Lagar och bestämmelser

Patientsäkerhet

Innehållet gäller Skåne

Region Skåne arbetar ständigt med att göra vården säkrare och skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra genom att berätta för oss om du upplever att någonting är fel.

En vårdskada är en kroppslig eller psykisk skada eller lidande du som patient kan drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

För att förhindra vårdskador följer Region Skåne vägledningar från bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen.

Region Skåne arbetar aktivt för ökad patientsäkerhet för att undvika att du som patient drabbas av exempelvis fallskador, infektioner, läkemedelsfel, undernäring och trycksår.
Så arbetar Region Skåne med följa upp och utveckla vårdkvaliteten

Till toppen av sidan