Vården i Västernorrland

Välja öppen specialistvård i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Om du behöver öppen specialistvård kan du ofta själv välja vilken mottagning du vill söka vård vid men det kan också ibland innebära att du behöver resa till den mottagning där du ska få vård.

Vi rekommenderar dig att kontakta din hälso-/vårdcentral som därefter utifrån ditt medicinska behov kan hänvisa dig till specialistvård. I annat fall kan du kontakta berörd mottagning direkt.

Om du är folkbokförd i någon annan region och vill söka öppen specialistvård i Västernorrland behöver du ta reda på vilka remissregler som gäller både i Västernorrland och i din hemregion. Om någon av regionerna kräver remiss för den typ av besök du vill göra så måste du ha en remiss från specialistvård eller vårdcentral. Ta därför reda på vad som gäller i artikeln Vad gäller när du söker vård i Västernorrland

Så här väljer du

När du söker vård vid en öppen specialistmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en hälso-eller vårdcentral först

När du vet vad du ska söka för vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd i Västernorrland kan du ofta boka tid via 1177 e-tjänster.

Om du redan har fått en remiss till en specialistmottagning behöver du inte göra något. Mottagningen skickar då en kallelse till dig när de har en tid. 

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för kan du välja att söka samma typ av specialistvård vid en annan mottagning i berörd region. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en vård eller hälsocentral först.

Du kan behöva resa dit du ska få specialiserad vård

Ibland kan du behöva resa till ett sjukhus som inte ligger närmast din egen hemort för att få din behandling.

Just nu har vi brist på både vårdplatser och personal och därför kan vi behöva flytta dig till annan ort för att kunna ge dig den bästa vården och behandlingen.

Medicinsk bedömning

Vi gör alltid en medicinsk bedömning av dig som patient innan vi beslutar om flytt till ett annat av våra sjukhus.

Vi ser till att resan planeras och genomförs utifrån just dina förutsättningar. Du blir alltid informerad av personalen innan förflyttningen sker.

Specialistvård du kan kontakta direkt

I Västernorrland finns remisskrav till ett par specialistmottagningar, i övrigt krävs ingen remiss, Se Vad gäller när du söker vård i Västernorrland

Ibland är det ändå lämpligt att först vända sig till din vård- eller hälsocentral för att få en bedömning. Det kan till exempel vara så att det krävs att du har gjort en undersökning eller tagit vissa prover innan du får komma till en specialistmottagning.

Specialistvård når du enklast via hälso-/vårdcentralen

I Region Västernorrland rekommenderas du att i första hand kontakta din hälso-eller vårdcentral. Om du utifrån ett medicinskt perspektiv behöver specialistvård så hänvisas du rätt.

Specialistvård som kräver remiss

En del mottagningar i landet vill att patienten skriver en så kallad egenremiss/egenanmälan till mottagningar som inte har krav på remiss från läkare, där du som patient själv ska beskriva ditt medicinska tillstånd och varför du söker vård.

I Västernorrland finns remisskrav på ett par specialistmottagningar, se: Vad gäller när du söker vård i Västernorrland. Till övriga mottagningar/hälsoproblem, krävs ingen remiss vilket innebär att du som patient själv kan söka vård vid specialistmottagning.

När krävs remiss?

  • BUP kräver en remiss för att du ska kunna få en kostnadsfri utredning av en privat mottagning som erbjuder neuropsykiatrisk utredning.
  • Vuxen psykiatrin kräver en remiss för att du ska kunna få en kostnadsfri utredning av en privat mottagning som erbjuder  neuropsykiatrisk utredning.

När behöver du inte remiss?

  • När du söker vård hos regionens Barn-och ungdomspsykiatri (BUP).
  • När du söker vård hos regionens vuxenpsykiatri.

Hitta och jämföra öppen specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandlingen

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i olika landsting och regioner kan du gå in på vantetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och regioner.

Välja öppen specialistvård i annan region

Olika regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del regioner måste du ha remiss för att få vård vid en specialistvårdsmottagning. Du kan ta reda på vilka regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på SKR:s webbplats- Remiss i öppenvård

Din journal

Om du väljer att söka öppen specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i en annan region. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare. Det är alltid frivilligt om du vill visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller enbart om du söker vård i den egna regionen där du är folkbokförd. Om det är kö till den mottagning där du har ditt medicinska vårdbehov så prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Om du får vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantin ska du inte betala merkostnad för resa samt eventuellt boende.

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i någon annan region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
     

 

 

Till toppen av sidan