Olika vårdformer

Vård för äldre

Innehållet gäller Stockholms län

När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. Din vårdcentral kan hjälpa dig med mycket och gör även hembesök. Om du behöver mer avancerad vård finns geriatriska kliniker som är specialiserade på att ta emot äldre med sjukdomar. Är du svårt sjuk och inte vill vårdas på sjukhus kan du få samma vård i hemmet med AsiH, avancerad sjukvård i hemmet.

På vårdcentralen

Behöver du vård ska du först gå till din vårdcentral. Där blir du undersökt och kan få behandling för många sjukdomar och besvär. Är du 85 år eller äldre betalar du ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet i öppenvården. Du betalar inte heller någon avgift på närakuterna.

Alla vårdcentraler har rådgivning på telefon och om du behöver träffa en läkare samma dag kan du få en akuttid. I vissa fall kan personalen på vårdcentralen göra hembesök om de bedömer att du har svårt att ta dig till mottagningen.

Många vårdcentraler har öppna mottagningar vissa tider i veckan. Då kan du åka dit utan att boka tid. Vårdcentralerna har öppet mellan klockan 8–17 på vardagar. En del vårdcentraler har också kvällsöppet.

Behöver du en typ av vård som inte vårdcentralen erbjuder skickar läkaren en remiss till en annan specialist.

Om du vill beställa tid på din vårdcentral så kan du ringa. Här hittar du alla vårdcentralers kontaktuppgifter. Du kan även kontakta och boka tid hos de flesta vårdcentralerna genom att logga in 1177.se. 

Vilka yrkesgrupper finns på vårdcentralen?

På vårdcentralen finns det flera yrkesgrupper som arbetar. Det finns alltid husläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och psykologer eller kuratorer. På vissa vårdcentraler finns det även undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, geriatriska läkare och läkarsekreterare. 

Husläkare
En husläkare är en läkare som är specialist i allmänmedicin på en vårdcentral. De har breda kunskaper om sjukdomar, hälsoproblem och hur de ska behandla dem.

Du kan få träffa en AT-läkare, det är en läkare som gör sin allmäntjänstgöring – ett krav för att få läkarlegitimation. Om du träffar en ST-läkare så är det en läkare med läkarlegitimation som vidareutbildar sig för att för att få specialistkompetens. Både AT-läkaren och ST-läkare har en specialistläkare i allmänmedicin som handledare.

Distriktssköterska
En distriktssköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som bland annat kan hjälpa dig med att

  • kontrollera ditt blodtryck
  • lägga om sår
  • ge sprutor
  • ge råd vid diabetes

Distriktssköterskan skriver även ut vissa hjälpmedel. Det kan till exempel vara hjälpmedel för inkontinens eller tekniska hjälpmedel för hemmet.

Närakut och sjukhus

Till en närakut kan du åka om du skadat dig eller blivit hastigt sjuk. De har öppet alla dagar klockan 8–22 och här finns bland annat röntgen och provtagning. På närakuterna kan du få hjälp med mycket av det som i dag tas om hand av akutmottagningarna. Besöket är gratis för äldre över 85. Du kan läsa mer om närakuterna här.

Har du däremot livshotande besvär eller skador ska du åka till ett sjukhus akutmottagning. Det kan till exempel vara om du har svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar. Du kan läsa mer om akutmottagningar på sjukhus här.

Geriatrik

Geriatrik kallas den sjukvård som är specialiserad på att ge vård till äldre med sjukdomar som hänger ihop med åldrandet. Du behöver en remiss för att komma till en geriatrisk klinik. Det kan vara din husläkare, eller en läkare från ett sjukhus eller akutmottagning som skickar den. För att du ska få en remiss krävs det bland annat att du behöver vård för att fungera i ditt dagliga liv och att du har flera hälsoproblem.

De geriatriska klinikerna finns både på de mindre sjukhusen och akutsjukhusen. 

Rehabilitering

Om du har varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering eller fortsatt vård. Rehabilitering kan ske på särskilda ställen eller i ditt hem. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel.

Rehabilitering i öppenvården
Om du behöver rehabilitering i öppenvård kan du kontakta någon av följande rehabiliteringsmottagningar direkt. Du behöver du inte gå via läkare och du behöver inte remiss.

Specialiserad rehabilitering
Om du har omfattande nervskador, en kronisk sjukdom eller varit med om en större operation kan du behöva specialiserad rehabilitering. Då behövs en remiss från din läkare.

Här kan du läsa mer om rehabilitering i Stockholms län

Vård hemma

Är du i behov av att få regelbunden vård och har svårt att ta dig till din vårdcentral så kan du få vård i hemmet. Det är oftast en distriktssköterska som ser till att du får den vård du behöver. Du kan till exempel få hjälp med provtagningar och läkemedel. Det är vårdcentralen som har ansvar för hemsjukvården. 

Är du svårt sjuk och hellre vill vårdas i hemmet än på sjukhus, så kan du få ASiH – avancerad sjukvård i hemmet.

Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. 

Äldreomsorg

Det stöd och omsorg du kan få från kommunen kallas för äldreomsorg. Det kan till exempel vara hemtjänst eller färdtjänst. Du eller en närstående ansöker om äldreomsorg hos en biståndshandläggare på din kommuns socialtjänst. Du kan få hjälp av biståndshandläggaren att skriva ansökan.

Hen gör sedan en bedömning av din hälsa, livssituation och behov för att se om du har rätt till hjälp och stöd. På din kommuns webbplats kan du läsa hur du ansöker i din kommun.

Du som vårdar en äldre anhörig i hemmet kan få anhörigstöd av kommunerna i Stockholms län. Här hittar du länkar till Stockholms läns kommuners webbplatser där du kan läsa mer om avgifter för äldreomsorg.

Fråga om råd

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Till toppen av sidan