VÅRD OM DU KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND

Tolkning till mitt språk

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Oftast kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Ett vårdbesök med tolk.

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Olika former av tolkmöten

En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår informationen och kan påverka din vård. Du kan ha rätt till språktolk om det behövs för att förstå informationen vid ett möte inom hälso- och sjukvården, eller inom tandvården.

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt:

  • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
  • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
  • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så kallad videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
  • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen. Det kan till exempel vara när flera föräldrar träffas på barnavårdscentralen, BVC.

Fråga vårdpersonalen vilken form av tolk som du kan få.

Om du behöver tolk

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök eller i god tid innan. Tala även om vilket språk det gäller.

Du kan använda den här språkkartan i pdf-form för att visa vilket språk du behöver. Oftast bokar vårdpersonalen tolk.

Om du inte kan komma till ditt vårdbesök måste du avboka tolken. I en del landsting får du betala kostnaden för tolken om du inte avbokar. Hur avbokningen går till varierar mellan landstingen. Fråga vårdpersonalen som bokar tolken vad som gäller.

Stockholms län

Tolktjänster i Stockholms län

Hälso- och sjukvården anlitar alltid professionella tolkar med tolkutbildning och som har tystnadsplikt. En professionell tolk har gett ett löfte om tystnadsplikt. Andra personer som släktingar, vänner eller bekanta har ingen tystnadsplikt.

De tolktjänster som finns i Stockholm är:

Behöver du tolk för hörselskadade, döva och dövblinda till akut sjukvård, socialtjänst eller polis när tolkcentralen har stängt? Ring 08-123 359 50, dygnet runt. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom knappval 3 till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden.

Om du har texttelefon ringer du via texttelefonförmedlingen på telefon 020-600 600. Om du har bildtelefon, gå in på www.tolk.sip.nu.

Vid tekniska problem, ring 1117 direkt. Du kan då kopplas till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Detta kan ta lite längre tid.

  • Språktolk, se stycket ovanför. Det är vården som beställer språktolk. Berätta gärna att du vill ha en tolk när du bokar tiden.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Finska telefon 1177 vardagar klockan 8–12
  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Översätter inte skriven information

Tolkar översätter i de flesta fall bara det som sägs, inte skriven text. Här på 1177.se finns information på flera språk, om bland annat barnsjukdomar och om hur vården fungerar.

Texten finns översatt - Other languages

Texten finns översatt till flera språk:

لعربية/arabiska

English/engelska

Suomi/finska

Soomaali/somaliska

Till toppen av sidan