KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Frågor och svar om patientavgifter

Innehållet gäller Stockholms län

Här har vi samlat vanliga frågor som handlar om patientavgifter i Stockholms län. Om du har en fråga som inte finns med här kan du ringa 1177 eller logga in och ställa din fråga via vår e-tjänst.

Inom Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län.

Vill du veta vad ett besök i vården i region Stockholm kostar för dig som patient, läs på den här sidan.

Frågor om frikort och högkostnadsskydd

Jag har blivit av med mitt inplastade frikort, hur gör jag nu?

Om du inte har gått med i det elektroniska systemet via till exempel våra e-tjänster på 1177.se, och inte heller har kvar remsan och kvitton, så kan inte Region Stockholm hjälpa dig att få ett nytt. Men du kan kontakta vårdgivaren som gav dig frikortet (eller den vårdgivare du var hos sist) och fråga om de har kvar uppgifterna som behövs för att få ett nytt frikort.

Jag har betalat 1500 kr i patientavgift, jag har hört att man inte ska betala mer än 1150 kronor. Kan jag få tillbaka 350 kronor?

Du som patient har ett högkostnadsskydd som innebär att du inte ska behöva betala mer än 1150 kronor i patientavgift för öppenvård under samma period på 12 månader. Om du har betalat ett högre belopp än du ska har du rätt att få tillbaka pengarna.

Kontakta den eller de mottagningar som du har besökt efter att du kommit upp i högkostnadsbeloppet, så hjälper de dig att få pengarna tillbaka.

Mottagningar på sjukhusen och mottagningar som har avtal med Region Stockholm (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren.

Jag har frikort, gäller det om jag söker vård i andra regioner?

Ja, har du ett frikort utfärdat i Stockholm gäller det i hela landet. Skulle du ha ett frikort från en annan region ska det gå att använda för vård i hela Stockholms län också.

Jag har fått vård i en annan region och hade då inte mitt frikort med mig. Nu har det kommit en faktura. Hur gör jag?

Kontakta den vårdgivaren och fråga dem hur de vill se ditt frikort. Olika vårdgivare godkänner olika bevis på att du har frikort. När du har fått svaret kan du visa ditt frikort på ett antal olika sätt:

 • Ta en skärmdump från 1177.se via e-tjänster (från dator).
 • Ta en bild via mobilen.
 • Ta kopia på det fysiska kortet.
 • Kontakta efrikort.hsf@sll.se för ett utdrag på frikortet.

Efter det kan du be dem makulera fakturan.

Mottagningar på sjukhusen och mottagningar som har avtal med Region Stockholm (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren

 

Jag har vårdats i en annan region, hur gör jag för att få avgifterna stämplade/registrerade i mitt frikort?

Du har rätt att få avgiften registrerad vid ett senare tillfälle. Kontakta din vårdgivare i din region så hjälper de dig.

För att få avgiften registrerad måste du kunna visa upp besökskvitto, faktura eller liknande, som har uppgifter om

 • ditt personnummer
 • besöksdatum
 • vårdgivare/mottagning
 • du träffat läkare, sjuksköterska eller liknande.

Jag har varit hos tandläkaren, gäller inte mitt frikort då? Jag har ju betalat 1150 kronor.

Oftast gäller frikortet bara för besök inom öppenvården. Avgifter för tandvård får då inte räknas in i högkostnadsskyddet för det ingår inte i öppenvård.

Vissa patientgrupper kan i vissa fall ha rätt till tandvård till samma patientavgifter som gäller inom öppenvården. I dessa fall ingår tandvården i högkostnadsskyddet för sjukvård.

För att det ska ingå i ditt högkostnadsskydd krävs det alltså att du kan visa ett intyg om tandvårdsstöd, eller en remiss för tandvård som en del i din sjukdomsbehandling.

Hur länge gäller ett frikort?

Det gäller under 12 månader som räknas från ditt första besök. Om du till exempel gör ditt första vårdbesök 25 april 2019 och den 10 oktober samma år har du betalat totalt 1150 kronor för dina vårdbesök. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året 2020.

Vårdgivaren har satt fel datum på mitt frikort, hur gör jag för att få det rättat?

Om du har kvar kvitton så kan du få hjälp att rätta till det. Kontakta din vårdgivare eller mejla till efrikort.hsf@sll.se.

Jag var inlagd på sjukhus, men de vill inte registrera avgiften i mitt frikort. Gäller inte högkostnadsskyddet när man är inlagd på sjukhus?

Nej, högkostnadsskyddet gäller bara för besök inom öppenvård. Vård som du får på ett sjukhus när du är inlagd hör till slutenvård.

Jag har betalat 200 kronor för inkontinenshjälpmedel men min vårdcentral vill inte registrera det i mitt frikort, är det rätt?

Avgiften för inkontinenshjälpmedel ska föras in i ditt frikort för öppenvård men det får man bara göra en gång om året. Det finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Du kan läsa mer om det på hjälpmedelsguiden. Din vårdgivare ska hjälpa dig med att registrera det.

Frågor om fakturor

Jag har frikort men har fått en faktura för ett läkarbesök, hur gör jag?

Kontakta den vårdgivaren och fråga dem hur de vill se ditt frikort. Olika vårdgivare godkänner olika bevis på att du har frikort. När du har fått svaret kan du visa ditt frikort på ett antal olika sätt:

 • Ta en skärmdump från 1177.se via e-tjänster (från dator).
 • Ta en bild via mobilen.
 • Ta kopia på det fysiska kortet.
 • Kontakta efrikort.hsf@sll.se för ett utdrag på frikortet.

Efter det kan du be dem makulera fakturan.

Mottagningar på sjukhusen och mottagningar som har avtal med Region Stockholm (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren

Jag har frågor om en faktura/inbetalningskort och undrar var jag ska vända mig.

Har du frågor angående en faktura ska du vanligtvis vända dig till den mottagning som du besök.

Mottagningar på sjukhusen och mottagningar som har avtal med Region Stockholm (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren.

Jag har haft 2000 kronor i obetalda fakturor för öppenvård. Jag har nu betalat avgifter motsvarande 1150 kronor och därför fått frikort. Övriga fakturor har jag fått makulerade men jag måste ändå betala påminnelseavgifter och inkassokostnader. Kan detta verkligen stämma?

Påminnelse- och inkassokostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. Det finns därför ingen skyldighet för vårdgivare och inkassoföretag att makulera fakturor när det gäller obetalda påminnelseavgifter och inkassobetalningar.

Frågor om uteblivet besök och väntetid vid planerat besök

Jag var hos min husläkare och fick sitta och vänta i mer än en timme. Jag har hört att man då inte behöver betala för besöket. Är det så?

Om du har fått vänta i mer än 30 minuter har du rätt att få patientavgiften återbetald. Du måste be om att få pengarna tillbaka under samma vårdbesök som det hände. Det gäller bara under planerade besök i öppenvården.

30-minutersregeln gäller inte:

 • vid akuta besök
 • när du fått veta att du ska få träffa en läkare någon gång mellan två klockslag till exempel mellan klockan 9–11. 

Regeln om 30 minuter gäller inte heller för läkare och sjukgymnaster som får ersättning enligt särskild lag. Dessa vårdgivare bestämmer själva vilken policy de vill ha för ersättning vid långa väntetider.

När måste jag senast lämna återbud till ett bokat besök?

Senast 24 timmar före ett besök måste du kontakta vårdgivaren och säga att du inte kan komma, annars får du betala avgiften ändå. Även om besöket är avgiftsfritt, till exempel för barn eller om du har frikort, måste du betala en avgift.

Observera att läkare och sjukgymnaster som får ersättning enligt särskild lag har rätt att sätta andra tidsfrister för återbud av planerade besök.

Frågor om kostnader

Hur mycket kostar det att ligga inne på sjukhus?

För personer över 18 år kostar det 100 kronor om dagen som du är inskriven på sjukhuset. In- och utskrivningsdagen räknas samman och endast en avgift tas ut för dessa två dagar.

Barn och unga upp till 17 år betalar ingen patientavgift.

Personer under 40 år med hel aktivitets/sjukersättning betalar 50 kronor de trettio första vårddagarna. Därefter kostar det 100 kronor om dagen.

Vad är det för avgift för uteblivet besök?

Om du inte kommer på ett planerat besök och lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket får du betala den avgift som du skulle ha betalat för besöket. Du måste betala även om du har frikort eller är under 18 år. 

Jag har fått en faktura för läkarbesök för mitt barn. Kan det stämma? Jag trodde att vården var avgiftsfri för barn.

Det finns två undantag som gäller även fast barnet är under 18 år.

 • Det ena är om ditt barn har varit på en akutmottagning på ett sjukhus. Då får du en patientavgift på 120 kronor.
 • Det andra är om barnet inte kommit på ett planerat besök och inte lämnat återbud minst 24 timmar innan besöket. Då får man betala samma patientavgift som en vuxen skulle ha betalat för samma vård. Detta gäller inte för besök på BVC.

Vad betalar man i Stockholm om man har remiss till psykolog?

Besök hos en psykolog kostar 100 kronor. Du kan läsa mer om vilka patientavgifter Stockholms län har här.

Jag var hos husläkaren som skickade mig till akuten. Ska jag verkligen betala både för besöket hos min husläkare och på akuten?

Nej, du ska inte behöva betala en extra avgift på akuten om en vårdgivare har skickat dit dig. Besöket på akuten måste ske tätt inpå efter att din vårdgivare bett dig att gå dit och du måste kunna visa kvitto på att du redan har betalat. Har du fått en faktura för patientavgiften kan du visa upp den.

Jag har varit på akuten och betalat 400 kronor. På akuten skickade de mig till röntgen där jag fick betala ytterligare 200 kronor. Är det rätt?

Ja, om du är på akuten och de skickar dig till röntgen ska du betala avgift både för akutbesöket och för röntgenundersökningen.

Jag har gått till sjukgymnast/fysioterapeut för rehabilitering en längre tid. Jag har frikort, men nu säger sjukgymnasten att jag måste börja betala själv. Jag har fortfarande problem och behöver fortsätta med min rehabilitering. Varför ska jag behöva betala?

När vårdgivaren har bedömt att du som patient klarar av att träna själv betraktas det som friskvård/egenträning. Friskvård/egenträning subventioneras inte av Region Stockholm och ingår därför inte i högkostnadsskyddet. Det betyder att du måste betala hela summan själv.

Jag har varit på en mammografiundersökning och fick då betala för undersökningen. Stämmer det? Tidigare har jag inte behövt betala något alls.

Om du har blivit kallad till en mammografiundersökning så ska den vara avgiftsfri men om du bokade in en egen tid för undersökningen får du betala själv.

Jag studerar i Stockholm men är bosatt/folkbokförd i en annan region. Jag har nu varit hos psykolog och då betalat 350 kronor i patientavgift. Läkaren rekommenderade fortsatt terapi men säger att om jag ska fortsätta gå hos honom måste jag betala 750 kronor per besök. Kan det verkligen stämma?

Om du är folkbokförd i en annan region kan du i vissa fall behöva en remiss eller betalningsförbindelse från din region för att få vård utanför den egna regionen.

Har du inte en sådan remiss kan du få betala hela kostnaden för vården själv. Kontakta din region och fråga vad som gäller där.

Jag har grå starr i släkten och vill därför gå på årlig ögonundersökning. Vad kostar det?

Om läkaren inte har hittat tecken på att du har grå starr och du vill göra årliga hälsokontroller så får du betala kostnaden för undersökningen själv. Hur mycket det kostar är olika beroende på vilken vårdgivare du går till. Det ingår inte i högkostnadsskyddet.

Jag vill göra en hälsoundersökning på min vårdcentral. De säger att det kommer att kosta mig 1500 kronor och att Region Stockholm inte subventionerar denna typ av vård. Stämmer det?

Ja, du betalar själv om du vill göra en hälsoundersökning och det inte finns tecken på sjukdom. Om Region Stockholm hade kallat dig till en hälsoundersökning för till exempel mammografi blir undersökningen subventionerad. Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

 • Om du vill göra en hälsoundersökning utan provtagningar ligger timtaxan på 375 kronor per påbörjad kvart.
 • Om du vill göra provtagningar kommer du behöva betala kostnader för analyser också.

Vad du ska betala kan därför vara olika beroende på hur stor undersökningen är.

Frågor om resor utomlands

Jag ska resa utomlands, vad kostar det om jag skulle bli sjuk där?

Om du reser utomlands, kan du i vissa länder få akut och nödvändig vård till samma kostnad som invånarna i det land du är i. Vad som gäller beror på vilket land du ska resa till. Här kan du läsa mer om vad som gäller i olika länder.

Tänk på att om du blir sjuk och måste åka hem på ett annat sätt än du planerat från början får du betala resan själv. Det gäller även om du behöver åka hem med ett dyrare färdmedel eller måste åka med ambulansflyg.

Oftast ersätter din reseförsäkring både hemresor och hemtransporter. Du bör därför alltid se över ditt försäkringsskydd innan du reser utomlands.

Jag har varit utomlands och behövde uppsöka läkare när jag var där. Kan jag få ersättning från Region Stockholm för mina vårdkostnader i efterhand?

Om du har varit i ett annat EU/EES-land kan du ha rätt till viss ersättning i efterhand. Det är Försäkringskassan som ansvarar för det och hjälper dig i dessa frågor.

Min fru har råkat ut för en olycka/blivit sjuk utomlands och behöver sjuktransport hem. Hur gör vi?

Region Stockholm ansvarar och ersätter inte för sjuktransport hem om du blivit sjuk eller råkat ut för en olycka utomlands.

Oftast ersätter din reseförsäkring hemresor och hemtransporter. Du bör därför kontakta ditt försäkringsbolag.

Frågor om utländska medborgare som är i Sverige

Jag har en bekant som är här på besök från ett annat land. Han behöver vård och jag undrar vad det kommer att kosta.

Vad vården kommer att kosta beror på vilket land personen kommer ifrån.

 • Om han kommer från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska han ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (ett EU-kort). Han får då nödvändig vård och betalar samma patientavgift som personer som är folkbokförda i Sverige.
 • Har han inte detta kort måste han betala hela vårdkostnaden själv.

Om han kommer från ett land utanför EU, EES eller Schweiz är det oftast så att han måste betala hela vårdkostnaden själv både när det gäller akut eller planerad vård.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för personer från andra länder i Stockholms län.

Jag har fått uppehållstillstånd och väntar på att få de fyra sista siffrorna i personnumret. Vad gäller om jag behöver söka vård?

Även om du har fått uppehållstillstånd ger det dig inte rätt till subventionerad vård från Region Stockholm. För att du ska få suventionerad vård måste du bli bokförd och få hela ditt personnummer. Är du inte bokförd och inte fått hela ditt personnummer måste du betala din vård själv.

Här kan du läsa mer om vilken rätt till vård du har om du kommer från ett annat EU/EES-land, eller ett annat land som Sverige har en sjukvårdsöverenskommelse med.

Det är Skatteverket som hjälper dig med folkbokföringen. Ibland kan du behöva vänta i några veckor eller månader på beslutet. Men när Skatteverket har fattat ett beslut om folkbokföringen gäller det oftast från den dagen du skickade in din ansökan.

Har du då under beslutstiden sökt vård och betalat kostanden själv har du rätt att få tillbaka dina pengar (till den nivån som patientavgiften ligger på). 

Till exempel: 
Du ansöker om folkbokföring hos Skatteverket den 15 april 2019. Fem dagar senare, den 20 april 2019, är du på vårdcentralen och får betala kostnaden för besöket själv. För du har inte hunnit få ett beslut om folkbokföringen av Skatteverket.

Den 30 april får du veta att Skatteverket beslutat att din folkbokföring ska gälla från och med den 15 april. Du har då rätt att få vårdkostnaden återbetald upp till nivån på den vanliga patientavgiften.

Frågor om utlandssvenskar på besök i Sverige

Jag är bosatt utomlands och ska till Sverige på besök. Vad kostar det om jag skulle söka vård i Sverige?

Det beror på vilket land du bor i just nu. Läs mer om vilka regler som gäller här. 

Jag har varit bosatt utomlands en längre tid och planerar nu att flytta tillbaka till Sverige. Vad gäller om jag behöver söka vård?

Om du inte folkbokförd i Sverige kan du vara tvungen att betala en högre patientavgift eller hela kostnaden själv. Det beror på vilket land du är i bosatt i. Läs mer om regler för utlandssvenskar här.

När du kommer till Sverige ska du ansöka om folkbokföring hos Skatteverket så snart du kan. Det kan ta olika lång tid att få beslutet men när du har blivit folkbokförd har du rätt till samma vård som andra folkbokförda i Sverige.

Har du då under beslutstiden sökt vård och betalat kostanden själv har du rätt att få tillbaka dina pengar (till den nivån som patientavgiften ligger på). 

Till exempel: 
Du ansöker om folkbokföring hos Skatteverket den 15 november 2017. Fem dagar senare, den 20 november 2017, är du på vårdcentralen och får betala kostnaden för besöket själv. För du har inte hunnit få ett beslut om folkbokföringen av Skatteverket.

Den 30 november får du veta att Skatteverket beslutat att din folkbokföringen ska gälla från och med den 15 november. Du har då rätt att få vårdkostnaden återbetald upp till nivån på den vanliga patientavgiften.

Hur lång tid tar det för mig att bli folkbokförd när jag flyttat tillbaka till Sverige?

Kontakta Skatteverket för att få svar på frågor om det.

Frågor om avgifter för intyg

Jag behöver få ett intyg från min läkare översatt till engelska. Vad kostar det?

Om du behöver få ett intyg översatt till ett annat språk får du betala för den tid det tar att översätta intyget. Hur mycket det kostar beror på hur lång tid det tar för läkaren att översätta intyget. Du betalar då enligt en timtaxa på 375 kronor för varje påbörjad kvart.

Vad kostar ett intyg?

Vissa intyg är avgiftsfria för dig som patient men oftast får du betala för hela intyget själv, och ibland för undersökningarna som behövs göras för att skriva ditt intyg. Om du inte får ett fast pris på intyget så är det en timtaxa på 375 kronor per påbörjad kvart som gäller. 

Till toppen av sidan