Sjukresor och färdtjänst

Sjuktransport

Innehållet gäller Stockholms län

Om du behöver hjälp under din resa till eller från din vårdgivare finns det möjlighet att få en sjuktransport.

Tillfällen då du kan behöva en sjuktransport är om du till exempel är nyopererad i ett ben och gipsad, på väg till eller från en dialysbehandling eller har behov av omsorg och stöd under transporten exempelvis på grund av ålder, funktionsnedsättning eller demenssjukdom.

Resan ska gå till, från eller mellan vårdgivare finansierade av Region Stockholm. För att åka med sjuktransport får du inte vara i behov av medicinsk vård under resan.

Under transporten kan du behandlas med syrgas som har en flödeshastighet på upp till 5 liter per minut. Din läkare måste dock ha ordinerat syrgasen. När du beställer resan måste du tala om att du behöver syrgas. Det går bra att ha med egen syrgasutrustning som används under resan.

Till toppen av sidan