SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Det är den som ger dig vård som beslutar om du ska få sjukresa.

Stockholms län

Sjukresor under coronapandemin

Är du 70 år eller äldre eller i riskgrupp och har ett inplanerat vårdbesök har du rätt till sjukresor till vård och behandling. Du får däremot inte vara smittad av Covid-19 eller ha misstanke om smitta. Kontakta den vårdgivare du ska besöka för att få sjukresor. Egenavgiften för sjukresan faktureras som vanligt i efterhand till din folkbokföringsadress.

 • Ålder 70 år och över
 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (exempelvis Parkinson, MS, ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för det nya coronaviruset och risk för allvarligt sjukdomsförlopp i covid-19

Former av sjukresor

Du kan få tillstånd för sjukresa om den som ger dig vård gör en medicinsk bedömning att du inte kan resa med allmän kollektivtrafik vid tillfälllet för ditt vårdbesök. Du kan bli berättigad en sjukresa med

 • egen bil,
 • taxi eller
 • specialfordon (rullstolstaxi).

Du kan inte kräva att få sjukresa. Du kan inte heller få sjukresa om skälet är att:

 • Du har långt till eller från mottagningen.
 • Tidpunkten för besöket gör att det är svårt att färdas med allmän kollektivtrafik.
 • Du inte har pengar för att ta dig till eller från vård och behandling

Du kan inte heller få sjukresa för att besöka företagshälsovård, allmänna och valfria hälsoundersökningar, till exempel mammografi eller friskvård.

Sjukresekort

Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller specialfordon får du ett blått sjukresekort. Sjukresekortet gäller för alla resor som du har fått beviljade, så spara kortet om du behöver det flera gånger. Det är din vårdgivare som fyller kortet med sjukresor. Ta alltid med kortet när du reser, du måste visa det för föraren.

Tappar du kortet eller förlorar det på annat sätt ska du vända dig till din vårdgivare eller till Kundservice för färdtjänst på 08-720 80 80 för att spärra det gamla kortet. Kundservice för färdtjänst eller din vårdgivare skickar ett nytt kort hem till dig.

Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa

Om du har tillstånd för färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor och att du får ett begränsat antal resor per år. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vård och behandling. Du beviljas så många resor du behöver för att resa till vård eller behandling. Även högkostnadsskyddet skiljer sig mellan färdtjänstresor och sjukresor.

För att vårdgivaren ska kunna ge dig tillstånd till sjukresor ska du kunna visa upp ett giltigt färdtjänstkort. Du kan använda dina färdtjänstresor när du ska besöka vården, men de resorna ersätts inte med nya färdtjänstresor.

Om du på ditt färdtjänsttillstånd är berättigad till att åka ensam måste du tala om det för vårdgivaren för att få resa ensam när du gör en sjukresa.

Ett annat sätt är att du betalar taxin själv. Då får du pengarna tillbaka minus egenavgiften, maximalt 140 kronor per enkel resa efter att ha skickat in originalkvittot från taxin tillsammans med blanketten "Tillstånd för sjukresor" som du får från din vårdgivare. Du skickar kvittot och blanketten till Kundservice för färdtjänst, Box 30103, 104 25 Stockholm.

Resa med egen bil

För att få ersättning för resa med egen bil måste den som ger dig vård utfärda ett tillstånd som ska skickas till Kundservice för färdtjänst, Box 30103, 104 25 Stockholm.

Tillståndet utfärdas efter det att resorna har gjorts och du får ersättningen i efterskott. Det kan ta upp till fyra veckor efter att du skickat in dina kvitton. Du får bara ersättning för resor mellan din folkbokföringsadress och vårdgivaren.

Reser du med egen bil får du ersättning med 1,70 kronor per kilometer. Du betalar en egenavgift på maximalt 50 kronor per enkel resa.

Kostnaderna för resa med egen bil ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. Se under Högkostnadsskydd och frikort längre ner i artikeln för mer information.

Du kan få ersättning för parkering om resan har gjorts till öppenvården. Skicka in originalkvittot tillsammans med tillståndsblanketten. Egenavgift för parkering är 20 kronor. Det ingår inte i högkostnadsskyddet.

Beställa sjukresor

För att resa med taxi eller specialfordon behöver du det blå sjukresekortet. Sjukresor med taxi och specialfordon innebär att du oftast får resa tillsammans med andra, så kallad samplanering. Det finns också fasta avgångstider. Beställ därför hämtning i god tid så att du hinner till din vårdgivare. Du måste beställa bilen 30 minuter innan önskad hämttid. Om det finns en medicinsk orsak kan den som ger dig vård besluta att du får åka ensam.

Beställ via Mina sidor på Färdtjänstens webbplats

Logga in på Mina sidor med sjukresekortsnumret, du hittar det på kortets baksida. Personlig kod är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. När du har loggat in kan du beställa, avbeställa och se beställda sjukresor.

Du kan beställa både taxi och specialfordon/rullstolstaxi via Mina sidor.

Beställa sjukresa med taxi

Du kan beställa din sjukresa med taxi på två sätt, utöver Färdtjänstens e-tjänst Mina sidor:

 • personlig service på telefon 077-570 00 57
 • automatbeställning på telefon 0200-11 44 11

När du beställer din resa måste du alltid uppge ditt sjukresekortsnummer.

Beställa sjukresa med specialfordon/rullstolstaxi

Sjukresa med specialfordon/rullstolstaxi kan beställas på två sätt, utöver Färdtjänstens e-tjänst Mina sidor:

 • personlig service på telefon 077-670 01 67
 • automatbeställning på telefon 0200-11 44 11

Vill du själv välja taxileverantör när du beställer specialfordon/rullstolstaxi kan du ringa direkt till taxileverantörens beställningscentral:

 • Samtrans 08-1200 1200
 • Taxi 020 08-28 75 15
 • Taxi Kurir 08-30 00 03
 • Ekerö taxi 08 - 560 315 00
 • Haninge och Nynäshamns taxi 08-741 11 11
 • Sirius Omsorg Holding AB 08-745 33 01
 • Södertälje taxi 08 - 554 205 10
 • Norrtälje taxi 0176 - 15 000

När du ringer ska du säga att det gäller sjukresa och ange det nummer som står på baksidan av ditt sjukresekort. Tala om din hemadress och var du ska åka. Vänta på taxin på den adress du beställde bilen till.

Sjukresekortet ger du till föraren innan resan börjar. Du får tillbaka kortet när du är framme.

Resorna ska alltid beställas på något av ovanstående sätt. Du kan inte ta en taxibil på gatan.

Så här kör bilarna

 • Ekerö Taxi kör från Ekerö till hela Stockholms län
 • Södertälje Taxi kör från Södertälje till hela Stockholms län
 • Haninge och Nynäshamns taxi kör från Haninge och Nynäshamn till hela Stockholms län
 • Sirius kör från delar av Stockholm till hela Stockholms län
 • Samtrans, Taxi020 och TaxiKurir kör i hela Stockholms län.

Om bilen är försenad

Det finns en resegaranti dit du kan ringa om den beställda bilen är mer än 20 minuter försenad. Telefonnummer till Resegarantin är 0200-77 66 55. Öppettider: måndag till söndag klockan 06.00-23.00.

För specialfordon/rullstolstaxi ringer du direkt till den leverantör du har valt. 

Avbeställ minst 30 minuter före hämtning

Du måste avbeställa sjukresan minst 30 minuter före avtalad hämttid. Du avbeställer genom att ringa dit du beställde resan.

Vad kostar det?

Sjukresa med vanlig taxi kostar max 140 kronor per enkel resa. Sjukresa med specialfordon kostar alltid 140 kronor.

Du ska inte betala något till föraren om du åker med sjukresekortet. Kundservice för färdtjänst och sjukresor skickar en räkning hem till dig, tre till fyra veckor efter resetillfället.

Den som ger dig vård kan i efterhand besluta att du ska få pengar tillbaka för en taxiresa som du redan har gjort. Du får då ett skrivet tillstånd som du skickar, tillsammans med kvittot från taxin, till Kundservice för färdtjänst, Box 30103, 104 25 Stockholm.

Skriv namnet på din bank tillsammans med ditt clearingnummer och kontonumret. Du får ersättning för resan men med avdrag för egenavgift på max 140 kronor.

Anslutningsresa med egen bil eller taxi

Om du har längre än två kilometer och har tagit egen bil eller taxi till närmaste hållplats för kollektivtrafik kan du få ersättning för bil- eller taxiresan, det vill säga för anslutningsresan. Tänk på att du fortfarande behöver tillstånd från din vårdgivare för att resa med egen bil eller med taxi.

Egenavgiften för anslutningsresa är endast 50 kronor per anslutningsresa.

Sjukresa vid förlossning

Du har rätt till ersättning för en sjukresa till och en sjukresa från förlossningsmottagningen. Om du inte har möjlighet att resa med egen bil kan du resa med taxi.

När du reser till sjukhuset med taxi betalar du kontant. Du får ersättningen i efterhand. Skicka in originalkvitto tillsammans med moderskapsintyg eller ett registerutdrag från skattemyndigheten samt information om förlossningsklinik till Kundservice för färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm.

När du reser hem ordnar personalen på vårdavdelningen med sjukresekort om du inte kan resa med egen bil. Du måste dock själv ordna med bilstol för spädbarn i taxibilen.

Sjuktransport

Om du behöver hjälp under din resa till eller från din vårdgivare finns det möjlighet att få en sjuktransport. Tillfällen då du kan behöva en sjuktransport är om du till exempel är nyopererad i ett ben och gipsad, på väg till eller från en dialysbehandling eller har behov av omsorg och stöd under transporten exempelvis på grund av ålder, funktionsnedsättning eller demenssjukdom.

Resan ska gå till, från eller mellan vårdgivare finansierade av Region Stockholm. För att åka med sjuktransport får du inte vara i behov av medicinsk vård under resan. Här kan du läsa om beställning av sjuktransport.

Du kan inte använda sjukresekortet för resor med sjuktransport. Du kan inte heller vända dig till Kundservice för färdtjänst och sjukresor med frågor eftersom sjuktransporter hanteras av beställningscentralen på SOS Alarm.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet för sjukresor är 1400 kr. Det betyder att du, under 12 månader, inte behöver betala mer än sammanlagt 1400 kronor för sjukresor. När du har kommit upp till högkostnadsskyddet ser Kundservice för färdtjänst och sjukresor till att du inte behöver betala för sjukresan fram till den dagen ditt frikort går ut. Du får inget frikort i handen utan datasystemet håller reda på när du ska börja betala igen.

Vänd dig till Kundservice för färdtjänst och sjukresor om du har frågor om högkostnadsskydd och frikort vid sjukresor, telefon 08-720 80 80.

Frågor om sjukresor?

Om du har frågor om sjukresor kan du tala med den som ger dig vård eller kontakta Kundservice för färdtjänst och sjukresor på telefon 08-720 80 80. Kundservice för färdtjänst har öppet måndag till fredag 07.00–20.00. Helger stängt.

Till toppen av sidan