VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND

Välja öppen specialistvård i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Om du behöver öppen specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård vid.

Vi rekommenderar dig att kontakta din hälso-/vårdcentral som därefter utifrån ditt medicinska behov kan hänvisa dig till specialistvård. I annat fall kan du kontakta berörd mottagning direkt.

Om du är folkbokförd i annan region kan du, om du kommer från en region med remisskrav, söka specialistvård i Region Västernorrland. Du behöver då ha remiss till den mottagning du vill besöka. Ta därför reda på vilka remisskrav som gäller först.

Så här väljer du

När du söker vård vid en öppen specialistmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en hälso-/vårdcentral först

När du vet vad du ska söka för vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd i Västernorrland kan du ofta boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du redan har fått en remiss till en specialistmottagning behöver du inte göra något. Mottagningen skickar då en kallelse till dig när de har en tid. 

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för kan du välja att söka samma typ av specialistvård vid en annan mottagning i berörd region. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en vård-/hälsocentral först.

Specialistvård du kan kontakta direkt

I Västernorrland krävs ingen remiss. Ibland är det ändå lämpligt att först vända sig till en vård-/hälsocentral för att få en bedömning. Det kan till exempel vara så att det krävs att man har gjort en undersökning eller tagit vissa prover innan man får komma till en specialistmottagning.
Sök din hälso-/vårdcentral i Hitta vård

Specialistvård når du enklast via hälso-/vårdcentralen

I Landstinget Västernorrland rekommenderas du att i första hand kontakta din hälso-/vårdcentral. Om du utifrån ett medicinskt perspektiv behöver specialistvård så hänvisas du rätt.

Specialistvård som kräver remiss

En del mottagningar i landet vill att patienten skriver en så kallad egenremiss/egenanmälan där du som patient själv ska beskriva ditt medicinska tillstånd och varför du söker vård.

I Västernorrland krävs ingen remiss vilket innebär att du som patient själv kan söka vård vid vård-/hälsocentral eller specialistmottagning.

Hitta och jämföra öppen specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandlingen

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i olika landsting och regioner kan du gå in på vantetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Välja öppen specialistvård i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del landsting måste du  ha remiss för att få vård vid en specialistvårdsmottagning. Du kan ta reda på vilka landsting och regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och landstings webbplats.

Din journal

Om du väljer att söka öppen specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i ett annat landsting. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller enbart om du söker vård i det egna landstinget där du är folkbokförd. Om det är kö till den mottagning där du har ditt medicinska vårdbehov så prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Sjukresor

Om du väljer att söka vård i något annat landsting än ditt hemlandsting så har du inte möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan. Du har inte heller möjlighet att få ersättning för logikostnader/uppehälle.  Det innebär också att du frivilligt avstår från vårdgarantin i ditt eget landsting. Du omfattas inte heller av vårdgarantin i det landsting eller region där du söker vård.

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i någon annan region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering.

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
     

 

 

Till toppen av sidan