Att välja vårdmottagning

Så söker du vård i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt ska du få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården.

Ring 1177 för råd om vård eller läs mer på 1177.se

Vill du ha råd om vård eller vart du ska vända dig i vården?  

Ring telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna på 1177 svarar på frågor och ger medicinska råd dygnet runt.  

När du ringer 1177 

På 1177.se kan du också läsa råd om vad du själv kan göra. En del information finns på lätt svenska och flera olika språk.

Sök vård på vårdcentralen

Ring vårdcentralen i första hand om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Vårdcentralen bedömer dina besvär och hjälper dig vidare om du behöver mer vård. 

Det här kan du få hjälp med:

  • vanliga sjukdomar
  • kroniska sjukdomar
  • barnsjukdomar
  • äldrevård
  • psykisk ohälsa
  • skador.

Du kan också få hjälp med mindre sårskador, hudproblem, gynekologiska besvär eller om du till exempel behöver sy ihop ett sår.

Hitta din vårdcentral

Sök vård på kvälls- och helgmottagningen

Har du medicinska problem som inte kan vänta och din vårdcentral har stängt? Ring en kvälls- och helgmottagning direkt eller ring din vårdcentral som vanligt. Då får du information om vilken kvälls- och helgmottagning som din vårdcentral samarbetar med och som håller öppet just nu.

Du får en medicinsk bedömning och om det behövs kan du få mer hjälp på kvälls- och helgmottagningen. 

Kvälls- och helgmottagningar i Skåne  

Vid livshotande tillstånd – ring 112 eller åk till en akutmottagning

Gäller det livshotande tillstånd? Ring 112 eller åk till en akutmottagning på sjukhus.

Akutmottagningar i Skåne

Om du behöver hjälp med din psykiska hälsa

Kontakta i första hand din vårdcentral om du behöver hjälp med din psykiska hälsa.

Här kan du läsa mer om hur du söker vård för psykisk hälsa:

Så söker du psykiatrisk vård i Skåne 

Om du har varit med om en allvarlig kris och behöver akut psykiatrisk vård kan du få hjälp på vuxenpsykiatrins akutmottagningar. Du kan också ringa 112.

Akutmottagningar för vuxenpsykiatrin i Skåne

Kontakta bup om du är ung och mår dåligt

Är du mellan 6 och 18 år och har problem med oro, ängslan, nedstämdhet, stress eller sömnproblem?  

Då kan du få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin, som kallas bup.  

En väg in – rådgivning och vägledning om psykisk hälsa för barn och unga

Ungdomsmottagningen

Du kan få hjälp på en ungdomsmottagning om du har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel. Du kan också få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med.  

Du kan vända dig till ungdomsmottagningen tills du är 23 år gammal.  

Ungdomsmottagningen (umo.se) 

UM Skåne online (visibacare.com)

Om du behöver annan vård

I Skåne finns också fler sorters mottagningar, till exempel barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och tandvårdsmottagningar.  

Här kan du läsa mer om var du kan söka vård: 

Sök vård på rätt mottagning 

Till toppen av sidan