Film: Do I have a say in the decisions at the doctor's?
Film: Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? – engelska

 
Publicerad:
2016-01-22
Redaktör:

Editor: Helena Vogel, 1177 Vårdguiden

Teknisk producent:

Producer: Amphi produktion