ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välja hälsocentral i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Du kan själv välja vilken hälsocentral du ska vara listad på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region.

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral i Västerbotten kommer du automatiskt att bli listad på den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en ny hälsocentral. Du kan byta hälsocentral när som helst och hur många gånger du vill. 

En hälsocentral kan inte säga nej om du vill lista dig där. 

Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. För barn till och med 15 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Så här väljer du

Tillhöra en hälsocentral i Västerbotten

Du kan välja vilken hälsocentral du ska vara listad på. Om du undrar var du är listad kan du fråga på en hälsocentral eller logga in på 1177.se.

Välj hälsocentral genom att logga in

Du som är folkbokförd i Västerbotten kan logga in på 1177.se och välja eller byta hälsocentral. Bytet sker på en gång.

Blankett för val av hälsocentral

Du kan också fylla i en valblankett.  Ladda ner den här genom länken här nedanför, beställ den från en hälsocentral eller hämta en blankett på plats. Sedan skickar du blanketten till den hälsocentral du vill vara listad på.

Blankett_för val av hälsocentral i Västerbotten, pdf, öppnas i nytt fönster

Blanketten registreras i ett listningsregister. Du kan läsa mer om hur vården hanterar personuppgifter. Hälsocentralen skickar inte någon bekräftelse på att blanketten är registrerad. 

Bra att veta när du väljer hälsocentral i Västerbotten.

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral än den du är listad på. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Om du har en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa flera ur personalen kan hälsocentralen hänvisa dig till din egen hälsocentral eller föreslå att du listar om dig.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två hälsocentraler samtidigt. Om du tillhör en hälsocentral i Västerbotten och byter till en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region behöver du meddela din nuvarande hälsocentral. Byter du till en annan hälsocentral i Västerbotten behöver du inte göra något.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Västerbotten betalar du en patientavgift som är densamma för alla hälsocentraler i Västerbotten. Väljer du den hälsocentral som ligger närmast hemmet kan du ha rätt att få ersättning för hela eller en del av resan till och från hälsocentralen.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Västerbotten har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din hemregion.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en hälsocentral.

Hitta hälsocentraler

Välja hälsocentral i annan region

Du kan också välja att tillhöra en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av hälsocentral.

Du kan också söka vård på en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral du vill besöka och boka en tid.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla patientjournal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i någon annan region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan