Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 8

24 februari: Nu har de som bor på ett äldreboende fått sina två vaccinationsdoser. Nu pågår vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Läs om när det blir din tur här.

VÅRD OM DU KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND

Vård när du är på besök

Innehållet gäller Stockholms län

Du kan få vård i Stockholms län även om du kommer från en annan region eller ett annat land. Är du folkbokförd i Sverige ska du få samma vård som invånarna som bor här. Bor du eller kommer du ifrån ett annat land finns det olika regler som gäller.

Folkbokförd i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige har du rätt till vård på samma villkor som invånare i Stockholms län vid:

  • förlossning
  • abort
  • akut sjukdom eller skada
  • primärvård (husläkare)

Du betalar endast den vanliga patientavgiften, resten av summan betalar din region. Om du behöver planerad specialistvård ser reglerna annorlunda ut. Då behöver du oftast en remiss eller betalningsförbindelse från din region. Det betyder att din region betalar Region Stockholm för den vård du har fått här.

Svensk medborgare boende utomlands

I ett annat EU/EES-land eller i Schweiz

Är du svensk medborgare men bor i ett annat land som är medlem i

  • Europeiska unionen (EU),
  • Europeiska ekonomiska arbetsområdet (EES) eller i
  • Schweiz,

betalar du samma patientavgift för akut och nödvänding vård som en folkbokförd invånare i Stockholms län. Men bara om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller ett intyg från det land du är folkbokförd i. Sjukförsäkringskortet kallas även för EU-kort. Har du inget EU-kort eller ett intyg får du betala hela kostnaden själv. Längre ner i artikeln kan du läsa vad nödvändig vård innebär.

Om du reser till Sverige för att söka planerad vård måste du ha ett särskilt intyg från det land du bor i.

Läs mer om folkbokföring om du ska flytta utomlands på Skatteverkets webbplats.

Pensionärer med svensk pension bosatt i annat EU/EES-land eller i Schweiz

Du kan ha rätt till all vård till samma patientavgifter som en invånare folkbokförd i Stockholms län men du måste visa ett intyg från Försäkringskassan. Saknar du intyget får du betala hela kostnaden själv. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524 för att få veta mer.

Har du ett EU-kort från det land du bor i betalar du samma patientavgifter för nödvändig vård som invånare folkbokförda i Stockholm.

Läs mer i Försäkringskassans artikel om att vara pensionär och flytta utomlands.

Studerande i annat EU/EES-land eller i Schweiz

Är du folkbokförd i Sverige men studerar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz har du rätt till samma vård som invånare folkbokförda i Stockholms län. Utbildningen måste vara CSN-berättigad, det vill säga att du har rätt till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Samma regler gäller för dig som är doktorand och fått utbildningsbidrag för utlandsstudier.

Studerar du utomlands i ett år eller längre ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. För att få vård till samma patientavgifter måste du kunna visa ett särskilt intyg från Försäkringskassan vid vårdbesöket. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524 för att få veta mer.

Har du ett EU-kort från det land du studerar i betalar du samma patientavgift för nödvändig vård som invånare bosatta i Stockholm.

Saknar du EU-kortet eller intyget betalar du hela kostnaden själv.

Läs mer i Försäkringskassans artikel om att studera utomlands. Du kan även läsa mer om folkbokföring om du vill studera utomlands på Skatteverkets webbplats.

Övriga länder

Är du svensk medborgare och bor i ett land utanför EU/EES eller Schweiz betalar du samma patientavgift för akut vård som en folkbokförd invånare i Stockholm. Söker du planerad vård gäller särskilda regler och avgifter.

Vårdkostnaden varierar mycket beroende på vad som ska göras. Är det en operation eller en undersökning?  För att få mer information gällande vårdkostnaden kan du höra av dig till Stockholm Care.

Har du mer frågor gällande patientavgiften – alltså hur mycket ett besök kostar, inte själva behandlingen, kan du kontakta Region Stockholm.

Patientavgiften för vård kan vara olika

Det är stora skillnader på patientavgifterna om du har ett EU-kort eller inte. 

Med ett EU-kort eller intyg betalar du som är EU/EES- eller schweizisk medborgare samma patientavgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Utan ett EU-kort betalar du som är EU/EES- eller schweizisk medborgare hela vårdkostnaden själv. Ett läkarbesök på en akutmottagning på sjukhus kostar mellan 2000 och 3400 kronor. Ett läkarbesök på närakut, jourmottagning eller hos en husläkare kostar 1800 kronor.

I vissa fall kan du få ersättning för dessa kostnader i efterhand via försäkringskassan i ditt hemland. Du har också möjlighet att få beloppet återbetalt via den vårdmottagning du har besökt. Men bara om du vid ett senare tillfälle kan återkomma till mottagningen och då visa upp ditt intyg om att du vid ditt förra besök hade rätt till subventionerad vård i Sverige. Intyget söker du hos försäkringskassan i ditt hemland.

Om du är turist från Finland, Danmark, Norge eller Island

Du behöver inte visa ett EU-kort vid akut och nödvändig vård. En ID-handling och adressen till ditt hemland räcker. Du betalar samma avgift vid akut och nödvändig vård som en folkbokförd invånare i Stockholms län.

Sverige har också en överenskommelse (konvention) med följande länder och provinser:


Algeriet

Algeriska medborgare och utlandssvenskar med ett giltigt pass betalar samma patientavgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Australien

Är du en utlandssvensk som bor i Australien behöver du visa ett svenskt pass (inte australienskt) och intyg om att du får vara i Australien. Du behöver också säga din adress till hemlandet. Du har då rätt till nödvändig vård under ditt besök i Sverige och betalar samma patientavgift som invånare folkbokförda i Stockholms län.

Är du utländsk medborgare som är bosatt i Australien måste du visa australienskt pass eller intyg på att du får vara i Australien på obegränsad tid. Du har då rätt till nödvändig vård under ditt besök och betalar samma patientavgift som invånare folkbokförda i Stockholms län.

Quebec

Är du bosatta i Quebec som förvärvsarbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år, och har ett giltigt pass, så har du rätt till all vård och betalar då samma patientavgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Israel

Israeliska medborgare samt utlandssvenskar med ett giltigt pass och intyg betalar samma patientavgift vid förlossningsvård som en invånare i Stockholms län.

Schweiz

Schweiziska medborgare omfattas av samma förmåner som EU-medborgare vid uppvisande av EU-kortet.

Nödvändig vård för personer som är sjukförsäkrade i ett EU-land

Det är din vårdgivare som behandlar dig som avgör vad som är nödvändig vård för dig. Vårdgivaren gör en bedömning utifrån att du ska kunna vistas i Stockholm den tid du har planerat, och ha en medicinsk trygghet. Därför räknas även vård som behövs på grund av kronisk sjukdom. Du ska alltså inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl.

I nödvänding vård ingår provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård, förlossning samt vård enligt smittskyddslagen.

Om din vård kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland ingår den inte i definitionen nödvändig vård. Du kan därför ha rätt till mer vård om du tänker vistas här i till exempel fem månader än om du bara planerar att stanna några dagar.

Om du reser till Sverige för att söka vård har du inte samma rättigheter till nödvändig vård.

Övriga länder (inte EU/EES-land eller Schweiz)

Om du är turist från ett land utanför EU eller ett konventionsland betalar du hela vårdkostnaden själv vid akut och/eller planerad vård. Konventionsland kallas ett land som Sverige har ett samarbetsavtal med.

Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös

Om du söker asyl eller är papperslös har du rätt till sjukvård och tandvård i Sverige. Barn under 18 år har oftast rätt till gratis vård.

Till toppen av sidan