Kostnader och ersättningar

Merkostnadsersättning

Du som har en funktionsnedsättning eller har ett barn som har en funktionsnedsättning kan få ersättning för de extra kostnader som du har. Det kan du få genom ett bidrag som heter merkostnadsersättning. Du ansöker om det hos Försäkringskassan.

Merkostnadsersättningen finns sedan 2019. Den har ersatt den tidigare handikappersättningen. Du som sedan tidigare har handikappersättning kan läsa mer om vad som gäller på Försäkringskassans webbplats.

Till toppen av sidan