Att välja vårdmottagning

Välja hälsocentral i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral i en annan region.

Alla personer över 15 år kan välja hälsocentral. För barn som är under 15 år väljer vårdnadshavaren. Du som är folkbokförd i Gävleborg kan välja hälsocentral genom att logga in på 1177.se. Du kan boka tid genom att ringa till hälsocentralen. 

Läs mer om Hälsoval Gävleborg

Så här väljer du

Tillhöra en hälsocentral i Gävleborg

Du kan välja vilken hälsocentral du ska tillhöra, det kallas ibland för att lista sig. Du kan lista dig genom att logga in på 1177.se. Du behöver vara folkbokförd i Gävleborg för att kunna lista dig via e-tjänsten.

Du kan också fylla i valblanketten Hälsoval Gävleborg eller hämta en blankett på närmaste hälsocentral. Hälsocentralen skickar inte någon bekräftelse på att blanketten är registrerad. Om du undrar var du är listad för tillfället kan du fråga på en hälsocentral eller logga in på 1177.se.

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral i Gävleborg kommer du automatiskt att tillhöra den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en ny hälsocentral. En hälsocentral kan inte säga nej om du vill lista dig där. 

Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. För barn upp till och med 15 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Valbara hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg 

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral än den du tillhör. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Om du har en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa flera ur personalen kan hälsocentralen hänvisa dig till din egen hälsocentral eller föreslå att du listar om dig.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två hälsocentraler samtidigt. Om du tillhör en hälsocentral i Gävleborg och byter till en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region behöver du meddela din nuvarande hälsocentral. Byter du till en annan hälsocentral inom Gävleborg behöver du inte göra något. 

Blanketter Hälsoval Gävleborg

Bor du i Gävleborg och vill lista dig där är det enklast att göra det genom att logga in på 1177.se, se Så loggar du in på 1177.se om du inte vet hur du loggar in. Du kan också välja att fylla i valblanketten, skriva ut, skriva under och skicka in den. Du kan också gå till en hälsocentral och hämta en valblankett där.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Gävleborg betalar du en patientavgift som är densamma för alla hälsocentraler i Gävleborg. Väljer du den hälsocentral som ligger närmast hemmet har du rätt att få ersättning för resan till och från hälsocentralen om resan kostar över 100 kronor. 

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Gävleborg har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din hemregion. 

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en hälsocentral.

Hitta hälsocentraler

I tjänsten Hitta vård hittar du alla hälsocentraler i Gävleborg.

Välja hälsocentral i annan region

Du kan också välja att tillhöra en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av hälsocentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Du kan också söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral du vill besöka och boka en tid. 

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Information från andra regioner

Vill du veta hur det fungerar att välja specialistvård eller hälsocentral i någon annan region kan du välja i listan nedan.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

Läs mer på 1177.se

Hälsoval Gävleborg

I Region Gävleborg kallas vårdvalet Hälsoval Gävleborg. Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst, en offentligt driven eller en som drivs av ett privat företag på uppdrag av Region Gävleborg.

Till toppen av sidan