Kostnader och ersättningar

Bidrag för dialys i hemmet

Innehållet gäller Stockholms län

Är du över 65 år och ska starta behandling med dialys i hemmet? Då kan du ha rätt till bidrag från Region Stockholm.

Sedan den första januari år ger Region Stockholm ett bidrag till personer över 65 år som startar en dialysbehandling i hemmet. Det är för att täcka eventuella merkostnader i form av ökad sophämtning och el- och vattenförbrukning.

Försäkringskassan ger sedan tidigare merkostnadsersättning till personer under 65 år. Region Stockholm vill på detta sätt ge samma villkor för ersättning oavsett vilken ålder man har när behandlingen påbörjas. Bidraget är detsamma som den lägsta nivån på merkostnadsersättning från försäkringskassan.

För att få bidraget ska du

 • Vara folkbokförd i Stockholms län.
 • Påbörja dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år.
 • Ha ett läkarintyg som styrker att du själv eller med hjälp av närstående kan genomföra din dialysbehandling i hemmet.

Så här ansöker du

 • Skicka din ansökan till: 
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Individuella ärenden 
  Box 6909 102 39 Stockholm
 • Handläggaren bedömer dina handlingar och du får ansökan beviljad om kriterierna är uppfyllda. Du och din behandlande läkare får beslutet skickat till er. 
 • Beslutet gäller i 12 månader och därefter kan du ansöka på nytt.

Så går utbetalningen till

 • Du får pengarna en gång i månaden.
 • Den första betalningen får du tidigast samma månad som ansökan kommer in.
 • Bidraget är detsamma som den lägsta nivån på merkostnadsersättning från försäkringskassan. Under 2019 motsvarar det 1163 kronor per månad. 
Till toppen av sidan