Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Dataskyddsombud

Innehållet gäller Stockholms län

En av dataskyddsombudets uppgifter är att kontrollera att personuppgifter hanteras på rätt sätt och i enlighet med det som står i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill se vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, kan du beställa ett registerutdrag, utdraget är kostar inget.

En personuppgift är allt information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, en adress, telefonnummer eller uppgifter om din hälsa. Observera att om du vill ha en kopia på din journal ska du istället kontakta den vårdgivare som behandlat dig.

Gör så här

1. Skriv en begäran och underteckna den

Skriv till exempel så här:

Hej! Jag vill veta vilken information som finns om mig på XX-sjukhuset. Kan ni skicka ett registerutdrag på detta?

Vänliga hälsningar

(din signatur)

Anna Andersson, 19XXXXXX-XXX

2. Skicka din begäran till aktuell adress

Capio S:t Görans Sjukhus AB
Dataskyddsombudet
S:t Göransplan 1
112 81 Stockholm
Telefon 08-587 010 00

Danderyds Sjukhus AB
Dataskyddsombudet
182 88 Stockholm
Telefon 08-655 50 00

Karolinska Universitetssjukhuset
Dataskyddsombudet
171 76 Stockholm
Telefon 08-585 800 00

Norrtälje sjukhus, TioHundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje
Telefon 0176-32 60 00

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Dataskyddsombudet
Box 4078
171 04 Solna
Telefon 08-672 30 00

Södersjukhuset AB
Dataskyddsombudet
Sjukhusbacken 14
118 83 Stockholm
Telefon 08-123 10 00

Södertälje Sjukhus AB
Dataskyddsombudet
152 86 Södertälje
Telefon 08-123 240 00

Stockholms läns sjukvårdsområde
Dataskyddsombudet
Box 179 14
118 95 Stockholm
Telefon 08-123 400 00

Folktandvården Stockholms län AB
Dataskyddsombudet
Box 6420
113 82 Stockholm
Telefon 08-123 16 600

Landstingsstyrelsen förvaltning, LSF
Dataskyddsombudet
Box 225 50
104 22 Stockholm
Telefon 08-737 25 00

Patientnämnden
Dataskyddsombudet
Box 30198
104 25 Stockholm
Telefon 08-123 467 00

Smittskydd Stockholm
Dataskyddsombudet
HSF/Smittskydd Stockholm
Box 30017
104 25 Stockholm
Telefon 08-123 143 00

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Vill du skicka din begäran till dataskyddsombudet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska du fylla i följande blankett (PDF), underteckna den och skicka till:

Registrator
Box 30017
104 25 Stockholm
Telefon 08-123 132 00

Frågar du för någon annans räkning, är det följande blankett du ska använda.

Om du vill läsa mer om dataskyddsombuden, kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten.

Till toppen av sidan