Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader.

Glad person som sitter i en färdtjänstbil. Fotografi.
Du ansöker om färdtjänst hos din kommun eller hos den myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län.

Du kan få färdtjänst med en personbil eller med ett specialfordon, beroende på vad du behöver. I ett specialfordon går det till exempel att sitta kvar i sin rullstol under resan. Förutom färdtjänst kan du i vissa fall få bidrag till egen bil, så kallat bilstöd.

Stockholms län

Färdtjänst i Region Stockholm

Färdtjänsten i Region Stockholm är en del av kollektivtrafiken och utför förutom färdtjänstresor, sjukresor och tjänsteresor.

Färdtjänstresor görs med vanliga taxibilar eller med större bilar där rullstolar får plats, så kallade rullstolstaxi. För det mesta samåker flera resenärer tillsammans eftersom färdtjänstresor samplaneras.

För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen:

 • Du ska vara folkbokförd i Stockholms län.
 • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med kollektivtrafiken.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader.

Du som har färdtjänst kan dessutom åka utan extra kostnad med kollektivtrafiken genom att använda ditt färdtjänstkort. Du får även ta med dig en extra person. Det samma gäller även vid resor med Waxholmsbolaget.

Du kan även resa med Närtrafiken med ditt färdtjänstkort. Närtrafiken är mindre bussar som kör i ett lugnt tempo med golv i samma nivå som trottoaren. En ramp gör påstigningen enklare för dig med rullator eller rullstol. Gemensamt för all Närtrafik är att det finns gott om tid för av- och påstigning och föraren hjälper gärna till om du vill. Dessa busslinjer går i områden där många äldre bor och är ett bekvämt sätt att ta sig till exempelvis servicehuset, köpcentret, vårdcentralen eller till den övriga kollektivtrafiken.

Så här ansöker du om färdtjänst

 1. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg. Om färdtjänstbehovet i huvudsak beror på en synnedsättning krävs ett läkarintyg från en ögonläkare. Vid psykiatrisk diagnos, bör din behandlande psykiater utfärda intyget om du har en sådan kontakt.
 2. Skicka läkarintyget till kommunen eller stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd.
 3. Du blir kontaktad av en utredare på kommunen eller stadsdelsförvaltningen som bokar ett möte med dig. I samband med mötet beskrivs din funktionsnedsättning i en utredning.
 4. Du beskriver själv dina svårigheter i en ansökningsblankett som du får av utredaren. Ta med ett nytaget fotografi till besöket, gärna i färg. Fotot används till färdtjänstkortet och du får inte tillbaka det.
 5. Din hemkommun skickar alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och foto) till Färdtjänsten i Region Stockholm.
 6. Ett beslut fattas om du får färdtjänst eller inte och det skickas hem till dig.

Om du blir beviljad färdtjänst, kommer ditt personliga färdtjänstkort med posten inom en vecka. Först när du har fått ditt färdtjänstkort kan du resa med färdtjänsten.

Beställ färdtjänstresa

En färdtjänstresa kan beställas tidigast 28 dagar och senast 30 minuter före resan. I vissa delar av länet behöver du beställa resan längre tid i förväg. Taxiresorna beställs efter fasta avgångstider som normalt är tre gånger i timmen: tio över, halv och tio i, men även dessa kan variera beroende på var du bor.

Du kan beställa din resa på fyra sätt:

Mina sidor
Om du har tillgång till internet kan du beställa, avbeställa och kontrollera beställda resor under "Mina sidor" på Färdtjänstens webbplats. Du loggar in med ditt kortnummer och din personliga kod. Du kan även logga in med bank-id. I Mina sidor kan du även se ditt aktuella resesaldo och få reda på status på beställd resa.

App för färdtjänst
Färdtjänsten har en app där du kan beställa och avbeställa resor, se resehistorik och resesaldo. Ladda ner appen i App Store för Iphone och i Play Butik för Android. Sök där på Färdtjänsten Stockholm för att hitta appen.

Talsvar
Via den automatiska telefontjänsten som du når via telefonnummer: 0200-11 44 11, kan du beställa taxiresor, avbeställa resor och kontrollera beställda resor. Du kan även få information om ditt resesaldo. Tjänsten är röststyrd och du kan tala eller knappa in din beställning. Om du vill avbeställa en resa eller ta reda på hur många resor du har gjort behöver du använda din personliga kod.

Personlig service
Du ringer själv och beställer din färdtjänstresa.

 • För att beställa taxi: 08-555 78 100

För att beställa rullstolstaxi väljer du att ringa ett av följande taxibolag:

 • Samtrans: 08-1200 1200
 • Sirius: 08-745 33 01
 • Sverigetaxi: 08-28 75 15
 • Taxi Kurir: 08-30 00 03
 • Haninge & Nynäshamns taxi: 08-741 11 11
 • Södertälje taxi: 08-554 205 10

Om du inte vill välja ett bolag ringer du telefonnummer: 08-720 80 00, så kopplas du automatiskt till ett rullstolstaxibolag som kör i hela Stockholms län. Du kan läsa mer om beställningar av färdtjänstresor under fliken Färdtjänstresor här fardtjansten.sll.se

Vart kan jag resa?

Du kan resa med färdtjänst inom hela Stockholms län. Du kan även resa till och från Gnesta och Bålsta pendeltågsstation, även fast det ligger utanför Stockholms länsgräns.

Om du behöver resa till en annan kommun utanför Stockholm ansvarar din hemkommun för riksfärdtjänst, det vill säga resan mellan ditt hem och orten du ska besöka och för dessa resor behöver du kontakta din hemkommun. Behöver du göra resor inom en annan kommun som du besöker kan du beställa så kallade utomlänsbiljetter hos kundservice för färdtjänst som du kan använda i den andra kommunen.

Telefonnummer till kundservice är 08-720 80 80. Öppettider är helgfria vardagar klockan 7–20. Röda dagar och helger är det stängt.

Hur många färdtjänstresor får jag?

I grunden får du 72 resor på ett kalenderår. Utöver dessa kan du få ytterligare fritidsresor där antalet beror på om du har tillstånd till taxi, rullstoltaxi, är under 25 år eller har tillstånd för ensamåkning. Du kan även ansöka om extra resor för bland annat arbete och högskolestudier. Kontakta kundservice för Färdtjänst så får du reda på vad som gäller för just dig.

Avbeställa

Om du vill avbeställa en beställd resa med färdtjänst måste du göra det senast 30 minuter före den tid du har beställt, annars dras den från ditt resesaldo. Har du beställt en resa i länets ytterområden behöver du avbeställa tidigare än så, upp till 70 minuter innan.

Resegaranti - om din beställda resa inte kommer i tid

Ibland händer saker som gör att bilen som du beställt inte dyker upp. Om du har väntat i 20 minuter efter beställd tid och din bil fortfarande inte kommit, gäller resegarantin.

Ring Färdtjänstens resegaranti, telefon 0200-77 66 55. Där får du hjälp att få en bil så snart som möjligt. Om du har beställt rullstolstaxi eller bårtaxi, ringer du direkt till det bolag du beställt resan hos.

På Färdtjänstens webbplats finns mer information om resegarantin, till exempel ersättning för privat taxi eller hur du kontaktar resegarantin via sms.

Vad kostar resan med färdtjänst?

En resa med färdtjänst under tre mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än tre mil tillkommer 86 kronor för varje ny påbörjad tre-mils sträcka. En gång i månaden får du en faktura för dina färdtjänstresor. Du behöver bara betala för resor upp till en kostnad av 970 kronor per faktura, eller 650 kronor för dig som har rätt till det lägre högkostnadsskyddet.

Vissa av dina resor kan kosta extra, så kallad särskild avgift. Det beror på beställningen. Den särskilda avgiften du betalar är resans halva taxameterbelopp, som lägst 62 kronor. Den avgiften ingår inte i ditt högkostnadsskydd utan ligger utanför. Reser du med taxi betalar du direkt till föraren och reser du med rullstolstaxi kommer avgiften på din faktura. Läs mer om avgifter på Färdtjänstens webbplats.

Ledsagare, medresenär, egna barn och syskon

Ledsagare

Om du inte klarar att genomföra färdtjänstresan på egen hand kan du ansöka om tillstånd att utan kostnad ta med dig ledsagare. Ledsagare är en person som du ordnar själv och som hjälper dig under resan. 

För att du ska kunna beviljas ledsagare ska ditt behov vara återkommande och knutet till själva resan. Du får inte ledsagare för att du behöver stöd och hjälp när du kommit fram till resmålet. Barn under 12 år som beviljas färdtjänst får automatiskt rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det. Barn under 7 år ska, av säkerhetsskäl, alltid resa tillsammans med en vuxen vid sina färdtjänstresor. Av säkerhetsskäl rekommenderas även att barn mellan 7 och 12 år reser tillsammans med en vuxen vid sina färdtjänstresor.

Medresenär

Du som inte har rätt att ta med ledsagare kan ändå ta med dig en annan person på resan, en så kallad medresenär. Du betalar då 40 kronor per resa. Avgiften kommer på din faktura tillsammans med avgifterna för resorna.

Barn eller syskon

Om du anmält till Färdtjänstens kundservice att du har egna barn eller syskon under 18 år, får dessa följa med utan extra kostnad. Tänk på att du maximalt kan ta med tre andra personer på din färdtjänstresa och att du alltid måste tala om hur många det är som ska resa.

Resten av texten här nedanför handlar om hur färdtjänst fungerar på nationell nivå.

Vem har ansvaret för färdtjänsten?

Det är din kommun som ansvarar för att det finns färdtjänst. Kommunen kan överlåta ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som är den regionala myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Kollektivtrafik är till exempel bussar, tunnelbana och spårvagnar som går enligt en tidtabell.

Ofta är det entreprenörer som utför själva tjänsterna, till exempel tar emot beställningar och utför transporterna.

Stockholms län

Läs om hur färdtjänst i Region Stockholm fungerar under rubriken "Färdtjänst i Region Stockholm".

Vem har rätt till färdtjänst?

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Det är sedan din kommun eller den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken som beslutar om du ska få färdtjänst.

Beslutet tas utifrån hur svårt du har att förflytta dig på egen hand eller hur svårt du har att använda kollektiva färdmedel.

Hur får jag färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan hjälpa dig. I vissa regioner behöver du även ett läkarintyg när du ansöker om färdtjänst.

Rätten till färdtjänst är densamma i hela Sverige och regleras i lag, men det finns ofta lokala eller regionala regler som kompletterar lagen. Reglerna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Antalet resor och vad du betalar varierar

Du får ett färdtjänsttillstånd om du beviljas färdtjänst. Hur många resor du beviljas beror på vad du har för behov och var du bor. Ett färdtjänsttillstånd gäller för en viss period eller tills vidare.

Du behöver ringa och boka din resa med färdtjänst i förväg.

Det varierar mellan kommunerna hur mycket det kostar att resa med färdtjänst.

Du kan få ta med en ledsagare

Du har rätt att ha med dig en ledsagare under resan om du av någon anledning inte kan åka ensam med färdtjänsten. En ledsagare är en person som kan hjälpa dig när du ska göra något utanför ditt hem. Det är kommunen eller den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen som beslutar om du har rätt till en ledsagare. Ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv, men behöver ledsagare när du kommer fram.

Du kan få ta med en medresande

Medresenär är någon som reser med dig utan att vara ledsagare. Det framgår av kommunens eller länets regler för färdtjänst om du får ha en medresenär med dig.

Du får ofta dela färdtjänst med andra

I de flesta kommuner är det samåkning inom färdtjänsten. Det betyder att du kan få dela bil med andra. Resan kan då ta längre tid eftersom föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Det kan vara bra att tänka på om du har en tid att passa.

Riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken eller allmänna kommunikationsmedel på grund av att det blir mycket dyrare än normalt. Du kan också få riksfärdtjänst för att du behöver ledsagare under resan.

Gäller för resor utanför färdtjänstområdet

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför det område som din färdtjänst gäller för. Det kan till exempel vara resor från en kommun till en annan, och ibland för resor till resmål utanför länet. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller en fritidsaktivitet. Resorna kan bara ske i Sverige.

Oftast får du riksfärdtjänst för att resa med tåg tillsammans med en ledsagare. Du kan istället få resa med en personbil eller ett specialfordon om du inte klarar att resa med tåg. Ibland kan du få riksfärdtjänst för att flyga, om du måste ha egen ledsagare och det inte räcker med den assistans du kan få från flygplatsen.

Du betalar bara en del av kostnaden

Kommunen eller den regionala myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken står för den ökade kostnaden om du får tillstånd för riksfärdtjänst. Du behöver bara betala en del av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel. Hur stor del du får betala räknas ut genom en så kallad schablon och beror på hur lång resan är.

Stockholms län

Resor utanför Stockholms län

Om du planerar att resa till en annan kommun än den du bor i så ska du kontakta din hemkommun. Det är din kommun som beslutar om du kan beviljas riksfärdtjänst.

Har du synpunkter på färdtjänsten eller riksfärdtjänsten?

Det finns inte någon tillsynsmyndighet för färdtjänsten eller riksfärdtjänsten. Du ska kontakta den som ansvarar för färdtjänsten eller riksfärdtjänsten om du har synpunkter på hur den fungerar.

Det kan vara bra att samtidigt framföra dina synpunkter till färdtjänsthandläggaren på kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten, även om det är trafikföretaget som utför färdtjänsten som du är missnöjd med.

Du kan överklaga beslutet

Du kan överklaga till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med det beslutet du har fått om riksfärdtjänst eller färdtjänst. 

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. I dessa fall krävs ett så kallat prövningstillstånd, det vill säga att domstolen måste först besluta att ditt ärende ska tas upp.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov.

Sjukresor

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Till toppen av sidan