Att välja vårdmottagning

Välja hälsocentral i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Du kan själv välja vilken hälsocentral du ska vara listad på. Det kan till exempel vara en hälsocentral nära ditt hem eller ditt jobb. Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region.

Du kan byta hälsocentral högst två gånger per år, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger.

En hälsocentral kan inte säga nej om du vill lista dig där. Men om en hälsocentral har listningsstopp så kan du inte lista dig där. Listningsstoppet gäller inte dig som flyttar till hälsocentralens geografiska område och som inte har gjort ett eget val. Det gäller inte heller om du bor på ett särskilt boende som ligger i hälsocentralens geografiska område.

Är du osäker på vilken hälsocentral du är listad hos kan du se det när du loggar in. Informationen hittar du under rubriken Hälsoval. Du kan också kontakta valfri hälsocentral i länet för att få veta var du är listad.

Vilka hälsocentraler kan jag välja mellan?

Att välja hälsocentral kallas också hälsoval. Det innebär att du kan välja att lista dig bland de hälsocentraler som är godkända inom Hälsoval Västerbotten. Det gäller både hälsocentraler som drivs av regionen och hälsocentraler som drivs privat och som är godkända av regionen.

Valbara hälsocentraler i Västerbottens län

Så här väljer du

Du kan välja vilken hälsocentral du ska vara listad på. Om du undrar var du är listad kan du fråga på en hälsocentral eller logga in på 1177.se.

Välj hälsocentral genom att logga in

Du som är folkbokförd i Västerbotten kan logga in och välja eller byta hälsocentral. Bytet sker på en gång.

Blankett för val av hälsocentral

Du kan också fylla i en valblankett. Ladda ner den här genom länken här nedanför, beställ den från en hälsocentral eller hämta en blankett på plats. Sedan skickar du blanketten till den hälsocentral du vill vara listad på.

Blankett_för val av hälsocentral i Västerbotten, pdf, öppnas i nytt fönster

Blanketten registreras i ett listningsregister. Du kan läsa mer om hur vården hanterar personuppgifter. Hälsocentralen skickar inte någon bekräftelse på att blanketten är registrerad. 

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral än den du är listad på. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Har du en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa olika yrkeskategorier kan hälsocentralen be dig att söka vård på din egen hälsocentral. Du kan också välja att lista om dig.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter kan besöka vilken hälsocentral du vill. Du kommer inte att vara listad vid någon enskild hälsocentral.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två hälsocentraler i Västerbotten samtidigt. Byter du till en annan hälsocentral behöver du inte göra något för att avlista dig.

Du som flyttar eller är nyinflyttad

Har du tidigare gjort ett aktivt val till en hälsocentral i länet tillhör du den även efter din flytt.

Flyttar du till länet eller inom länet och inte gör ett eget val tilldelas du den hälsocentral som ansvarar för det geografiska område där du är folkbokförd. Vill du byta hälsocentral måste du göra ett nytt eget val.

Nyfödda och barn under 16 år

När du har fått barn väljer du hälsocentral till ditt barn. Om du inte väljer någon hälsocentral listas barnet automatiskt vid samma hälsocentral som barnets mamma eller annan vårdnadshavare.

Du som vårdnadshavare kan byta hälsocentral för ditt barn fram till att barnet fyllt 16 år. Du som är 16 år och äldre väljer hälsocentral själv.

Om en ny hälsocentral öppnar

Hälsocentralernas geografiska ansvarsområde kan förändras när en ny hälsocentral öppnar. Du som redan är folkbokförd i området och vill tillhöra den nya hälsocentralen måste göra ett nytt val. 

Nyinflyttade tilldelas automatiskt den nya hälsocentralen om de inte väljer en annan.

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en hälsocentral i Västerbotten betalar du en patientavgift. Det är samma avgift för alla hälsocentraler i Västerbotten.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en hälsocentral.

Sjukresor

Väljer du den hälsocentral som ligger närmast ditt hem kan du ha rätt att få ersättning för hela eller en del av resan till och från hälsocentralen. Har du valt en annan hälsocentral får du betala resan själv.

Är du folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Västerbotten har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din hemregion.

Läs mer om sjukresor i Västerbotten

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt

Vill du så kan du få en fast vårdkontakt som ska hjälpa och stödja dig i kontakterna med vården och hjälpa till att samordna vårdens insatser om du har behov av det.

Du ska kunna få en fast läkarkontakt på den hälsocentral där du är listad.

Hembesök

Har du en allvarlig sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta dig till hälsocentralen, kan du efter en bedömning få hembesök. Kommunen ansvarar för hembesök av vårdpersonal som inte är läkare.

Hälsocentralen ger också palliativ, lindrande vård och ansvarar för läkarinsatser till vuxna personer i eget boende och kommunernas särskilda boenden.

Välja hälsocentral i annan region

Du kan också välja att tillhöra en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region. Då behöver du kontakta den aktuella hälsocentralen för att bytet ska ske. Du som är folkbokförd i Västerbottens län kan alltså inte välja hälsocentral i en annan region genom att logga in på 1177.se.

Du kan också söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral du vill besöka och boka en tid.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla patientjournal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Texten finns översatt – other languages

En kortare version av texten finns översatt till följande språk:

لعربية – arabiska

English – engelska

فارسی – persiska

Davvisámegiella – nordsamiska

Soomaali – somaliska

Soranî – sydkurdiska

Suomi – finska

ትግርኛ – tigrinska

Till toppen av sidan