Sjukresor och färdtjänst

Sjuktransport

Innehållet gäller Stockholms län

Om du behöver hjälp under din resa till eller från din vårdgivare finns det möjlighet att få en sjuktransport.

Tillfällen då du kan behöva en sjuktransport är om du till exempel är nyopererad i ett ben och gipsad, på väg till eller från en dialysbehandling eller har behov av omsorg och stöd under transporten exempelvis på grund av ålder, funktionsnedsättning eller demenssjukdom.

Resan ska gå till, från eller mellan vårdgivare finansierade av Region Stockholm. För att åka med sjuktransport får du inte vara i behov av medicinsk vård under resan.

Under transporten kan du behandlas med syrgas som har en flödeshastighet på upp till 5 liter per minut. Din läkare måste dock ha ordinerat syrgasen. När du beställer resan måste du tala om att du behöver syrgas. Det går bra att ha med egen syrgasutrustning som används under resan.

Så här beställer du sjuktransport

Du kan beställa en sjuktransport via SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00. Vem som helst kan göra din beställning och den kan göras dygnet runt upp till en månad i förväg.

Personalen på SOS Alarm avgör om du berättigad till sjuktransport. Andra transportalternativ är färdtjänst eller sjukresa med egen bil eller taxi. När du beställer sjuktransport ska du vara beredd att svara på följande frågor:

  • namn och personnummer
  • medicinska tillstånd och behov, till exempel om du behöver bäras
  • när och var du ska hämtas, samt eventuell avdelning eller portkod
  • adress dit du ska åka samt när du behöver vara framme
  • om du har en medresenär eller hjälpmedel som behöver tas med

Transport om du behöver vård under resan

Om du behöver annan medicinsk vård än syrgas under resan kan det vara aktuellt med ambulans. Ambulans beställs genom SOS Alarms vårdtransportbeställning på telefon 08-454 21 00. Du kan göra din beställning dygnet runt.

Vid beställning av ambulans kommer du att få svara på samma frågor som vid beställning av sjuktransport. Personalen på SOS Alarm avgör om du är i behov av en ambulanstransport.

Vad kostar det?

Att resa med sjuktransport eller ambulans kostar inget för dig som patient. För själva besöket på sjukhuset betalar du vanlig patientavgift.

Till toppen av sidan