Att välja vårdmottagning

Välja specialistvård i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök.

Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en hälsocentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från hälsocentralen eller någon annan mottagning.

Om du är folkbokförd i någon annan region och vill söka specialistvård i Norrbotten kan du behöva ha remiss till den mottagning du vill besöka.

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en hälsocentral först. Vissa mottagningar kan du bara få komma till om du har blivit hänvisad av en hälsocentral. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd i Norrbotten kan du ofta boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när de har en tid eller ringer upp dig och kommer överens om en tid. Enligt vårdgarantin har du rätt till ett första besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Specialistvård du enklast når via hälsocentralen

I de allra flesta fall är det bäst för dig att få en första medicinsk bedömning av hälsocentralen. Om hälsocentralen bedömer att behov finns kommer du att remitteras vidare till den specialiserade vården. Med hälsocentralens medicinska bedömning som grund kan specialistmottagningen göra ett säkrare ställningstagande och medicinsk prioritering, och därmed erbjuda dig så bra vård som möjligt.

Specialistvård som kräver remiss

I Region Norrbotten krävs inte remiss för öppen specialiserad vård. Detta gäller både läkarbesök och sjukvårdande behandling (till exempel sjuksköterska eller sjukgymnast). I de allra flesta fall är det bäst för dig få en första medicinsk bedömning av hälsocentralen. Om hälsocentralen bedömer att behov finns kommer du att remitteras vidare till den specialiserade vården.

När det gäller slutenvårdens undersökningar (till exempel röntgen) och labprover krävs alltid remiss från en läkare. Detsamma gäller operationer och/eller behandlingar som kräver att du är inneliggande på sjukhus.

Egenremiss/egen vårdbegäran

En patient har möjlighet att själv direkt kontakta en specialistmottagning för att söka vård. Patientens berättelse/beskrivning av sitt hälsoproblem betraktas som en vårdbegäran som ska hanteras och bedömas på samma sätt som en inkommen remiss från till exempel hälsocentralen. Det är alltid mottagaren av remiss/vårdbegäran som avgör om den medicinska informationen är tillräcklig.

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en hälsocentral först.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i de nationella kvalitetsregistren. I kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandling

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på hälsocentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på webbplatsen Väntetider i vården som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Välja specialiserad vård i annan region

Olika regioner har olika regler för val av specialiserad vård. I en del regioner måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistmottagning. Du kan ta reda på vilka regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård hos Sveriges kommuner och landsting

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och till vem du byter. Berätta också på din nya mottagning var du har gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Vad gäller i andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering som väljer vilket regionalt innehåll som visas. Du kan själv välja tillbaks till Norrbotten när du är klar.

Till toppen av sidan