Att välja vårdmottagning

Så söker du vård i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt behöver du veta vart du ska vända dig för att få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården.

Den här texten finns också på lätt svenska.

1177 – råd om hälsa och vård

Vill du ha råd om vård eller vart du ska vända dig i vården?  

  • Här på 1177.se hittar du kontaktuppgifter och e-tjänster till vården. Det finns tips och råd om vad du kan göra själv för att må bättre. En del råd finns på lätt svenska och flera olika språk.
  • Du kan också ringa telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när det behövs.

Om 1177

Sök vård på vårdcentralen

Kontakta i första hand vårdcentralen om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

Du kan alltid ringa din vårdcentral. Du kan också söka vård digitalt på de flesta vårdcentraler i Skåne. Då kan du få hjälp genom att du svarar på frågor, chattar eller har videosamtal med vårdpersonal.

Alla vårdcentraler har inte samma digitala tjänster. Hur du kontaktar din vårdcentral digitalt hittar bland mottagningens e-tjänster. Då behöver du ha en e-legitimation och ett svenskt personnummer

Hitta din vårdcentral

Vårdcentralen bedömer dina besvär och hjälper dig vidare om du behöver mer vård. 

Det här kan du få hjälp med:

  • vanliga sjukdomar
  • kroniska sjukdomar
  • barnsjukdomar
  • äldrevård
  • psykisk ohälsa
  • skador.

Du kan också få hjälp med mindre sårskador, hudproblem, gynekologiska besvär eller om du till exempel behöver sy ihop ett sår.

Sydöstra Skåne besök av många turister under sommaren. Här kan du se vilken vårdcentral du i första hand rekommenderas kontakta:

Sök vård på kvälls- och helgmottagningen

Du kan kontakta en kvälls- och helgmottagning om vårdcentralen har stängt, och du har besvär som inte kan vänta. Du får råd och en medicinsk bedömning, och vid behov en tid för besök.

Kvälls- och helgmottagningar i Skåne

Du kan också söka vård digitalt för enklare besvär på kvällar mellan klockan 16.00 och 20.30 och på helger mellan klockan 10.00 och 20.30 .

Sök vård digitalt på kvällar och helger.

Vid livshotande tillstånd – ring 112 eller åk till en akutmottagning

Är du eller någon annan allvarligt sjuk eller svårt skadad? Ring 112 eller ta dig till en akutmottagning på sjukhus.

Akutmottagningar i Skåne

Sök inte vård på akutmottagningen för lättare besvär. Akutmottagningen måste prioritera allvarliga sjukdomar och olyckor. Du får oftast vänta länge om du har lättare besvär. Du kan också bli hänvisad till en kvälls- och helgmottagning eller vårdcentral.

Läs om hur ett besök på en akutmottagning i Skåne går till. Du kan också läsa om det på lättläst svenska.

Så söker du akut tandvård

Har du akuta tandbesvär? Vem du ska kontakta beror på om det är på dag- eller kvällstid, och om det är vardag eller helg. Se vart du ska vända dig: Jourtandläkare i Skåne

Här kan du läsa mer om hur tandvården fungerar i Skåne: 

Om du behöver hjälp med din psykiska hälsa

Behöver du hjälp med din psykiska hälsa? Då ska du i första hand kontakta din vårdcentral.

Så söker du vård för psykiska besvär

Du som är under 18 år kan också kontakta elevhälsan på din skola, en ungdomsmottagning eller barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Bup kan hjälpa dig med problem med oro, ängslan, nedstämdhet, stress och sömnproblem. På bups webbsida kan du hitta kontaktuppgifter och även råd om vad du kan göra själv för att må bättre.

För barn och unga - Psykiatri Skåne (skane.se)

Om du genast behöver akut hjälp

Behöver du genast akut hjälp med din psykiska hälsa? Till exempel om du har varit med om en allvarlig kris.

Sök vård på en psykiatrisk akutmottagning. Du kan också ringa 112.

Ungdomsmottagningen

Du kan få hjälp på en ungdomsmottagning om du har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel. Du kan också få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med.  

Du kan vända dig till ungdomsmottagningen tills du är 23 år gammal. Besöken där kostar inget.

Ungdomsmottagningen (umo.se) 

UM Skåne online (visibacare.com)

Om du behöver annan vård

I Skåne finns också fler sorters mottagningar, till exempel barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och tandvårdsmottagningar.  

Inom Region Skåne krävs ingen remiss för specialistvård, men en del mottagningar vill att du som patient skriver en så kallad egen vårdbegäran.

Här kan du läsa mer om var du kan söka vård: 

Sök vård på rätt mottagning

Till toppen av sidan