Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd för öppenvård

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Det kallas för högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

Vad innebär högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 400 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 400 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.

Stockholms län

I Stockholms län får du ett frikort när du kommit upp i 1400 kronor och dina avgifter registreras elektroniskt. När du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket. Du kan se ditt frikort, giltighetstiden och hur stor summa du har kommit upp i när du loggar in på 1177.se. Du behöver inte heller ha med dig ditt frikort på dina vårdbesök i Stockholms län, eftersom vårdgivaren kan se det i sina system.

Det kan finnas vårdgivare som inte är anslutna till e-frikort, mer information om hur du gör då hittar du längre ner på sidan under rubriken ”Om vårdgivaren inte är ansluten till e-frikort”.

Du som tillfälligt söker vård inom Stockholms län får ett kvitto så att du kan registrera kostnaden när du kommer hem.

Hur räknas perioden på tolv månader?

Perioden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året du gör besöket. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om får du ett så kallat frikort.

Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet nästa gång.

Ett exempel: Du gör ditt första vårdbesök 25 april ett år. Efter ett antal besök har du betalat totalt 1 400 kronor i patientavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året därpå.

Du kan behöva spara dina kvitton och själv se till att besöken registreras, om vårdgivaren eller regionen inte sparar uppgifterna elektroniskt. Fråga vid besöket om du är osäker på hur du ska göra.

Gäller mitt frikort i andra regioner?

Frikortet gäller i alla regioner i Sverige.

Elektroniskt frikort eller ett papperskort

Det kan variera mellan regionerna hur frikortet ser ut. Det kan vara ett kort som du ska ta med dig när du söker vård. Frikortet kan också vara helt elektroniskt. Elektroniska frikort kan också kallas digitala frikort. 

Du kan behöva ta med dig en papperskopia av ditt elektroniska frikort om du ska få vård i en annan region. Ta kontakt med din region för att få ett sådant.

Stockholms län

Om vårdgivaren inte är ansluten till e-frikort

Om du har frikort och ska besöka en vårdgivare som inte anslutit sig till e-frikortstjänsten än behöver du ett frikort i papper som du kan visa upp vid ditt besök. Du kan beställa ett frikort på papper här, eller be din vårdgivare att beställa ett åt dig. 

Om du inte har frikort och har besökt en vårdgivare som inte är ansluten till e-frikort, så kan du be en mottagning som är det att registrera dina kvitton, stämplar eller frikort i efterhand.

Logga in i 1177.se

I de flesta regioner kan du logga in på 1177.se för att se hur mycket du har kvar att betala innan du får ett frikort.

När du har fått frikortet visas hur länge kortet är giltigt. När du sedan anmäler dig på mottagningen vet personalen att du inte behöver betala för besöket. 

Läs mer om hur du ser ditt frikort här.

Om du har frågor

Kontakta den region där du ska få vård eller där du fick vård om du har frågor om högkostnadsskyddet eller frikortet, till exempel hur mycket du har kvar tills du får ett frikort.

Stockholms län

Om du har frågor om ditt frikort ska du i första hand kontakta den mottagning där du söker vård. 

Mottagningar på akutsjukhusen och mottagningar som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde har egna patientkontor som du kan kontakta om du har frågor om ditt högkostnadsskydd. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren.

Högkostnadsskydd och skyddad identitet

Kontakta den region där du får vård om du har skyddad identitet och har frågor om hur du ska göra med högkostnadsskyddet

Stockholms län

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet eller som av annan anledning inte vill vara en del av e-frikortssystemet kan be kassapersonalen att stämpla dina avgifter på ett högkostnadskort. När du uppnått frikortsgränsen utfärdar din vårdgivare ett frikort. Då måste du själv hålla reda på handlingar, till exempel kvitton, som visar att du har rätt till frikort.

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig på din mottagning kan personalen se:

• Hur mycket du har betalat hittills.
• Hur länge ditt frikort gäller.
• Frikortsnummer.

Alla uppgifter om ditt högkostnadsskydd behandlas i enlighet med Patientdatalagen. Det betyder bland annat att:

• bara behörig personal får se dina högkostnadsuppgifter och
• att du har rätt till att säga nej till att vara med i den elektroniska hanteringen.

Uppgifterna som sparas elektroniskt är summan av dina patientavgifter och giltighetstiden på ditt frikort. Med ditt godkännande kan behörig personal också svara på frågor om vilka besök och belopp som gäller för högkostnadsskyddet.

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för följande:

  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • ett uteblivet besök
  • kostnader för kopior av din journal.

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte heller för de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus. Det brukar inte heller gälla för de expeditionsavgifter som tas ut om du betalar på kredit eller får en faktura hemskickad.

Läs mer om patientavgifter och andra högkostnadsskydd inom vården

Läs mer på 1177.se

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Läkemedel på recept – kostnader

Staten ger ekonomiskt stöd när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. Det kallas för att staten subventionerar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Detta skydd mot höga kostnader kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Ekonomiskt stöd när du är sjuk

Att bli sjuk och sjukskriven en period påverkar din ekonomi. Du kan behöva betala för sjukvård och läkemedel. Sjukpenningen är lägre än lönen. Det finns ställen att vända sig till för att få råd och stöd om du inte klarar av att betala dina utgifter.

Till toppen av sidan