Vad gäller när du söker vård i Stockholms län

Skriv ut (ca 3 sidor)

I Stockholm kan du välja vilken mottagning du vill gå till, det gäller både för vårdcentraler och specialiserad vård. Här kan du läsa om vilka villkor som gäller i vårt län, till exempel om du behöver en remiss eller inte. Villkoren kan vara olika beroende på var du bor i landet.

Skriv ut

Vissa mottagningar kan du kontakta direkt, medan vissa vill att din läkare skickar en remiss. Kontakta den mottagning som du vill gå till för att få reda på vad som gäller hos dem.

Vad finns det för vård?

Vad finns det för vård?

Inom öppenvård finns det många olika mottagningar, det är till exempel vårdcentraler och specialiserade mottagningar. Det kallas för öppenvård när du får åka hem efter besöket och inte behöver sova över.

Klicka in dig på de här länkarna om du vill ha mer information om vilken öppenvård du kan välja i Stockholms län:

Du kan söka denna typ av vård i Stockholm även om du inte bor här.

Fäll ihop

Remissregler i Stockholms län

Remissregler i Stockholms län

En remiss innehåller information om vad du behöver för vård. Den skrivs oftast av en läkare men kan även skrivas av annan vårdpersonal. Du behöver en remiss för att få söka vård för

 • besök på öron-näsa-hals-akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
  (med vissa undantag)
 • besök hos logoped
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
 • medicinsk fotsjukvård
 • borttagning av hår och födelsemärken (planerad huddiatermi)
 • planerad specialiserad rehabilitering
 • specialiserad hudsjukvård
 • specialiserad öron-, näsa- och halssjukvård
 • ryggkirurgi
 • medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 

Vill du vara säker på vad det är som gäller på din mottagning så är det enklast att kontakta dem och fråga.

Skriva en egenanmälan

Vissa specialistmottagningar vill att du ska skriva en egenanmälan till dem, om du inte har en remiss från en läkare. Egenanmälan kan även kallas för egenremiss eller vårdbegäran. Det betyder att du ska skriva:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill ha din egenanmälan, vissa specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder. Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du söker nu.

Om du söker vård i Stockholm, men bor på annan ort

Söker du öppenvård på en specialistmottagning i Stockholms län, men bor på annan ort, kan du behöva ha en remiss även om de inte kräver det. Ta därför reda på hur remisskraven för öppenvård ser ut på din ort (där du bor).

Fäll ihop

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdpersonalen eller läkaren ska skicka din remiss inom tre dagar (efter det att hen tagit beslut om det) och den ska sedan bedömas inom tre dagar. Sammanlagt ska processen max ta sex dagar. Ibland kan mottagningen behöva göra undantag, till exempel om det är väldigt svårt att bedöma vad du ska ha för vård. 

När du har fått en remiss ska du enligt Stockholms läns vårdgaranti:

 • få träffa en specialist inom 30 dagar från att beslutet om att du ska remitteras togs
 • få behandling inom 90 dagar från att beslutet om behandlingen eller operationen togs.

Om du inte har fått hjälp utifrån ovanstående regler kan du ringa till Vårdgarantikansliet på telefonnummer 08-123 134 00. De kommer försöka hjälpa dig att hitta en vårdgivare som har kortare köer.

Akut vård får du alltid direkt. 

När vårdgarantin inte gäller

Du får inte Stockholms läns vårdgaranti:

 • Om du är folkbokförd i Stockholms län, men söker vård i något annat landsting. 
 • Om du söker vård i Stockholms län, men är folkbokförd i övriga landet.
 • Om du ska göra röntgenundersökningar, provtagningar och utredningar (med undantag av minnesutredning, dyslexiutredning och neuropsykiatriska utredningar).

Missnöjd med din vård

Om du har synpunkter, klagomål eller andra missnöjen på vården ska du kontakta din mottagning och berätta det. Du kan också vända dig till Patientnämnden som finns där för att stötta och hjälpa dig.

Fäll ihop

Vad ett vårdbesök kostar

Vad ett vårdbesök kostar

I Stockholms län betalar du samma patientavgifter oavsett om du går till den allmänna vården eller till en privat vårdgivare som Stockholms län har avtal med. 

Avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län

Fäll ihop

Frågor och svar om vården

Frågor och svar om vården

På sidan om patientlagen finns det flera frågor och svar som du kan läsa. Om du inte hittar det svar du letar efter kan du också ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177, klicka på knappval 1.

 

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-15