till ditt val. Exempelvis att mottagningen ligger när ditt hem eller jobb, eller att personalen talar ett språk som du förstår.

Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i Skåne eller en annan region. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och alla privata vårdcentraler som har avtal med regionen. 

Så här väljer du vårdcentral i Skåne

Det är bra att välja vilken vårdcentral du vill gå till. I Skåne kallas det ibland för att lista sig på en vårdcentral. Om du inte väljer en vårdcentral, blir du automatiskt listad på den vårdcentral du bor närmast. Du kan när som helst ändra ditt val. 

Även om du har valt en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan.

Välj eller ändra vårdcentral

Om du är folkbokförd i Skåne kan du välja eller ändra vårdcentral i Skåne genom att logga in i e-tjänsterna.

Du kan också skicka eller lämna in en valblankett på önskad vårdcentral.

När ditt val registrerats så visas ditt vårdcentralen på startsidan i e-tjänsterna när du loggat in. 

Hitta vårdcentral i Skåne

Logga in i 1177.se

Valblankett vårdcentral

Fast läkarkontakt

Du har möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. En fast läkarkontakt på en vårdcentral innebär att du får träffa samma läkare vid varje besök på vårdcentralen, i den mån det är möjligt.

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en vårdcentral i Skåne betalar du en patientavgift. Det är samma avgift på alla vårdcentraler i Skåne. Du behöver inte ha remiss för att besöka en vårdcentral eller öppen specialistvård.

Om du är folkbokförd i ett annan region och vill söka vård i Region Skåne har du inte rätt att få ersättning för boende, mat och resekostnader.

Läs mer om vilka avgifter som gäller

Patientavgifter i Skåne

Hitta vårdcentral

I tjänsten Hitta vård hittar du alla vårdcentraler i Sverige. Här kan du läsa mer om hur du kan filtrera och söka för att hitta den mottagningen du letar efter i tjänsten Hitta vård.

Så här hittar du rätt i tjänsten Hitta vård

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering.

Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i ÖstergötlandVälja vårdcentral i en annan region

Du kan även välja att söka vård på en hälso- eller vårdcentral i en annan region. Ring då och boka tid direkt hos den hälso- eller vårdcentral som du väljer.

Olika regioner har olika regler för val av hälso- eller vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar att ändra vårdval här.

Till toppen av sidan