Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Vårdval Värmland innebär att du kan välja den vårdcentral som passar dig bäst. Du kan välja en regiondriven eller en som drivs av ett privat företag på uppdrag av regionen. Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region.

Så här väljer du

Alla personer som är folkbokförda i Värmlands län tillhör en vårdcentral. Du som inte gjort ett aktivt val är placerad på den vårdcentral som i din kommun ligger närmast där du är folkbokförd. Information om vilken vårdcentral du tillhör har inte skickats ut av regionen. Välj den vårdcentral du vill vara patient hos.

  • Du som är folkbokförd i Värmlands län väljer vårdcentral genom att logga in eller via pappersblankett.
  • Lämna eller skicka blanketten till vårdcentralen du väljer.
  • Du kan även byta direkt på vårdcentralen.

Observera att du inte kan välja en filial. Istället får du välja den vårdcentral som ansvarar för mottagningen.

Du kan byta vårdcentral högst två gånger på 12 månader. Om det finns särskilda skäl till att byta fler gånger får du kontakta den vårdcentral du vill lista dig på.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Värmland betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i Värmland.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Värmland har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din hemregion.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Till toppen av sidan