Att välja vårdmottagning

Välja hälsocentral i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Du kan själv välja vilken hälsocentral du ska vara listad på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region.

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral i Västerbotten kommer du automatiskt att bli listad på den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en ny hälsocentral. Du kan byta hälsocentral högst två gånger per år, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger.

Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. Du kan välja hälsocentral från och med 16 års ålder. För dig som yngre än 16 år väljer din vårdnadshavare hälsocentral åt dig.

En hälsocentral kan inte säga nej om du vill lista dig där. Ett undantag är om hälsocentralen för tillfället har listningsstopp.

Så här väljer du

Tillhöra en hälsocentral i Västerbotten

Du kan välja vilken hälsocentral du ska vara listad på. Om du undrar var du är listad kan du fråga på en hälsocentral eller logga in på 1177.se.

Välj hälsocentral genom att logga in

Du som är folkbokförd i Västerbotten kan logga in på 1177.se och välja eller byta hälsocentral. Bytet sker på en gång.

Blankett för val av hälsocentral

Du kan också fylla i en valblankett.  Ladda ner den här genom länken här nedanför, beställ den från en hälsocentral eller hämta en blankett på plats. Sedan skickar du blanketten till den hälsocentral du vill vara listad på.

Blankett_för val av hälsocentral i Västerbotten, pdf, öppnas i nytt fönster

Blanketten registreras i ett listningsregister. Du kan läsa mer om hur vården hanterar personuppgifter. Hälsocentralen skickar inte någon bekräftelse på att blanketten är registrerad. 

Bra att veta när du väljer hälsocentral i Västerbotten.

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral än den du är listad på. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Om du har en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa flera ur personalen kan hälsocentralen hänvisa dig till din egen hälsocentral eller föreslå att du listar om dig.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två hälsocentraler samtidigt. Om du tillhör en hälsocentral i Västerbotten och byter till en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region behöver du meddela din nuvarande hälsocentral. Byter du till en annan hälsocentral i Västerbotten behöver du inte göra något.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Västerbotten betalar du en patientavgift som är densamma för alla hälsocentraler i Västerbotten. Väljer du den hälsocentral som ligger närmast hemmet kan du ha rätt att få ersättning för hela eller en del av resan till och från hälsocentralen.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Västerbotten har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din hemregion.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en hälsocentral.

Hitta hälsocentraler

Välja hälsocentral i annan region

Du kan också välja att tillhöra en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av hälsocentral.

Du kan också söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral du vill besöka och boka en tid.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla patientjournal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Till toppen av sidan