ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välj specialistvårdsmottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Öppen specialiserad vård är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus.

Så här väljer du

När du söker vård på en öppen specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Det bästa är att i första hand vända sig till en vårdcentral, så får du hjälp att hamna rätt. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet vad du ska söka för vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd inom Region Skåne har du möjlighet att boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter), men bara hos de vårdcentraler och specialistmottagningar som är anslutna till e-tjänsten för tidbokning.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när de har en tid. Om du tycker att det gått lång tid utan att du fått en kallelse, kontakta mottagningen igen.

Specialistvård du kan kontakta direkt

Inom Region Skåne krävs ingen remiss för specialistvård. Det kan däremot vara bra om du först vänder dig till en vårdcentral för att få en bedömning. Det kan till exempel vara så att det krävs att du har blivit undersökt eller tagit vissa prover innan du får komma till en specialistmottagning.
Sök din vårdcentral i Hitta vård

Specialistvård du enklast når via vårdcentralen

Inom Skåne rekommenderas du att i första hand kontakta din vårdcentral. Om den medicinska bedömningen du får på vårdcentralen visar att du behöver specialistvård så hjälper de dig vidare till rätt mottagning. Du får en remiss utskriven om det behövs.

Specialistvård som kräver remiss

En del mottagningar vill att du som patient skriver en så kallad egenvårdbegäran. I den ska du som patient själv beskriva ditt medicinska tillstånd och varför du söker vård.

Remissregler och egen vårdbegäran i Skåne

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vissa mottagningar, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

I de nationella kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos. 

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Välja öppen specialistvård i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del landsting måste du  ha remiss för att få vård vid en specialistvårdsmottagning. Du kan ta reda på vilka landsting och regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på 
Sveriges kommuner och landstings webbplats - Remisskrav i olika regioner och landsting

Din journal

Om du väljer att söka öppen specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i ett annat landsting. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller enbart om du söker vård i det egna landstinget där du är folkbokförd. Om det är kö till den mottagning där du har ditt medicinska vårdbehov så prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Sjukresor

Om du väljer att söka vård i något annat landsting än ditt hemlandsting så har du inte möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan. Du har inte heller möjlighet att få ersättning för logikostnader/uppehälle.  Det innebär också att du frivilligt avstår från vårdgarantin i ditt eget landsting. Du omfattas inte heller av vårdgarantin i det landsting eller region där du söker vård.

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

 

 

Till toppen av sidan