ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välj mottagning för LARO – läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Innehållet gäller Skåne

Du som bor i Skåne kan själv välja var du vill få din LARO-behandling, läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Du väljer mellan godkända mottagningar som har skrivit avtal med Region Skåne. Du har rätt att välja mottagning var som helst i Skåne. Du kan till exempel välja en som din vän rekommenderat eller en som ligger nära ditt hem.

Så här väljer du

Ofta är det i samråd med din socialsekreterare eller din läkare som du väljer att försöka behandla ditt opioidberoende. Du kan också själv ta kontakt med en mottagning för bedömning.

Det måste gå minst sex månader sedan ditt senaste byte av LARO-mottagning innan du får byta på nytt. Detta för att behandlingen bygger på en långsiktig samverkan mellan LARO-mottagningen och dig som patient, andra vårdgivare och myndigheter. 

Mottagningar för LARO - läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Du kan själv välja var i Skåne som du vill ha läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO).

Fyll i blanketten nedan om du redan är i behandling men vill byta LARO-mottagning.

Om LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende)

Behandlingen är godkänd som behandling av opioidberoende personer och bygger på frivillighet. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

Du ska vara 20 år eller äldre för att kunna erbjudas behandling, om inte särskilda skäl finns för behandlingen. På LARO-mottagningar arbetar bland annat läkare med specialistkompetens, sjuksköterskor, kurator/socionom och legitimerad psykolog med neuropsykiatrisk utredningskompetens.

Opioider är ett samlingsnamn för droger och läkemedel som påverkar hjärnan på ett morfinliknande sätt och alla opioider är beroendeframkallande. De delas in i två undergrupper:

  • Opiater (opiumalkaloider) : morfin, kodein, heroin, opium
  • Syntetiska opioider: buprenorfin, hydromofon, oxykontin ketobemidon, petidin, metadon, tramadol

LARO-behandlingen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. 

Till toppen av sidan