Administrativa kontakter i Stockholm

Patientavgifter - kontaktuppgifter till vården

Innehållet gäller Stockholms län

På denna sida finns kontaktuppgifter dit du som invånare kan vända dig om du har frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter och vad du som patient ska betala. Här finns även kontaktuppgifter dit du ska vända dig om du har frågor kring fakturor och återbetalning av patientavgifter.

Finns din fråga kanske redan besvarad? Här kan du läsa frågor och svar som vi fått kring patientavgifter.

Frågor om högkostnadsskydd och frikort

Om du undrar hur mycket du har betalat i patientavgifter på ditt högkostnadsskydd för öppenvård, vill se om du har nått gränsen för frikort eller vill beställa ett frikort i pappersformat, ska du i första hand kontakta din vårdgivare eller logga in på 1177.se. Du kan även skicka e-post till: efrikort.hsf@regionstockholm.se

Frågor om fakturor och återbetalning av patientavgift

Har du frågor kring fakturor eller vill få en avgift återbetald, exempelvis på grund av att du kommit upp i frikortsnivån, ska du i första hand kontakta den mottagning du varit på.

Mottagningar på sjukhusen samt regiondrivna mottagningar (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor.

Regiondriven verksamhet

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
Redovisningsservice, Box 45436, 104 31 Stockholm
patient.slso@regionstockholm.se 
08-123 400 33 
Telefontider: tisdag och torsdag klockan 9:0011:00.

Röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi

Kontakta den vårdgivare som du gjorde undersökningen hos.

Sjukhusen

Danderyds sjukhus AB
Patientkontor, Hus 50, Plan 4, 182 88 Stockholm
patientadministration.ds@regionstockholm.se
08-123 568 88

Karolinska Universitetssjukhuset
F87-89, Huddinge, 141 86 Stockholm
karolinska.kundfaktura.navet@regionstockholm.se
08-585 806 10 Telefontid: måndag till torsdag 9:0010:30

Norrtälje sjukhus, Tio Hundra
Kundtjänst, entréhallen, box 905, 761 29 Norrtälje
servicecenter@tiohundra.se
08-123 230 00

S:t Eriks ögonsjukhus AB
Eugeniavägen 12, 171 64 Solna
08-123 230 00

Capio S:t Görans sjukhus AB
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
patientavgifter@capiostgoran.se 
08-587 020 27

Södersjukhuset
Sjukhusbacken 14, Administrationen, plan 0, 118 83 Stockholm
ov.sodersjukhuset@regionstockholm.se
08-123 614 21

Södertälje sjukhus
Rosenborgsgatan 6-10, 152 86 Södertälje
kontakt@sodertaljesjukhus.se
08-550 240 00

Frågor om regelverket

Om du har frågor om vad du ska betala när du söker vård ska du i första hand kontakta den vårdgivare du har besökt.

Vill du veta mer om patientavgiftsregelverket, exempelvis vad som gäller för utlandssvenskar eller utländska medborgare som söker vård i Sverige, kan du kontakta:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF

Har du frågor om avgifter kan du skicka e-post till patientavgiftsfragor.hsf@regionstockholm.se
eller ringa 08-123 130 82
Telefontid: Torsdagar, klockan 09:00–10:30

Till toppen av sidan