Kostnader och ersättningar

Frågor och svar om patientavgifter i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Här har vi samlat vanliga frågor som handlar om patientavgifter i Stockholms län. Om du har en fråga som inte finns med här kan du ringa 1177 eller logga in och ställa din fråga.

Inom Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län.

Vill du veta vad ett besök i vården i region Stockholm kostar för dig som patient, läs på den här sidan.

Frågor om frikort och högkostnadsskydd

Jag har betalat 1600 kr i patientavgift, jag har hört att man inte ska betala mer än 1400 kronor. Kan jag få tillbaka 200 kronor?

Högkostnadsskyddet innebär att du inte ska behöva betala mer än 1400 kronor i patientavgift för öppenvård under en 12-månadersperiod. Om du har betalat ett högre belopp än du ska har du rätt att få tillbaka pengarna.

Kontakta den eller de mottagningar som du har besökt efter att du kommit upp i maxavgift för frikortet. De ska hjälpa dig att få pengarna tillbaka. Det är vårdgivaren som ska återbetala, inte regionen.

Om det gäller en mottagning på sjukhus eller en mottagning som drivs i Region Stockholms regi (SLSO) kontaktar du deras patientkontor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren.

Jag har frikort, gäller det om jag söker vård i andra regioner?

Ja, har du ett frikort utfärdat i Stockholm gäller det i hela landet. Skulle du ha ett frikort från en annan region ska det gå att använda för vård i hela Stockholms län också.

Du kan även visa det för vårdgivaren direkt i mobilen (via 1177.se, övriga tjänster – logga in på din sida).

Jag har fått vård i en annan region och hade då inte mitt frikort med mig. Nu har det kommit en faktura. Hur gör jag?

Kontakta den vårdgivaren och fråga dem hur de vill se ditt frikort. Olika vårdgivare godkänner olika typer av bevis på att du har uppnått frikort. När du har fått svaret kan du visa ditt frikort på ett antal olika sätt:

 • Ta en skärmdump från 1177.se via e-tjänster (från dator).
 • Ta en bild via mobilen.
 • Ta kopia på det fysiska kortet.
 • Kontakta efrikort.hsf@regionstockholm.se  för ett utdrag på frikortet.

Efter det kan du be dem makulera fakturan.

Mottagningar på sjukhusen och mottagningar som har avtal med Region Stockholm (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren

Jag har vårdats i en annan region, hur gör jag för att få avgifterna stämplade/registrerade i mitt frikort?

Du har rätt att få avgiften registrerad vid ett senare tillfälle. Kontakta din vårdgivare i din region så hjälper de dig.

För att få avgiften registrerad måste du kunna visa upp besökskvitto, faktura eller liknande, som har uppgifter om

 • ditt personnummer
 • besöksdatum
 • vårdgivare/mottagning
 • du träffat läkare, sjuksköterska eller liknande
 • summan på patientavgiften

Du kan även kontakta vår support för frikort: efrikort.hsf@regionstockholm.se  08- 123 401 10, mån-fre 10-11

Jag har varit hos tandläkaren, gäller inte mitt frikort då? Jag har ju betalat 1400 kronor.

Nej, det finns olika sorts frikort. Tandvården har ett eget frikort (se mer på www.tlv.se). Avgifter för tandvård får då inte räknas in i högkostnadsskyddet för öppenvård.

Vissa patientgrupper kan ibland ha rätt till tandvård till samma patientavgifter som gäller inom öppenvården. I dessa fall ingår tandvården i högkostnadsskyddet för öppenvård. Det gäller dig som:

 • har fått ett intyg om tandvårdsstöd
 • har remiss från läkare inom sjukvården om att tandvården är en del i din sjukdomsbehandling.

Hur länge gäller ett frikort?

Det gäller under 12 månader som räknas från ditt första besök.

Exempel: Du gjorde ditt första vårdbesök 24 oktober 2023. Den 10 januari 2024 har du betalat avgifter upp till frikortsnivån och får ett frikort. Då betalar du inget för besöken i öppenvård till och med 24 oktober 2024.

Vårdgivaren har satt fel datum på mitt frikort, hur gör jag för att få det rättat?

Om du har kvar kvitton så kan du få hjälp att rätta till det. Kontakta din vårdgivare eller mejla till efrikort.hsf@regionstockholm.se.

Jag var inskriven på sjukhus, men de vill inte registrera avgiften i mitt frikort. Gäller inte högkostnadsskyddet när man ligger på sjukhus?

Nej, högkostnadsskyddet gäller bara för besök inom öppenvård. Vård som du får på ett sjukhus när du är inskriven hör till slutenvård.

Jag har betalat avgift för inkontinenshjälpmedel men min vårdcentral vill inte registrera det i mitt frikort, är det rätt?

Avgiften för inkontinenshjälpmedel ska föras in i ditt frikort för öppenvård. Detta får dock mottagningen bara göra en gång under en 12-månadersperiod. 

Jag har haft ett inplastat frikort, som jag nu har tappat, hur gör jag nu?

Kontakta vårdgivaren som gav dig frikortet (eller den vårdgivare du var hos sist) och fråga om de har kvar uppgifterna som behövs för att få ett nytt frikort. 

Frågor om fakturor

Jag har frikort men har fått en faktura för ett läkarbesök, hur gör jag?

Kontakta den vårdgivaren och fråga dem hur de vill se ditt frikort. Olika vårdgivare godkänner olika bevis på att du har frikort. När du har fått svaret kan du visa ditt frikort på ett antal olika sätt:

 • Ta en skärmdump från 1177.se via e-tjänster (från dator).
 • Ta en bild via mobilen.
 • Ta kopia på det fysiska kortet.
 • Kontakta efrikort.hsf@regionstockholm.se för ett utdrag på frikortet.

Efter det kan du be dem makulera fakturan.

Mottagningar på sjukhusen och mottagningar som har avtal med Region Stockholm (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren

Jag har frågor om en faktura/inbetalningskort och undrar var jag ska vända mig.

Har du frågor angående en faktura ska du vanligtvis vända dig till den mottagning som du besök.

Mottagningar på sjukhusen och mottagningar som har avtal med Region Stockholm (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren.

Jag har haft 2000 kronor i obetalda fakturor för öppenvård. Jag har nu betalat avgifter motsvarande 1400 kronor och därför fått frikort. Övriga fakturor har jag fått makulerade men jag måste ändå betala påminnelseavgifter och inkassokostnader. Kan detta verkligen stämma?

Påminnelse- och inkassokostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för öppenvård. Det finns därför ingen skyldighet för vårdgivare och inkassoföretag att makulera fakturor när det gäller obetalda påminnelseavgifter och inkassobetalningar.

Frågor om uteblivet besök

Vad är det för avgift för uteblivet besök och när måste jag senast lämna återbud till ett bokat besök?

Vården tar ut en avgift om du inte avbokar ditt besök i tid. Det gäller även för dig som har frikort, är över 85 år eller är målsman till barn under 18 år. Uteblivandeavgiften är på 400 kronor och tas ut i följande fall: 

 • om du inte kommer till ett planerat vårdbesök
 • om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket
 • om du lämnar återbud mindre än 72 timmar före en operation

Om du kommer för sent och mer än halva besökstiden har gått, har vårdgivaren också rätt att debitera uteblivandeavgift. 

Observera att läkare och sjukgymnaster som får ersättning enligt särskild lag har rätt att sätta andra tidsfrister för återbud.

Jag har fått en faktura för uteblivet besök trots att jag har ringt och lämnat återbud i tid. Hur gör jag för att bestrida fakturan?

Det är vårdgivarna själva som ansvarar för att hantera de avgifter som patienter ska betala. För att bestrida fakturan måste du kontakta den mottagning som uteblivandeavgiften avser.

Mottagningar på sjukhusen och mottagningar som har avtal med Region Stockholm (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren.

Jag har varit i kontakt med min vårdgivare angående en faktura för uteblivet besök. Vårdgivaren hänvisade till att de följer Region Stockholms regelverk. Vad är det som gäller och hur går jag till väga för att bestrida fakturan?

Det finns ett antal situationer och verksamheter där vårdgivare inte får debitera avgift för uteblivet besök. Det samma gäller om det föreligger ett giltigt skäl till varför du uteblivit från besöket.

Det är alltid vårdgivaren som bedömer vad som anses vara ett giltigt skäl och om patienten ska undantas från uteblivandeavgiften eller inte. Här kan du läsa mer om undantag och bedömning av giltigt skäl.

Om du inte är nöjd med svaret från din vårdgivare kan du kontakta Patientnämnden i Region Stockholm.

Frågor om kostnader

Hur mycket kostar det att ligga inne på sjukhus?

Är du 18 år eller äldre kostar det 130 kronor om dagen när du är inskriven på ett sjukhus. Det gäller även om du har frikort eller är över 85 år. In- och utskrivningsdagen räknas samman och endast en avgift tas ut för dessa två dagar. 

Barn och unga till och med 17 år betalar däremot ingen avgift för att ligga på sjukhus.

Jag har fått en faktura för läkarbesök för mitt barn. Kan det stämma? Jag trodde att vården var avgiftsfri för barn.

Det finns två undantag som gäller även fast barnet är under 18 år.

 • Det ena är om ditt barn har varit på en akutmottagning på ett sjukhus. Då får du en patientavgift på 120 kronor.
 • Det andra är om barnet inte kommit på ett planerat besök och inte lämnat återbud minst 24 timmar innan besöket. Se ovan om uteblivandeavgift.

Vad betalar man i Stockholm om man har remiss till psykolog?

Besök hos en psykolog kostar 275 kronor. Du kan läsa mer om vilka patientavgifter Stockholms län har här.

Jag var hos husläkaren som skickade mig till akuten. Ska jag verkligen betala både för besöket hos min husläkare och på akuten?

Nej, du ska inte behöva betala en extra avgift på akuten om en vårdgivare har skickat dit dig. Besöket på akuten måste dock ske direkt efter att din vårdgivare bett dig att gå dit. Du måste också kunna visa kvitto på att du redan har betalat. Har du till exempel fått en faktura för patientavgiften kan du visa upp den. Regeln gäller inte barn under 18 år som alltid betalar avgift på akutsjukhusens akutmottagningar.

Jag har varit på akuten och betalat 400 kronor. På akuten skickade de mig till röntgen där jag fick betala ytterligare 200 kronor. Är det rätt?

Nej, om du är på akuten och de skickar dig till röntgen ska du endast betala avgift för akutbesöket. Besöket för röntgenundersökningen är avgiftsfritt.

Jag har gått till sjukgymnast/fysioterapeut för rehabilitering en längre tid. Jag har frikort, men nu säger sjukgymnasten att jag måste börja betala själv. Jag har fortfarande problem och behöver fortsätta med min rehabilitering. Varför ska jag behöva betala?

När vårdgivaren har bedömt att du som patient klarar av att träna själv betraktas det som friskvård/egenträning. Friskvård/egenträning subventioneras inte av Region Stockholm och ingår därför inte i högkostnadsskyddet för öppenvård. Det betyder att du måste betala hela summan själv.

Jag har fått en kallelse från regionen för screeningundersökning. Ska jag betala patientavgift?

Nej, om du fått en kallelse till screening från Region Stockholm är den avgiftsfri. Det gäller alla hälsoundersökningar som utförs inom ramen för Region Stockholms screeningverksamhet.

Jag studerar i Stockholm men är bosatt/folkbokförd i en annan region. Jag har nu varit hos psykolog och då betalat 275 kronor i patientavgift. Läkaren rekommenderade fortsatt terapi men säger att om jag ska fortsätta gå hos honom måste jag betala 750 kronor per besök. Kan det verkligen stämma?

Om du är folkbokförd i en annan region kan du i vissa fall behöva en remiss eller betalningsförbindelse från din region för att få vård i Stockholms län.

Har du inte en sådan remiss kan du få betala hela kostnaden för vården själv. Kontakta din region och fråga vad som gäller där.

Jag har grå starr i släkten och vill därför gå på årlig ögonundersökning. Vad kostar det?

Om läkaren inte har hittat tecken på att du har grå starr och du vill göra årliga hälsokontroller så får du betala för undersökningen. Hur mycket det kostar är olika beroende på vilken vårdgivare du går till. Det ingår inte i högkostnadsskyddet för öppenvård.

Jag vill göra en hälsoundersökning på min vårdcentral. De säger att det kommer att kosta mig 1500 kronor och att Region Stockholm inte subventionerar denna typ av vård. Stämmer det?

Ja, du betalar själv om du vill göra en hälsoundersökning och det inte finns tecken på sjukdom. Om Region Stockholm hade kallat dig till en hälsoundersökning för till exempel mammografi blir undersökningen subventionerad. Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

 • Om du vill göra en hälsoundersökning utan provtagningar ligger timtaxan på 375 kronor per påbörjad kvart.
 • Om du vill göra provtagningar kommer du behöva betala kostnader för analyser också.

Vad du ska betala kan därför vara olika beroende på hur stor undersökningen är.

Frågor om resor utomlands

Jag ska resa utomlands, vad kostar det om jag skulle bli sjuk där?

Ta med dig ett EU-kort eller ett intyg från Försäkringskassan om du reser till ett EU-land, EES-land eller till Schweiz. Om du visar kortet kan du få akut och nödvändig vård till samma kostnad som invånarna i det land du är i. Här kan du läsa mer om vad som gäller i olika länder.

Tänk på att om du blir sjuk och måste åka hem på ett annat sätt än du planerat från början får du betala resan själv. Det gäller även om du behöver åka hem med ett dyrare färdmedel eller måste åka med ambulansflyg.

Oftast ersätter din reseförsäkring både hemresor och hemtransporter. Du bör därför alltid se över ditt försäkringsskydd innan du reser utomlands.

Jag har varit utomlands och behövde uppsöka läkare när jag var där. Kan jag få ersättning från Region Stockholm för mina vårdkostnader i efterhand?

Om du har varit i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan du ha rätt till viss ersättning i efterhand. Det är Försäkringskassan som ansvarar för det och hjälper dig i dessa frågor.

Min fru har råkat ut för en olycka/blivit sjuk utomlands och behöver sjuktransport hem. Hur gör vi?

Region Stockholm ansvarar och ersätter inte för sjuktransport hem om du blivit sjuk eller råkat ut för en olycka utomlands.

Oftast ersätter din reseförsäkring hemresor och hemtransporter. Du bör därför kontakta ditt försäkringsbolag.

Frågor om utländska medborgare som är i Sverige

Jag har en bekant som är här på besök från ett annat land. Han behöver vård och jag undrar vad det kommer att kosta.

Vad vården kommer att kosta beror på vilket land personen kommer ifrån.

 • Om din bekant kommer från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska hen ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (ett EU-kort). Hen får då akut och nödvändig vård och betalar samma patientavgift som personer som är folkbokförda i Sverige. Saknas kortet måste hen betala hela vårdkostnaden själv.
 • Om din bekant kommer från ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste hen betala hela vårdkostnaden själv. Det gäller både när det gäller akut och planerad vård. Undantag är konventionsländer. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller för personer från andra länder i Stockholms län.

Jag har fått uppehållstillstånd och väntar på att få de fyra sista siffrorna i personnumret. Vad gäller om jag behöver söka vård?

Även om du har fått uppehållstillstånd ger det dig inte rätt till subventionerad vård från Region Stockholm. För att du ska få subventionerad vård måste du bli folkbokförd och få hela ditt personnummer. Är du inte folkbokförd och inte fått hela ditt personnummer måste du betala din vård själv.

Här kan du läsa mer om vilken rätt till vård du har om du kommer från ett annat EU/EES-land, eller ett annat land som Sverige har en sjukvårdsöverenskommelse med.

Det är Skatteverket som hjälper dig med folkbokföring. Ibland kan du behöva vänta i några veckor eller månader på beslutet. När Skatteverket har fattat ett beslut om folkbokföring gäller det oftast från den dagen du skickade in din ansökan.

Har du under beslutstiden sökt vård och betalat hela kostnaden själv har du rätt att få tillbaka det du har betalat i patientavgift. Detta gäller om datumet på beslutet från Skatteverket är innan datumet du fick vård.

Till exempel: 
Du ansöker om folkbokföring hos Skatteverket den 15 april 2023. Fem dagar senare, den 20 april är du på vårdcentralen och får betala hela kostnaden för besöket själv. Det här beror på att du inte fått ett beslut om folkbokföringen av Skatteverket.

Den 30 april får du veta att Skatteverket beslutat att din folkbokföring ska gälla från och med den 15 april. Du har då rätt att få vårdkostnaden återbetald upp till nivån på den vanliga patientavgiften. Kontakta vårdgivaren för att få hjälp med en återbetalning. 

Frågor om utlandssvenskar på besök i Sverige

Jag är bosatt utomlands och ska till Sverige på besök. Vad kostar det om jag skulle söka vård i Sverige?

Det beror på vilket land du bor i just nu. Läs mer om vilka regler som gäller här. 

Jag har varit bosatt utomlands en längre tid och planerar nu att flytta tillbaka till Sverige. Vad gäller om jag behöver söka vård?

Om du inte folkbokförd i Sverige kan du vara tvungen att betala en högre patientavgift eller hela kostnaden för vården själv. Det beror på vilket land du är i bosatt i. Läs mer om regler för utlandssvenskar här.

Ansök om folkbokföring hos Skatteverket så snart du kommit till Sverige. När du har blivit folkbokförd har du rätt till samma vård som andra folkbokförda i Sverige. Var beredd på att det kan ta olika lång tid att få beslutet.

Har du under beslutstiden sökt vård och betalat kostnaden själv har du rätt att få tillbaka dina pengar (till den nivån som patientavgiften för folkbokförda ligger på). Detta gäller om datumet på beslutet från Skatteverket är innan datumet du fick vård.

Till exempel: 
Du ansöker om folkbokföring hos Skatteverket den 15 november 2023. Fem dagar senare, den 20 november, är du på vårdcentralen och får betala hela kostnaden för besöket själv, för du har inte hunnit få ett beslut om folkbokföring av Skatteverket.

Den 30 november får du veta att Skatteverket beslutat att din folkbokföring ska gälla från och med den 15 november. Du har då rätt att få vårdkostnaden återbetald motsvarande patientavgiften för folkbokförda.

Hur lång tid tar det för mig att bli folkbokförd när jag flyttat tillbaka till Sverige?

Kontakta Skatteverket för att få svar på frågor om det.

Frågor om avgifter för intyg

Jag behöver få ett intyg från min läkare översatt till engelska. Vad kostar det?

Om du behöver få ett intyg översatt till ett annat språk får du betala för den tid det tar att översätta intyget. Hur mycket det kostar beror på hur lång tid det tar för läkaren att översätta intyget. Du betalar då enligt en timtaxa på 375 kronor för varje påbörjad kvart.

Vad kostar ett intyg?

Vissa intyg är avgiftsfria. För andra intyg står du själv för kostnaden. Om du inte får ett fast pris, är det en taxa på 375 kronor per påbörjad kvart som gäller. Ibland kan du också behöva betala för undersökningar som behövs för att skriva intyget. Läs mer om intyg här.

Till toppen av sidan