Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 8

24 februari: Nu har de som bor på ett äldreboende fått sina två vaccinationsdoser. Nu pågår vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Läs om när det blir din tur här.

VÅRD NÄRA DIG

Vårdcentralen - för alla besvär som inte är akuta eller livshotande

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdcentralen, som ibland kallas husläkarmottagningen, tar emot både vuxna och barn. Här finns ibland drop-in tider hos läkare och sjuksköterskor och du kan ofta få akuttider samma dag. Du väljer själv vilken vårdcentral du ska gå till. Det behöver inte vara den mottagning som ligger närmast ditt hem, du kan till exempel välja en mottagning som en vän rekommenderat. Du kan även önska om att få komma till en särskild läkare på mottagningen, till exempel någon som har särskilda språk- eller specialistkunskaper.

Stockholms län

Under coronapandemin har många vårdcentraler ställt in sina dropin-tider. Det kan också förekomma ändrade öppettider.

På vårdcentralen arbetar framförallt läkare som är specialister i allmänmedicin och specialistutbildade sjuksköterskor, som till exempel distriktssjuksköterskor. Du kan även träffa kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper. Här behandlas barn och vuxna för sjukdomar och besvär som till exempel

 • halsont, hög feber, allergier
 • urinvägsinfektioner, yrsel eller ryggont
 • kroniska sjukdomar som diabetes.

De kan också

 • lägga om sår 
 • ta bort stygn efter mindre kirurgiska ingrepp
 • mäta blodtryck
 • ge stöd vid oro eller nedstämdhet
 • ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, vikt eller alkohol. 

Krisstöd via din vårdcentral

Är du orolig för dig själv, en närstående eller är anhörig till någon som är sjuk eller som avlidit då kan din vårdcentral erbjuda krisstödsamtal. Du kan få hjälp och stöd genom att boka ett besök på vårdcentralen, via telefonkontakt eller chatt och videosamtal i de fall som vårdcentralen erbjuder det.

Alla vårdcentraler har tillgång till kurator eller psykolog. Följande vårdcentraler erbjuder idag videobesök eller chatt.

Du kan också boka ett krisstödssamtal via appen alltid öppet. Det kan du göra även om du inte är listad på en vårdcentral som är ansluten där.

Öppet klockan 8:00–17:00

Vårdcentralen har minst öppet klockan 8:0017:00 varje vardag. Alla har rådgivning på telefon och kan göra hembesök. Många mottagningar erbjuder också så kallad öppen mottagning vissa tider i veckan, då du kan komma utan att ha bokat tid.

Här hittar du samtliga mottagningar i Stockholms län. Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du också beställa en tid hos din mottagning genom att logga in

Vissa vårdcentraler har specialkompetens

Vissa mottagningar har ytterligare uppdrag:

Husläkarjourer som har kvälls- och helgöppet

Om du behöver vård när mottagningen har stängt och du bedömer att det inte kan vänta till nästa dag, kan du få hjälp på en husläkarjour. De hjälper även barn från sex månader.

Under coronapandemin har några husläkarjourer endast öppet för telefon- eller videorådgivning. Ring därför först eller klicka på länken nedan och läs på mottagningens "om oss - text". 

Husläkarjourerna har öppet klockan 17:0022:00 på vardagar och klockan 8:0022:00 på helgdagar. Välj någon av följande mottagningar:

Husläkarjour med kortare öppettider

Husläkarjouren i Norrtälje har öppet måndag till fredag klockan 17:0020:00, lördag och söndag klockan 8:0018:00. Mottagningen tar endast emot bokade besök.

Vad betyder det att ”lista sig” på en vårdcentral

I Region Stockholm kan du själv välja vilken vårdcentral du vill vara listad på. Den vårdcentral som du väljer får en grundersättning för varje listad patient. Det får de även om du inte besöker dem på ett tag. Vårdcentralen använder pengarna för att kunna planera sin verksamhet och till exempel ha rätt bemanning på sin mottagning. För dig som patient kan det vara en trygghet att träffa någon som redan känner till din sjukdomshistoria.

Viktigt att känna till:

 • Det finns inga krav på att vara listad för att få vård. Du som har valt att inte lista dig har alltid rätt att få vård.
 • Är du redan listad på en mottagning kan du få akut hjälp, oavsett vilken vårdcentral du besöker, utan att behöva lista om dig.
 • Ska du däremot genomgå en utredning kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad, alternativt be att få lista om dig.

Så här väljer du vårdcentral

Du kan bara vara listad på en vårdcentral. Du kan när som helst välja att lista om dig eller ditt barn. Valet är personligt, därför behöver varje familjemedlem anmälas.

Logga in och välj mottagning här 

Ett annat sätt att lista sig är att fylla i valblanketterna här nedan och lämna in den till vårdcentralen. 

Valblankett för vuxna (PDF) 
Valblankett för barn/ungdomar (PDF) (fylls i av dig som är vårdnadshavare). 

Om det inte finns plats

Det kan hända att den mottagning eller läkare du valt redan har så många patienter att de inte kan ta emot nya. Du kan då antingen ställa dig på en väntelista eller välja en annan mottagning. Om du väljer att lista om dig på annan mottagning under tiden som du står på väntelista så förlorar du din plats i väntelistan. Det är alltid ditt senaste val som gäller.

Om läkaren du valt har väntelista kontaktar mottagningen dig.

Sammanfattningsvis - tänk på att:

 • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget
 • Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort
 • Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har fullt
 • Om du står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen tas bort
 • Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Region Stockholm rekommenderar att du söker vård där du är listad.

Vill du inte vara listad på en vårdcentral?

Om du vill avlista dig helt och hållet, det vill säga inte lista om dig till en annan mottagning ska du skicka ett skriftligt meddelande till: 

      SLL-IT, ListOn
      Box 22550
      104 22 Stockholm

 Brevet ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • datum
 • underskrift.

Vill du välja vårdcentral i en annan region?

Vill du söka vård en enstaka gång på en vårdcentral i en annan region är det bara att ta kontakt med vårdcentralen och boka en tid.

Vill du lista dig på en vårdcentral i en annan region gäller lite olika regler. Läs mer om hur det fungerar i listan nedan.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

Be din nuvarande mottagning att föra över din journal

Den nya vårdcentralen kan inte automatiskt se din gamla journal. Om du vill att de ska se den, måste du kontakta din gamla mottagning och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på den nya mottagningen var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över journalen.

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Du som är folkbokförd någon annanstans, men vill tillhöra en vårdcentral i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i din region. Det är också din regions regler som gäller när det gäller vårdgarantin.

Till toppen av sidan