Vård nära dig

Vårdcentralen - för alla besvär som inte är akuta eller livshotande

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdcentralen, som ibland kallas husläkarmottagningen, tar emot både vuxna och barn. Här finns ibland drop-in tider hos läkare och sjuksköterskor och du kan ofta få akuttider samma dag. Du väljer själv vilken vårdcentral du ska gå till, det behöver inte vara den mottagning som ligger närmast ditt hem. Du kan även önska om att få komma till en särskild läkare på mottagningen, till exempel någon som har särskilda språk- eller specialistkunskaper.

Stockholms län

Under coronapandemin har många vårdcentraler ställt in sina dropin-tider. Det kan också förekomma ändrade öppettider.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

För att undvika smittspridning är det viktigt att patienter med luftvägsinfektioner inte möter andra patienter på vårdcentralen. Därför samarbetar flera vårdcentraler om särskilda mottagningar - de kan ligga utomhus eller ha en särskild entrédörr. Du kan däremot inte gå dit direkt, utan behöver först ringa vårdcentralen som vid behov bokar en tid åt dig.

För att minska smittrisken ytterligare, behöver du nu bära munskydd vid ditt vårdbesök. Det gäller både när du besöker vården som patient eller som medföljande. Rekommendationen om att använda munskydd gäller dig som är 16 år eller äldre.

Om du saknar munskydd, kan du säga till när du kommer så ser personalen till att du får ett.

Se här hur du använder munskydd på ett säkert sätt.

På vårdcentralen arbetar framförallt läkare som är specialister i allmänmedicin och specialistutbildade sjuksköterskor, som till exempel distriktssjuksköterskor. Du kan även träffa kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper. Här behandlas barn och vuxna för sjukdomar och besvär som till exempel

  • halsont, hög feber, allergier
  • urinvägsinfektioner, yrsel eller ryggont
  • kroniska sjukdomar som diabetes.

De kan också

  • lägga om sår 
  • ta bort stygn efter mindre kirurgiska ingrepp
  • mäta blodtryck
  • ge stöd vid oro eller nedstämdhet
  • ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, vikt eller alkohol. 
  • behandla dig som behöver fotsjukvård
Till toppen av sidan