Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Du betalar samma patientavgift både hos de mottagningar som drivs i regionens egen regi och hos de privata vårdgivare som regionen har avtal med. Samtal till 1177 och annan rådgivning via telefon är kostnadsfri.

Vård för barn och unga under 18 år

Barn och unga mellan 0 och 17 år betalar ingen avgift vare sig på vårdcentraler, närakuter eller när de behandlas och sover över på ett sjukhus.

Undantag, du får betala:

 • Om barnet besöker sjukhusens akutmottagningar - det kostar 120 kronor. Den avgiften behöver du betala även om du blir hänvisad dit från en annan mottagning
 • Om barnet uteblir från ett planerat besök. Då får du betala 400 kronor i uteblivandeavgift. Det gäller även BVC.

Vård för dig mellan 18 och 84 år

 

Öppenvården

Besök på vårdcentral (husläkarmottagning).

Du betalar samma avgift oavsett om du träffar en sjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal.

250 kronor

Besök vid jourmottagningar/närakut

250 kronor

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjukgymnast, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kiropraktor eller naprapat.

250 kronor

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped, audionom, psykolog, på syncentral eller vid medicinsk fotsjukvård

250 kronor

Akutvård*

Besök på sjukhusens akutmottagningar eller specialistakuter, oavsett vårdgivare

400 kronor

Besök på jourmottagningar eller närakuter

250 kronor

Besök på akutmottagning är avgiftsfritt om du kommer direkt från en annan vårdgivare. Du behöver visa upp ett kvitto på akutmottagningen som visar att du har betalat avgiften hos läkaren.

0 kronor

Specialistvård

Besök hos specialistläkare, på sjukhus eller specialistmottagning

250 kronor

Besök hos läkare på geriatrisk mottagning

250 kronor

Besök hos läkare på specialistmottagning (ej geriatrisk mottagning) med remiss från läkare på vårdcentral (husläkarmottagning) eller privat specialist i allmänmedicin som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651)

250 kronor

Besök hos läkare på geriatrisk mottagning med remiss från läkare på vårdcentral (husläkarmottagning) eller privat specialist i allmänmedicin som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651)

250 kronor

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, kurator, logoped, audionom, eller psykolog.

250 kronor

Besök hos sjukgymnast eller fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kiropraktor och naprapat.

250 kronor

 

Tandvård

Du som har rätt till F-tandvård betalar samma pris som för övrig öppen hälso- och sjukvård.

Enhetstaxa gäller för tandhygienist, allmäntandläkare specialisttandläkare och röntgen. 

250 kronor

 

Övrigt

Besök i dagsjukvård

250 kronor

Besök hos legitimerad kiropraktor som har vårdavtal med Region Stockholm

250 kronor

Besök på syncentral

250 kronor

Inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod)

250 kronor

Besök, utan förskrivare, på hjälpmedelscentralen KommSyn Stockholm vid inträning och utbildning av hjälpmedel eller egenansvarsprodukter

250 kronor

Besök på röntgen/viss endoskopi/fyslab/neurofyslab

0 kronor

Vård för dig som är över 85 år

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet, i öppenvård. Du betalar inte heller någon avgift på närakuterna.

Undantag, du får betala:

 • Om du inte avbokar ett planerat besök inom öppenvården senast 24 timmar före besöket. Då betalar du 400 kronor i uteblivandeavgift.
 • Om du blir inlagd på sjukhus (120 kronor om dagen).
 • Om du får hjälpmedel (till exempel hörapparater).

Avgifter om du skrivs in på sjukhus

Avgift för barn och ungdomar under 18 år

0 kronor

Avgift för personer över 18 år

120 kronor om dagen

Blir du inlagd på sjukhus när du varit på ett besök på en mottagning på sjukhuset måste du ändå betala avgiften för besöket. Frikort gäller inte för vård när du blir inskriven på sjukhus.

Avgifter vid distanskontakt

Distanskontakt via videosamtal i stället för ett fysiskt besök på mottagningen

250 kronor

KBT-behandling via internet. Avgift tas ut per genomförd behandlingsvecka efter att behandlaren meddelat sin medicinska bedömning och rapporterat en vårdkontakt.

250 kronor

Alla typer av telefonkontakt

0 kronor

Samtal till 1177

0 kronor

Om högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet betyder att du under ett år inte behöver betala mer än 1300 kronor för öppenvård. Om du inom ett år når upp till maxavgift för högkostnadsskyddet får du frikort.

Föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård får en avgiftsbefrielse när kostnaderna för barnens patientavgifter tillsammans blir 1300 kronor.

E-frikort

I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län.

Avgift för uteblivet besök eller sen ombokning

Du får betala 400 kronor i avgift om du inte avbokar din planerade vård i god tid, och inte har ett giltigt skäl. Det finns några undantag från den regeln, här kan du läsa mer om det

Avgifter för hjälpmedel

Hyra för tre månader av enkla bashjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader. Avgiften gäller per hjälpmedel.

100 kronor

Hyra av övriga hjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader (se prislista)

 

Hörapparater per förskrivningstillfälle. Barn under 18 år - ingen avgift.

600 kronor

Ortopediska skor, per par för vuxen.

1000 kronor

Ortopediska skor, per par för barn och ungdomar under 18 år.

500 kronor

Avgift per kalendermånad för TENS-apparat, max sex månader.

100 kronor

Avgift per kalendermånad för CPAP-utrustning. Avgiftsfritt för barn under 18 år.

100 kronor

Avgift per 12-månadersperiod för kontaktlinser/glasögon vid afaki (max).

Avgiftsfritt för barn under 8 år.

1000 kronor

Avgift för kompressionsstrumpor per förskrivningsperiod.

300 kronor

Avgift vid all förskrivning av kontaktlinser vid ögonsjukdom till personer över 18 år på max 1000 kronor under 12 månader.

1000 kronor

Avgift per år för elrullstol. Avgiftsfritt för barn under 18 år.

500 kronor

Avgift per kalendermånad för arm- och/eller bentränare. Avgiftsfritt för barn under 18 år.

100 kronor

Avgift för prefabricerade skoinlägg, per styck. Avgiftsfritt för barn under 18 år

150 kronor

Avgift för specialanpassade skoinlägg, per styck. Avgiftsfritt för barn under 18 år.

300 kronor

Avgift för uteblivet besök på ortopedteknisk verksamhet

400 kronor

Övriga avgifter som till exempel förband, kompression och näringstillskott

 

 

Subventionerade avgifter för preventivmedel

Vissa preventivmedel betalar regionen en del av (även kallat subventionering). För invånare upp till 21 år är det helt kostnadsfritt. Upp till och med 25 år är kostnaden subventionerad och är 100 kronor för ett år och 30 kr för tre månader.

Subventionen omfattar:

 • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.
 • Hormonspiral, p-stav, p-spruta, p-ring och p-plåster.
 • Akut preventivmedel kan hämtas ut kostnadsfritt på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar.
 • Kondomer kan hämtas ut kostnadsfritt på ungdomsmottagningar.

Du som har fyllt 26 år betalar hela kostanden själv.

Kopparspiral är kostnadsfritt oavsett kvinnans ålder.

Så här kan du betala

Betala med kort eller kontanter
Alla vårdgivare ska kunna hantera kontanter. Om du inte har kontanter eller kort med dig på ditt besök ska du kunna betala med faktura (30-dagars faktura).

Vård på avbetalning
Du har möjlighet att betala på avbetalning om kostnaden för läkarvård överstiger 300 kronor under en månad. Då kan du betala beloppet över 300 kronor månaden efter. Gäller endast öppenvård. Kontakta din vårdgivare för mer information.

Betalningspåminnelse- och inkassoavgift
För obetalda patientavgifter kan du behöva betala 60–180 kronor.

Avgiftsfri vård

 • Besök hos MRSA-team i öppenvård
 • Besök hos sjukgymnast för personer som tillhör LSS personkrets 3
 • Besök inom mödrahälsovård (gäller på mödravårdscentralen och specialistmödravården). Observera att andra regler kan gälla för patienter som inte är folkbokförda i Stockholms län.
 • Bukaortascreening (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Gynekologisk screening (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Hembesök av Jourläkare
 • Hembesök av distrikts-/husläkare, distriktssköterska och geriatriker för patienter inskriva i särskilda boendeformer (gäller även partner som bor med personen som ska flytta till särskilt boende)
 • Hembesök av vårdgivare som utför insatser för patienter i hemsjukvård
 • Hemrehabilitering
 • Mammografi (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Receptförskrivning utan besök (telefonrecept eller via e-tjänsten på 1177.se)
 • Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor
 • Telefonkontakt
 • Tvångsvård (gäller person som vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lag om rättspsykiatrisk vård (LRV))
 • Undersökning enligt smittskyddslagen
 • Vård av häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt

Intyg, vaccin och färdtjänst

Intyg

För intyg gäller inte Region Stockholms vanliga patientavgifter, utan du måste oftast betala enligt en särskild taxa. Timtaxan är 1500 kronor. Om du gör ett öppenvårdsbesök och begär ett intyg ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Intyg är belagda med mervärdesskatt.

Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskyddet för öppenvård.

Vaccin

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri, men övriga vacciner betalar du själv för. I priset ingår inte arbetet för själva injiceringen, så kallad stickavgift (max 250 kronor). Om du tar flera vacciner vid samma tillfälle betalar du för varje vaccin, men endast en stickavgift. Avgifterna för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet. Om du har med dig eget vaccin betalar du endast stickavgiften. När vaccinationen är en del av en behandling ingår vaccinet i den vanliga besöksavgiften. Vaccinationer är undantagna från moms.

Färdtjänst

Här kan du läsa om aktuella avgifter när det gäller färdtjänst.
Här kan läsa frågor och svar om patientavgifter i Stockholms län

På besök i Stockholm

Om du kommer från en annan region, kan du söka vård i Stockholms län vid:

Du betalar den vanliga patientavgiften som gäller i Stockholms län, resten av summan betalar ditt hemlandsting. Om du söker specialiserad öppenvård gäller däremot inte din regions vårdgaranti. Du kan heller inte få sjukresan betald.

Europeiskt sjukförsäkringskort

Om du kommer från ett annat EU/EES-land eller Schweiz och har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller intyg betalar du samma patientavgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.  

Om du inte har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller intyg betalar du hela vårdkostnaden själv. Ett läkarbesök på en närakut, jourmottagning eller vårdcentral kostar 1975 kronor.

Sverige har en överenskommelse, en konvention, med ett antal länder och provinser utanför EU. Beroende på vilket land och provins du kommer från gäller olika regler. 

Länder utanför EU/EES eller Schweiz

Om du kommer från ett land utanför EU/EES eller Schweiz, eller från ett land som saknar konvention (samarbetsavtal) med Sverige behöver du ett intyg eller dokumentation. Det är ditt hemlands försäkringskassa eller socialförsäkringsmyndighet som ger dig det. Då har du rätt till vård utifrån det som står i intyget eller dokumentationen. Annars betalar du hela vårdkostnaden själv vid akut och/eller planerad vård.

Här kan du läsa mer om vården för dig som är på besök i Stockholms län.

Till toppen av sidan