ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Osäker på vilken mottagning du ska kontakta?

Innehållet gäller Stockholms län

Om du är osäker på var du ska söka vård ska du kontakta din vårdcentral eller husläkarmottagning, eller ringa 1177 Vårdguiden. Vet du att du behöver specialiserad öppenvård så kan du välja själv vilken mottagning du vill få vård på. Ibland kan du behöva remiss.

Inom specialistvården träffar du läkare som är specialister inom andra områden än allmänmedicin, till exempel en allergolog eller en ögonspecialist.

Specialistmottagningar som behöver remiss

En remiss innehåller information om vad du behöver för vård. Den skrivs oftast av en läkare men kan även skrivas av annan vårdpersonal. Vi rekommenderar därför att du kontaktar din vårdcentral. I Stockholms län behövs till exempel remiss för:

 • besök på specialiserad öron- näsa- och halsmottagning 
 • besök på öron-näsa-hals-akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna (undantag: om du behöver omedelbar vård)
 • besök hos logoped
 • besök hos hudspecialist
 • borttagning av hår och födelsemärken (planerad huddiatermi)
 • medicinsk fotsjukvård
 • ryggkirurgi
 • specialiserad rehabilitering, till exempel specialistmottagning för ME/CFS
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
 • medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 

Remiss behövs däremot inte till för att besöka en gynekolog eller psykiatrisk mottagning. Och kvinnor som söker för knöl i bröstet kan komma utan remiss till en bröstmottagning.

Kontakta mottagningen för besked

Vill du vara säker på vad som gäller, kontakta mottagningen först och fråga om de behöver remiss. Detsamma gäller om du själv väljer att söka specialiserad vård i ett annan del av landet. 

Skriva en egenanmälan

Vissa specialistmottagningar vill att du skriver en egenanmälan till dem, om du inte har en remiss från en läkare. Egenanmälan kan även kallas för egenremiss eller vårdbegäran. Det betyder att du ska skriva:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill ha din egenanmälan, vissa specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder.

Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du nu söker.

Om du söker vård i Stockholm, men bor på annan ort

Bor du någon annanstans i Sverige än i Stockholms län betalar du fortfarande samma patientavgift för specialistvård som de som bor i Stockholm. 
Några saker skiljer sig däremot:

 • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om specialistmottagningen i Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på om det finns remisskrav för den vården där du bor.  
 • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
 • Vårdgarantin gäller endast i ditt eget landsting.

Hitta specialistvård

Här på 1177.se/stockholm finns flera sätt att hitta information om vilka mottagningar du ska kontakta. De flesta artiklar om sjukdomar och besvär innehåller information om vilka mottagningar du ska kontakta. Vet du vilken mottagning du ska kontakta kan du söka fram kontaktuppgifter och detaljerad information på vår söksida.

Väntetider till behandlingen

Väntetiderna för behandlingar kan ta olika lång tid beroende på mottagningen. Oftast kan du fråga din läkare direkt om hen vet vilken mottagning som kan ta emot dig snabbast.

Vill du jämföra väntetiden för vissa behandlingar i andra landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och behöver gå före i kön.

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdpersonalen eller läkaren ska skicka din remiss inom tre dagar (efter det att hen tagit beslut om det och den ska sedan bedömas inom tre dagar. Sammanlagt ska processen max ta sex dagar. Ibland kan mottagningen behöva göra undantag, till exempel om det är väldigt svårt att bedöma vad du ska ha för vård.

När du fått en remiss ska du enligt Stockholms läns vårdgaranti:

 • få träffa en specialist inom 30 dagar från att beslutet om att du ska remitteras togs
 • få behandling inom 90 dagar från att beslutet om behandlingen eller operationen togs.

Om du inte har fått hjälp utifrån ovanstående regler kan du ringa till Vårdgarantikansliet på telefonnummer 08-123 134 00. De kommer att försöka hjälpa dig att hitta en vårdgivare som har kortare köer.

Akut vård får du alltid. 

Vill du söka specialistvård i någon annan region?

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan. Tänk på att du kan inte söka vård med egenanmälan hos vårdgivare i ett landsting som har remisskrav.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

Du kan behöva föra över din journal

Specialistläkaren kan behöva följa din sjukvårdshistorik, men kan inte alltid se din journal. Då kan du behöva kontakta din tidigare mottagning och be om hjälp att föra över journalen.

Till toppen av sidan