Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 8

24 februari: Nu har de som bor på ett äldreboende fått sina två vaccinationsdoser. Nu pågår vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Läs om när det blir din tur här.

SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Det är den som ger dig vård som beslutar om du ska få sjukresa. Beslutet grundar sig på en medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd.

Sjukresor under corona-pandemin

Är du 70 år eller äldre eller i riskgrupp och har ett inplanerat vårdbesök har du rätt till sjukresor till vård och behandling. Om du inte kan ta dig till din vaccination mot covid-19 på ett smittsäkert sätt har du möjlighet att åka sjukresa. Du får däremot inte vara smittad av Covid-19 eller ha misstanke om smitta.

Kontakta den vårdgivare du ska besöka för att få sjukresor. Egenavgiften för sjukresan faktureras som vanligt i efterhand till din folkbokföringsadress.

Du har rätt till sjukresor om du passar in på någon av nedanstående:

 • Ålder 70 år och över
 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 40 och däröver)
 • Neurologisk sjukdom som påverkar andningsfunktionen
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för det nya coronaviruset och risk för allvarligt sjukdomsförlopp i covid-19.

Om du behöver ligga ner under transporten och brukar resa med sjuktransport ska du beställa resan via Vårdtransportbeställningen.

Mer information om sjukresor

Läs mer på Färdtjänsten.se eller ring kundservice 08-720 80 80 för mer information.

Olika färdsätt vid sjukresor

Du kan få tillstånd för sjukresa om den som ger dig vård gör en medicinsk bedömning att du inte kan resa med allmän kollektivtrafik vid tillfället för ditt vårdbesök.

Du kan bli berättigad en sjukresa med olika färdsätt. Bland annat finns det:

 • egen bil
 • egen båt
 • anslutningsresa till kollektivtrafiken
 • taxi
 • rullstolstaxi/specialfordon
 • taxibåt
 • fjärrtåg och flyg

Särskilda regler gäller för sjukresor till specialistvård utanför Stockholms län.

Om du har fått en remiss till specialistsjukvård i en annan region än Stockholms kan du i vissa fall få ersättning för dina kostnader för resan.

För att få ersättning för resor till vård och behandling i ett annat län krävs det att du har fått vården godkänd av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Det kan till exempel vara en riksavtalsremiss eller ett beslut om rehabilitering.

Du får då ersättning för dina utlägg för resor till och från vårdregionen med billigaste färdsätt, vilket oftast är 2:a klass tåg. 

Du kan inte få en sjukresa om orsaken endast är

 • att du begär det
 • att du inte har pengar för att ta dig till eller från vård och behandling
 • att du har lång resväg till eller från vård och behandling
 • att det inte finns allmän kollektivtrafik, att det är långt till den eller att du tycker att det är krångligt att resa med den.

Du kan inte heller få en sjukresa för resa till

 • allmänna och valfria hälsoundersökningar, till exempel mammografi, gynekologisk hälsokontroll, mödravård och barnhälsovård
 • företagshälsovård, friskvård och vaccination (undantag gäller för dig som är i en av ovanstående riskgrupper och ska vaccinera dig mot covid-19)
 • optiker och apotek
 • vård och behandling som betalas av din privata sjukförsäkring
 • besök hos privata vårdgivare som inte har avtal med Region Stockholm.

Sjukresekort

Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller rullstolstaxi/specialfordon får du ett blått sjukresekort. Sjukresekortet gäller för alla resor som du har fått och kan komma att få, så spara kortet.

För att kunna använda sjukresekortet behöver det vara registrerat och vårdgivaren behöver även ha beviljat dig tillstånd för sjukresor. Ta alltid med kortet när du reser, du måste visa det för föraren.

Tappar du kortet eller förlorar det kan du vända dig till din vårdgivare. Du kan även kontakta kundservice för färdtjänst och sjukresor på telefonnummer 08-720 80 80. Där får du hjälp med att spärra det gamla kortet och att få ett nytt kort.

Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa

Om du har tillstånd för färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan en sjukresa och en färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor och att du får ett begränsat antal resor per år. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vård och behandling. Du beviljas så många sjukresor du behöver för att resa till vård eller behandling. Även högkostnadsskyddet skiljer sig mellan färdtjänstresor och sjukresor och egenavgifterna skiljer sig åt, det vill säga kostnaden per resa. Högkostnadsskyddet för sjukresor gäller för en 12 månaders period och för färdtjänst för en månad.

För att vårdgivaren ska kunna ge dig tillstånd till sjukresor ska du kunna visa upp ett giltigt färdtjänstkort. Om du på ditt färdtjänsttillstånd till exempel är berättigad till ensamåkning måste du tala om det för vårdgivaren för att du ska kunna få resa på samma sätt med dina sjukresor.

Resa med egen bil

För att få ersättning för resa med egen bil måste den som ger dig vård utfärda ett tillstånd. Du får sedan en blankett som du fyller i och skickar in till kundservice för färdtjänst och sjukresor för att ansöka om ersättning för dina resor.

Tillståndet får du i efterhand, efter att du har utfört resorna. Det kan ta upp till fyra veckor efter att du skickat in din ansökan om ersättning innan du får beslut om ersättningen. Du får bara ersättning för resor mellan din folkbokföringsadress och vårdgivaren.

Ersättningen för resor med egen bil är 17 kronor per mil. Du betalar en egenavgift på maximalt 50 kronor per enkel resa, som dras från summan du ska få utbetalt.

Kostnaderna för resa med egen bil ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. Läs mer om detta under avsnittet Högkostnadsskydd längre ner.

Parkeringsavgifter

Du kan få ersättning för parkering om resan har gjorts till öppenvården. Skicka in originalkvittot tillsammans med tillståndsblanketten. Egenavgift för parkering är 20 kronor och ingår inte i ditt högkostnadsskydd.

Beställa sjukresor

Sjukresor med taxi och rullstolstaxi innebär att du oftast får resa tillsammans med andra, så kallad samåkning. Det finns också fasta avgångstider när du reser med taxi. Tänk även på att trafiksituationen och väglaget kan göra att resan tar lång tid. Beställ därför hämtning i god tid så att du hinner till din vårdgivare. Du kan beställa resor 28 dagar i förväg.

Beställ via Mina sidor

Logga in på Mina sidor med ditt sjukresekortsnummer och din personliga kod. Mina sidor finns på fardtjansten.sll.se. Sjukresekortsnumret står på baksidan av kortet och din personliga kod får du av kundservice för färdtjänst och sjukresor. På grund av sekretess skickas koden till din folkbokföringsadress efter att du har bett om att få koden.

När du har loggat in kan du beställa, avbeställa och se beställda sjukresor. Du kan även se hur många resor du har kvar på olika tillstånd och information om din beställda resa.

Ring och beställ din sjukresa med taxi

Ring telefonnummer 077-570 00 57 för att beställa din sjukresa med taxi.

Vid en beställning av en sjukresa ska du meddela följande:

 • ditt sjukresekortsnummer (står på baksidan av kortet)
 • vilken dag och tid du ska resa
 • mellan vilka adresser du ska resa (vilket sjukresetillstånd som ska användas)
 • hur många det är som ska resa
 • telefonnummer som föraren kan nå dig på
 • meddelande till föraren om du ska hämtas exempelvis vid din lägenhet (gäller dig som reser med extra service).

Beställa sjukresa med rullstolstaxi/specialfordon

Ring telefonnummer 077-670 01 67 för att beställa din sjukresa med rullstolstaxi.

När du reser med rullstolstaxi har du även möjlighet att själv välja vilket taxibolag du vill resa med. Du får välja mellan följande taxibolag:

 • Samtrans 08-1200 1200. Samtrans kör i hela Stockholms län.
 • Sirius 08-745 33 01. Sirius kör i hela Stockholms län.
 • Sverigetaxi 08-28 75 15. Sverigetaxi kör i hela Stockholms län.
 • Taxi Kurir 08-30 00 03. Taxi Kurir kör i hela Stockholms län.
 • Haninge & Nynäshamns taxi 08-741 11 11. Kör lokalt i Haninge, Nynäshamn och Tyresö, och till platser i hela Stockholms län.
 • Södertälje taxi 08-554 205 10. Kör lokalt i Södertälje, Salem och Nykvarn, och till platser i hela Stockholms län.

Vid en beställning ska du meddela följande:

 • ditt sjukresekortsnummer (står på baksidan av kortet)
 • vilken dag och tid du ska resa
 • mellan vilka adresser du ska resa (vilket sjukresetillstånd som ska användas)
 • hur många det är som ska resa
 • om du tar med dig hjälpmedel
 • om du behöver trappklättrare eller att föraren tar med en transportrullstol
 • telefonnummer som föraren kan nå dig på
 • meddelande till föraren om du ska hämtas exempelvis vid din lägenhet

Resorna ska alltid beställas på något av ovanstående sätt. Du kan inte ta en taxibil på gatan.

Vad kostar det?

Olika färdsätt har olika egenavgifter och kostnader. Högkostnadsskyddet är samma oavsett vilka färdsätt du reser med.

Du som är asylsökande har en egenavgift på 40 kronor för varje sjukresa och du har inget högkostnadsskydd.

Sjukresa med taxi

Du betalar aldrig något till taxiföraren när du åker med det blå sjukresekortet. En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand.

Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg. Egenavgiften är även då upp till 140 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Sjukresa med rullstolstaxi

Du betalar aldrig något till föraren när du åker med det blå sjukresekortet. En sjukresa med rullstolstaxi kostar 140 kronor per enkelresa. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand.

Har du rest med en privat rullstolstaxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg. Egenavgiften är även då 140 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Sjukresa med egen bil

Gör du en sjukresa med din egen bil får du 17 kronor per mil i ersättning. Egenavgiften för en resa med egen bil är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Parkering 

När du har beviljats tillstånd för resor med egen bil och du betalar för parkering när du besöker öppenvård för vård och behandling, kan du få ersättning för en del av den kostnaden. Du får själv stå för 20 kronor per parkering, resterande kan du få ersättning för. Om du till exempel skickar in ett parkeringskvitto på 25 kronor får du tillbaka 5 kronor. Parkeringsavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Skicka in parkeringskvitton i original alternativt en specifikation från parkeringsbolaget på dina kostnader. På det inskickade underlaget ska följande uppgifter stå med:

 • Datum och tid för när parkeringen påbörjades.
 • Datum och tid för när parkeringen avslutades.
 • Kostnaden för parkeringen.

Sjukresa med egen båt

Gör du en sjukresa med egen båt är ersättningen 20 kronor per sjömil. Egenavgiften är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Sjukresa med båttaxi

Egenavgiften för en sjukresa med båttaxi är upp till 140 kronor per enkelresa.

Anslutningsresa till kollektivtrafiken

Du kan få ersättning för anslutningsresor till närmaste station eller hållplats om du kan resa med den allmänna kollektivtrafiken men har svårt att ta dig till den. Du kan göra en anslutningsresa till närmaste hållplats eller station med egen bil, taxi eller rullstolstaxi.

Egenavgiften är upp till 50 kronor per enkelresa. För resor med egen bil får du 17 kronor i milersättning.

Högkostnadsskydd och frikort

Det finns ett högkostnadsskydd som gör att du inte behöver betala mer i egenavgifter än 1400 kronor per år, från din första sjukresa och 12 månader framåt. När du har betalat 1400 kronor behöver du inte betala fler egenavgifter för dina resor under den tid som är kvar av perioden för högkostnadsskyddet. Sedan påbörjas en ny period för högkostnadsskydd, och du betalar egenavgifter igen.

Reser du med taxi och rullstolstaxi får du fakturor på dina resor. Annars dras egenavgifterna från ersättningen du begärt exempelvis för resor med egen bil. När du har nått upp till högkostnadsskyddet får du inga fakturor längre och det dras inga egenavgifter.

Du som är asylsökande har inget högkostnadsskydd och du betalar 40 kronor i egenavgift per sjukresa, oavsett färdsätt.

Med e-faktura är OCR-nummer och summa redan ifyllt och du behöver bara kontrollera specifikationen innan du godkänner fakturan för betalning. Du får specifikationen digitalt och den går att läsa med skärmläsare.

Vill du få dina egna sjukresefakturor till din internetbank?

 • Logga in i din internetbank.
 • Sök fram e-fakturamottagare Region Stockholm Sjukresor.
 • Klicka på knappen fortsätt.

Sjukresa vid förlossning

Du har rätt till ersättning för en sjukresa in till förlossningen och en sjukresa hem från förlossningsmottagningen. Om du inte har möjlighet att resa med egen bil kan du resa med taxi.

När du reser till sjukhuset med taxi betalar du kontant. Du får ersättningen i efterhand. Skicka in originalkvitto tillsammans med moderskapsintyg om barnets födelse eller ett registerutdrag från skattemyndigheten samt information om förlossningsklinik. Skicka även clearingnummer, kontonummer och banktillhörighet till:
Färdtjänsten/Sjukresor
Box 30103
104 25 Stockholm

När du reser hem ordnar personalen på vårdavdelningen med sjukresekort om du inte kan resa med egen bil. Du måste dock själv ordna med babyskydd.

Sjuktransport

Om du behöver hjälp under din resa till eller från din vårdgivare finns det möjlighet att få en sjuktransport. Tillfällen då du kan behöva en sjuktransport är om du till exempel är nyopererad i ett ben och gipsad, på väg till eller från en dialysbehandling eller har behov av omsorg och stöd under transporten exempelvis på grund av ålder, funktionsnedsättning eller demenssjukdom.
Resan ska gå till, från eller mellan vårdgivare finansierade av Region Stockholm. För att åka med sjuktransport får du inte vara i behov av medicinsk vård under resan. Här kan du läsa om beställning av sjuktransport.

Du kan inte använda sjukresekortet för resor med sjuktransport. Du kan inte heller vända dig till kundservice för färdtjänst och sjukresor med frågor eftersom sjuktransporter hanteras av beställningscentralen på SOS Alarm.

Frågor om sjukresor?

Om du har frågor om sjukresor kan du tala med den som ger dig vård eller kontakta kundservice för färdtjänst och sjukresor på telefon 08-720 80 80. Kundservice har öppet helgfria vardagar klockan 7–20.

Till toppen av sidan