Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften. Hur hög egenavgiften är, bestämmer varje region och beror på vilket färdsätt du väljer.

Du kan bara få din sjukresa betald om du har valt att söka vård i den region där du är folkbokförd. Om du på egen hand väljer att vända dig till någon annan region har du inte rätt till ersättning.

Du kan resa med privat bil, buss och tåg och ansöka om ersättning.

Den vårdpersonal som är legitimerad och ger dig vård kan besluta att du har rätt att åka med taxi. Det beror på hur sjuk du är.

Varje region bestämmer vilka resor som ska ersättas.

Läs mer nedan om vad som gäller i din region. 

Till toppen av sidan