Att välja vårdmottagning

Välj mottagning för LARO – läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Innehållet gäller Skåne

Du som bor i Skåne kan själv välja var du vill få din LARO-behandling som är en läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Du väljer mellan godkända mottagningar som har skrivit avtal med Region Skåne. Välj en mottagning var som helst i Skåne.

Så här väljer du

Det är ofta i samråd med din socialsekreterare eller din läkare som du väljer att behandla ditt opioidberoende. Du kan också själv ta kontakt med en mottagning för en bedömning.

Välj mottagning

Klicka på länken för att se vilka mottagningar du kan välja mellan.

LARO-mottagningar i Skåne

Byt mottagning

Fyll i blanketten nedan om du redan är i en behandling men vill byta LARO-mottagning.

Om LARO - läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

LARO är godkänd som behandling av personer som är beroende av opioider. Behandlingen är frivillig. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

Du ska vara 20 år eller äldre för att bli erbjuden behandling, om inte särskilda skäl finns för behandlingen. På LARO-mottagningar arbetar bland annat läkare med specialistkompetens, sjuksköterskor, kurator eller socionom och legitimerad psykolog med neuropsykiatrisk utredningskompetens.

Vad är opioider?

Opioider är ett samlingsnamn för droger och läkemedel som påverkar hjärnan på ett morfinliknande sätt och alla opioider är beroendeframkallande. De delas in i de här två undergrupperna:

  • Opiater (opiumalkaloider): morfin, kodein, heroin, opium
  • Syntetiska opioider: buprenorfin, hydromofon, oxykontin ketobemidon, petidin, metadon, tramadol

LARO-behandlingen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. 

Till toppen av sidan