ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välja vårdcentral i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Vårdval Värmland innebär att du kan välja den vårdcentral som passar dig bäst. Du kan välja en landstingsdriven eller en som drivs av ett privat företag på uppdrag av landstinget. Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting.

Så här väljer du

Välj den vårdcentral du vill tillhöra genom att fylla i en valblankett. Lämna eller skicka den till vårdcentralen som du vill vara patient hos. Du kan även byta direkt på vårdcentralen. Observera att du inte kan välja en filial. Istället får du välja den vårdcentral som ansvarar för mottagningen.

Alla personer som är folkbokförda i Värmlands län tillhör en vårdcentral sedan den 3 maj 2010. Du som inte gjorde ett aktivt val blev placerad på den vårdcentral som i din kommun ligger närmast där du är folkbokförd. Information om vilken vårdcentral du tillhör har inte skickats ut av landstinget. Välj den vårdcentral du vill vara patient hos.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Värmland betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i Värmland.

Om du är folkbokförd i ett annat landsting och väljer att söka vård i Värmland har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av ditt hemlandsting.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Hitta och jämföra vårdcentral

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan