Lagar och bestämmelser

Miljöcertifiering och miljödiplomering i Region Stockholm

Innehållet gäller Stockholms län

Region Stockholm har som vision att ha ett miljöarbete som hela tiden förbättrar och inspirerar. Miljöarbetet styrs av en Hållbarhetspolicy och en Hållbarhetsstrategi som är beslutat av regionfullmäktige. De flesta av vårdverksamheterna som finansieras av regionen är miljöcertifierade eller miljödiplomerade.

Det här krävs för att bli miljöcertifierad

För att bli miljöcertifierad måste vårdgivaren ha ett strukturerat miljöarbete. Det måste finnas riktlinjer och rutiner kring hur vårdgivaren ska arbeta för att minska sin miljöbelastning. Riktlinjerna ska beskrivas både på kort och lång sikt. Vårdgivaren ska bland annat:

  • veta hur verksamheten påverkar miljön, både direkt och indirekt
  • veta vilka lagar och krav som gäller för miljöarbetet, bland annat krav från regionen
  • sätta upp mål för vad som ska uppnås och när det ska vara klart
  • planera vem som gör vad
  • ha skriftliga rutiner för det viktigaste miljöarbetet
  • utveckla personalens kompetens om miljö
  • få miljöarbetet regelbundet granskat av en extern miljörevisor.

Miljödiplomering efter särskilt test

För mindre mottagningar är det ett alternativ att genomföra regionens miljödiplomering i stället för att certifiera verksamheten. Diplomeringen innehåller grundläggande krav och riktlinjer som är anpassade till mindre vårdverksamheter. Om mottagningen uppfyller kraven blir den miljödiplomerad. Diplomeringen måste göras om årligen. 

En del i Region Stockholms miljöarbete

Miljöcertifieringen och diplomeringen är en del i vår regions miljöarbete. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete 

Till toppen av sidan