Så fungerar vården

Här kan du läsa om hur du söker vård och stöd, hur du ska bli bemött i vården och vilka avgifter du får betala. Du får veta vilka lagar och bestämmelser som gäller och hur du kan göra om du inte är nöjd med vården. Det finns också information för dig som är närstående.

Innehåll - Så fungerar vården

Visa innehåll som:

Donation

Här hittar du information om organdonation och donation av spermier eller ägg. Du kan också läsa om blodgivning.

Olika vårdformer

Här hittar du information om personlig assistans, äldreomsorg om att få vård hemma.

Sjukresor och färdtjänst

Här hittar du information om vad som gäller i din region för sjukresor och färdtjänst.

Vård vid resa utomlands

Här finns viktig information för dig som ska resa utomlands.

Om du inte är nöjd

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Det gäller också vid tandvård.

Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Det är noga bestämt hur uppgifter om dig och din vård får hanteras. Här kan du läsa om vad som gäller för dina personuppgifter och din journal. Du får också veta hur sekretessen och tystnadsplikten fungerar i vården.

Så samarbetar vård och omsorg

Här kan du läsa om vad en fast vårdkontakt kan göra för dig för att samordna vård och omsorg. Läs också om samordnad individuell plan, SIP.

Vården i Skåne

Här kan du läsa om hur vården i Skåne fungerar både för stora och små. Detta är ett urval av sidor som är viktiga för dig som bor och lever i Skåne.

Till toppen av sidan