KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Söka bidrag från stiftelser

Innehållet gäller Stockholms län

Region Stockholm förvaltar cirka 150 stiftelser som delar ut pengar varje år till forskning och utbildning. Dessutom kan du som är eller har varit patient söka söka bidrag från stiftelserna. Kuratorn eller fondhandläggaren vid respektive sjukhus eller vårdcentral kan tala om vilka förutsättningar som gäller för de olika stiftelserna.

Vem kan söka medel från stiftelserna?

I allmänhet gäller att den sökande ska vara eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län.

Många stiftelser är knutna till ett visst sjukhus, till exempel Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset eller något annat sjukhus. Från dessa stiftelser kan alltså endast personer som är eller har varit patient söka bidrag. Det finns även stiftelser som inte är knutna till ett visst sjukhus.

För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang är behövande ett ekonomiskt begrepp. Den tolkning av begreppet behövande som skattemyndigheterna gör är att den sökande bör ha låg inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Vidare gäller att den sökande är bosatt och mantalsskriven inom Stockholms län.

För vissa stiftelser gäller att den sökande är bosatt inom Stockholm stad eller ibland också i en särskild församling inom Stockholm stad.

Beskrivning av stiftelserna

De flesta stiftelser är knutna till olika sjukhus. Varje stiftelse har egna bestämmelser och villkor för utbetalning av bidrag. Läs mer om stiftelserna i pdf:erna nedan:

Danderyds sjukhus (PDF)
Karolinska Universitetssjukhuset (PDF)
Norrtälje sjukhus (PDF)
St Görans sjukhus (PDF)
Stockholms läns landsting (PDF)
Stockholms läns sjukvårdsområde (PDF)
Södersjukhuset (PDF)
Södertälje sjukhus (PDF)

Fonder för funktionshindrade

Det finns också stiftelser som särskilt vänder sig till personer med funktionsnedsättningar. Dessa hittar du uppgifter om på Habilitering och Hälsas webbplats.

Så ansöker du om bidrag

Om du ska söka bidrag, kontakta först kuratorn eller fondhandläggaren vid sjukhuset för att få en ansökningsblankett och information om vilka uppgifter som skall redovisas i fondansökan. Det är också kuratorn/fondhandläggaren som tar emot fondansökan och ser till att den behandlas.

Till toppen av sidan