Anhörig – närstående

Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del. Kommunen kan hjälpa till på olika sätt.

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Kontakta din kommun för att få veta vilket stöd som finns där du bor. 

Till toppen av sidan