Att välja vårdmottagning

Välja hälsocentral i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral i en annan region.

Alla personer över 15 år kan välja hälsocentral. För barn som är under 15 år väljer vårdnadshavaren. Du som är folkbokförd i Gävleborg kan välja hälsocentral genom att logga in på 1177.se. Du kan boka tid genom att ringa till hälsocentralen. Du kan också sökar vård genom den digitala tjänsten Min vård Gävleborg. 

Läs mer om Hälsoval Gävleborg

Läs mer om Min vård Gävleborg

Så här väljer du

Tillhöra en hälsocentral i Gävleborg

Du kan välja vilken hälsocentral du ska tillhöra, det kallas ibland för att lista sig. Du kan lista dig genom att logga in på 1177.se. Du behöver vara folkbokförd i Gävleborg för att kunna lista dig via e-tjänsten.

Du kan också fylla i valblanketten Hälsoval Gävleborg eller hämta en blankett på närmaste hälsocentral. Du får ingen bekräftelse på registreringen. Om du undrar var du är listad för tillfället kan du fråga på en hälsocentral eller logga in på 1177.se.

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral i Gävleborg kommer du automatiskt att tillhöra den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en ny hälsocentral. Du kan göra ett nytt val två gånger på en period på tolv månader. En hälsocentral kan inte säga nej om du vill lista dig där. Du kan inte vara listad på två hälsocentraler samtidigt. 

Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. För barn upp till och med 15 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Valbara hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg 

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral än den du tillhör. Det kan till exempel vara att du är på en annan ort och behöver vård snabbt. Eller att du har ett besvär som kräver något enstaka besök.

Har du har en sjukdom där du behöver många besök till vården eller behöver träffa flera ur personalen kan du bli hänvisad till din egen hälsocentral. Eller så får du förslag om att lista om dig.

Blanketter Hälsoval Gävleborg

Bor du i Gävleborg och vill lista dig där är det enklast att göra det genom att logga in på 1177.se, se Så loggar du in på 1177.se om du inte vet hur du loggar in. Du kan också välja att fylla i valblanketten, skriva ut, skriva under och skicka in den. Du kan också gå till en hälsocentral och hämta en valblankett där.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Gävleborg betalar du en patientavgift som är densamma för alla hälsocentraler i Gävleborg. Du behöver ingen remiss för att besöka en hälsocentral. 

Du som är folkbokförd i en annan region och söker vård i Gävleborg har inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald.

Sjukresor i Gävleborg kan du läsa vad som gäller för resor till din hälsocentral. 

Hitta hälsocentraler

I tjänsten Hitta vård hittar du alla hälsocentraler i Gävleborg.

Välja hälsocentral i annan region

Du kan också välja att tillhöra en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av hälsocentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Du kan också söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral du vill besöka och boka en tid. 

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte att kunna se din journal. Därför kan det vara bra att kontakta din förra hälsocentral och berätta att du byter hälsocentral.

Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare. Då kan de hjälpa till att föra över journalen om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Läs mer på 1177.se

Hälsoval Gävleborg

I Region Gävleborg kallas vårdvalet Hälsoval Gävleborg. Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst. Du kan välja en hälsocentral som är offentligt driven eller en privat hälsocentral.

Till toppen av sidan