Vad gäller när du söker vård i Stockholms län

Skriv ut (ca 3 sidor)

I Stockholm har du stor frihet att själv välja vilken mottagning du ska gå till, både när det gäller vårdcentraler och specialiserad vård. Här kan du läsa om de villkor som gäller i vårt län, till exempel om remiss krävs eller inte. Ibland skiljer de sig från andra delar av landet.

Skriv ut

Ibland kan du kontakta mottagningen direkt, i andra fall är det din läkare som skickar en remiss till den mottagning du valt. Det beror på vilken typ mottagning det rör sig om. 

Vad finns det för vård?

Vad finns det för vård?

Inom öppenvården finns det många olika typer av mottagningar, från husläkarmottagningar till mer specialiserade mottagningar inom till exempel handkirurgi. Det kallas öppenvård när du får åka hem efter besöket och inte behöver läggas in. 

På följande länkar finns information om vilken öppenvård du kan välja i Stockholms län: 

 Även du som bor i resten av landet kan söka denna typ av vård i Stockholm.

Fäll ihop

Remissregler i Stockholms län

Remissregler i Stockholms län

I Stockholms län behövs remiss för:

 • besök på öron-näsa-hals-akuten
 • besök hos logoped
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
 • medicinsk fotsjukvård
 • borttagning av hår och födelsemärken (planerad huddiatermi)
 • specialiserad rehabilitering
 • medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 

Många vårdgivare behöver också en remiss skriven av en läkare för att kunna göra en korrekt bedömning av ditt behov av specialistvård och för att kunna avgöra hur bråttom det är med att ge dig vård.

Kontakta mottagningen för besked

Vill du vara säker på vad som gäller, kontakta mottagningen först och fråga om de behöver remiss. Detsamma gäller om du själv väljer att söka specialiserad vård i ett annat landsting. 

Vissa mottagningar vill att du skriver en egenanmälan

När du söker vård på en specialistmottagning utan en remiss från en läkare kan vårdpersonalen vilja att du skriver en egenanmälan (ibland kallad egenremiss eller vårdbegäran). Den ska innehålla:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto lättare blir det för vårdpersonalen att bedöma ditt vårdbehov.

Vissa mottagningar har färdiga formulär som de vill att du använder för att få den information de behöver. Ta alltid reda på detta innan du skriver din anmälan.

Om du söker vård i Stockholm, men bor i övriga landet

Om du vill söka öppen specialiserad vård i Stockholms län men bor i övriga landet, kan du behöva ha remiss, även om mottagningen inte kräver det. Innan du söker specialistvård här måste du därför ta reda på remisskraven i ditt hemlandsting.

Fäll ihop

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdgarantin i Stockholms län

I Stockholms län ska en remiss skickas inom tre dagar och sedan bedömas inom tre dagar från att den har kommit till mottagningen. I vissa fall kan mottagningen dock behöva göra undantag, till exempel om det är väldigt svårt att bedöma remissen.

Med remiss ska du enligt Stockholms läns vårdgaranti:

 • få träffa en specialist inom 30 dagar från att beslutet om att du ska remitteras togs
 • få behandling inom 90 dagar från att beslutet om behandlingen eller operationen togs.

Om tidsreglerna inte följs kan du ringa till Vårdgarantikansliet på tel 08- 123 134 00. Där kan du få hjälp att hitta vårdgivare som har kortare väntetider.

Vårdgarantin gäller planerad vård som är beslutad av läkare - akut vård får du förstås omgående. 

När gäller inte vårdgarantin?

Stockholms läns vårdgaranti gäller inte:

 • röntgenundersökningar, provtagningar och utredningar (med undantag av minnesutredning och neuropsykiatriska utredningar).
 • om du är folkbokförd i Stockholms län, men söker vård i något annat landsting 
 • om du söker vård i Stockholms län, men är folkbokförd i övriga landet.

Synpunkter och klagomål efter vård

Om du har synpunkter eller klagomål på vården ska du i första hand vända dig till den mottagning där du behandlats. Du kan också vända dig till Patientnämnden.

Fäll ihop

Patientavgifter

Patientavgifter

I Stockholms län betalar du samma avgifter oavsett om du går till den landstingsdrivna vården eller till någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med.

Följande avgifter gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Fäll ihop

Här kan du få svar på dina frågor

Här kan du få svar på dina frågor

På temat om patientlagen finns flera frågor och svar. Hittar du inte svaret där, kan du också ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177, knappval 1.

 

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2014-12-09