Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till. Du kan välja att söka vård var som helst i Sverige. Det kan finnas flera skäl till ditt val. Exempelvis att mottagningen ligger när ditt hem eller jobb, eller att personalen talar ett språk som du förstår.

Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i Skåne eller en annan region. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och alla privata vårdcentraler som har avtal med regionen. 

Så här väljer du vårdcentral i Skåne

Det är bra att välja vilken vårdcentral du vill gå till. I Skåne kallas det ibland för att lista sig på en vårdcentral. Om du inte väljer en vårdcentral, blir du automatiskt listad på den vårdcentral du bor närmast. Du kan när som helst ändra ditt val. 

Även om du har valt en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan.

Välj eller ändra vårdcentral

Om du är folkbokförd i Skåne kan du välja eller ändra vårdcentral i Skåne genom att logga in i e-tjänsterna.

Du kan också skicka eller lämna in en valblankett på önskad vårdcentral.

När ditt val registrerats så visas din vårdcentral på startsidan i e-tjänsterna när du loggat in. 

Hitta vårdcentral i Skåne

Logga in i 1177.se

Valblankett vårdcentral

Fast läkarkontakt

Du har möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. En fast läkarkontakt på en vårdcentral innebär att du får träffa samma läkare vid varje besök på vårdcentralen, i den mån det är möjligt.

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en vårdcentral i Skåne betalar du en patientavgift. Det är samma avgift på alla vårdcentraler i Skåne. Du behöver inte ha remiss för att besöka en vårdcentral eller öppen specialistvård.

Om du är folkbokförd i en annan region och vill söka vård i Region Skåne har du inte rätt att få ersättning för boende, mat och resekostnader.

Läs mer om vilka avgifter som gäller

Patientavgifter i Skåne

Hitta vårdcentral

I tjänsten Hitta vård hittar du alla vårdcentraler i Sverige. Här kan du läsa mer om hur du kan filtrera och söka för att hitta den mottagningen du letar efter i tjänsten Hitta vård.

Så här hittar du rätt i tjänsten Hitta vård

Välja vårdcentral i en annan region

Du kan även välja att söka vård på en hälso- eller vårdcentral i en annan region. Ring då och boka tid direkt hos den hälso- eller vårdcentral som du väljer.

Olika regioner har olika regler för val av hälso- eller vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar att ändra vårdval här.

Till toppen av sidan