Vård och stöd nära dig

Vårdcentralen – när du behöver träffa vårdpersonal

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdcentralen, som ibland kallas husläkarmottagningen, tar emot både vuxna och barn. Om du snabbt behöver få vård brukar det gå att ordna så att du får träffa en läkare eller sjuksköterska samma dag. Här berättar vi vad du kan få hjälp med, hur du väljer mottagning och hur du gör för att lista dig hos en vårdcentral.

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du behöver träffa vårdpersonal. Här arbetar framför allt läkare som är specialister i allmänmedicin och specialistutbildade sjuksköterskor, som till exempel distriktssjuksköterskor. Du kan även träffa kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper.

På vårdcentralen behandlas barn och vuxna för sjukdomar och besvär som till exempel

 • Infektioner som feber, ont i halsen
 • Psykisk ohälsa, till exempel ångest, sömnsvårigheter, depression
 • Kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, högt blodtryck , astma/KOL
 • Allergier
 • Yrsel
 • Smärta
 • Sårskador

De kan också

 • lägga om sår 
 • ta bort stygn efter kirurgiska ingrepp
 • mäta blodtryck
 • ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, kost och fysisk aktivitet eller alkohol. 
 • behandla dig som behöver fotsjukvård
 • göra hembesök
Stockholms län

Ring först 

Ring alltid före ditt besök om du har luftvägssymtom. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

 

Alla vårdcentraler har ansvar för psykisk hälsa

Alla vårdcentraler har ett ansvar för psykisk hälsa och gör en första bedömning när du eller ditt barn söker för psykiska besvär. Vissa mottagningar har fler specialistkompetenser och arbetar i team för att ge stöd och behandling. Om ytterligare stöd behövs hänvisar vårdcentralen dig eller ditt barn till rätt mottagning.

Här kan du läsa mer om hur barn och ungdomar med psykisk ohälsa kan få hjälp på vårdcentralen.

Krisstöd via din vårdcentral

Är du orolig för dig själv eller en närstående eller är anhörig till någon som är sjuk eller som avlidit? Då kan din vårdcentral erbjuda krisstödsamtal. Du kan boka ett besök på vårdcentralen eller ring dem och be om stöd. En del vårdcentraler erbjuder också chatt och videosamtal.

Alla vårdcentraler har tillgång till kurator eller psykolog.

Du kan också boka ett krisstödssamtal via appen Alltid öppet. Det kan du göra även om du inte är listad på en vårdcentral som är ansluten där.

Öppettider

Vårdcentralen har minst öppet klockan 8:0017:00 varje vardag. Alla har rådgivning på telefon och kan göra hembesök. Många mottagningar erbjuder också så kallad öppen mottagning vissa tider i veckan, då du kan komma utan att ha bokat tid.

Här hittar du samtliga mottagningar i Stockholms län. Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du också beställa en tid hos din mottagning genom att logga in

Videobesök?

Ofta kan du också chatta eller ha videobesök med din vårdcentral. Kolla med din mottagning vilka alternativ som de erbjuder. När det gäller den regionägda vården finns det till exempel sådana möjlighet i appen Alltid öppet. 

Vissa mottagningar har kvälls- och helgöppet

Behöver du vård när mottagningen har stängt och du bedömer att det inte kan vänta till nästa dag? I vissa delar av länet kan du få hjälp på en kvällsöppen vårdcentral. Det finns ännu ingen lista på vilka vårdcentraler som har kvällsöppet, men på följande sida visas alla mottagningarna och deras öppettider.

Om att ”lista sig” på en vårdcentral

I Stockholms län kan du själv välja vilken vårdcentral du vill vara listad på. Den vårdcentral som du väljer får en grundersättning från Region Stockholm för varje listad patient. Det får de även om du inte besöker dem på ett tag. Vårdcentralen använder pengarna för att kunna planera sin verksamhet och till exempel ha rätt bemanning. För dig som patient kan det vara en trygghet att träffa någon som redan känner till din sjukdomshistoria.

Viktigt att känna till:

 • Det finns inga krav på att vara listad för att få vård. Du som har valt att inte lista dig har alltid rätt att få vård.
 • Om du behöver akut hjälp, kan du få den på vilken vårdcentral som helst, även om du är listad på en annan mottagning. Du behöver alltså inte lista om dig. Ska du däremot genomgå en utredning kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad, alternativt be att få lista om dig.
 • Har du omfattande medicinska behov som kräver närhet till en vårdcentral? Då kan du i vissa fall lista dig vid den mottagning som ligger närmast din bostad, även om den har kö. Kontakta då mottagningen som gör en bedömning av ditt medicinska behov.
 • Om du har basal hemsjukvård kan du kontakta den vårdcentral som utför dessa tjänster, och be om att bli listad där. Har mottagningen en listningskö kan du få förtur.

Så listar och avlistar du dig

Du kan kontakta vilken vårdcentral som helst för att lista dig där. Du kan också önska att få komma till en särskild läkare på mottagningen, till exempel någon som har särskilda språk- eller specialistkunskaper.

 

Du väljer under rubriken Vårdval

Valet är personligt, därför behöver varje familjemedlem anmälas. När som helst kan ni välja att lista er på en annan vårdcentral.

Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.

Om du inte kan logga in kan du fylla i en valblankett och lämna till vårdcentralen: 
Valblankett för vuxna (PDF)    
Valblankett för barn/ungdomar (PDF) (fylls i av vårdnadshavare) 

Om det inte finns plats

Det kan hända att den mottagning eller läkare du valt redan har så många patienter att de inte kan ta emot nya. Du kan då antingen ställa dig på en väntelista eller välja en annan mottagning. Om du väljer att lista om dig på annan mottagning när du står på väntelista, förlorar du köplatsen. Det är alltid ditt senaste val som gäller.

Om läkaren du valt har väntelista kontaktar mottagningen dig.

Sammanfattningsvis - tänk på att:

 • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget
 • Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort
 • Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har fullt
 • Om du står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen tas bort
 • Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Region Stockholms rekommendation är dock att du söker vård där du är listad. Då vet du också med säkerhet att du omfattas av vårdgarantin. 

Vill du inte vara listad på någon vårdcentral?

För att få tillgång till vårdgarantin behöver du söka vård på den vårdcentral där du är listad. Om du av något skäl ändå vill avlista dig skickar du ett brev till adressen nedan. Skriv "Avlistning" i ämnesraden. 

      SLL-IT, ListOn
      Box 22550
      104 22 Stockholm

 Brevet ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • datum
 • underskrift.

Vill du välja vårdcentral i en annan region?

Vill du söka vård en enstaka gång på en vårdcentral i en annan region? Då är det bara att ta kontakt med vårdcentralen och boka en tid.

Vill du lista dig på en vårdcentral i en annan region gäller lite olika regler. Här kan du läsa mer.

Be din nuvarande mottagning att föra över din journal

Den nya vårdcentralen kan inte automatiskt se din gamla journal. Om du vill att de ska se den, måste du kontakta din gamla mottagning och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på den nya mottagningen var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över journalen.

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Du som är folkbokförd någon annanstans, men vill tillhöra en vårdcentral i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i din region. Det är också din regions regler som gäller när det gäller vårdgarantin.

Till toppen av sidan