Lagar och bestämmelser

Patientsäkerhet

Innehållet gäller Skåne

Region Skåne arbetar ständigt med att göra vården säkrare och skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra genom att berätta för oss om du upplever att någonting är fel.

En vårdskada är en kroppslig eller psykisk skada eller lidande du som patient kan drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

För att förhindra vårdskador följer Region Skåne vägledningar från bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen.

Region Skåne arbetar aktivt för ökad patientsäkerhet för att undvika att du som patient drabbas av exempelvis fallskador, infektioner, läkemedelsfel, undernäring och trycksår.
Så arbetar Region Skåne med följa upp och utveckla vårdkvaliteten

God hygien viktigt

I alla miljöer där det vistas många sjuka människor finns det också en ökad risk för att få en infektion. Därför är god hygien viktig i alla vårdverksamheter för att förhindra att smittor sprids.

Region Skåne har stränga regler för arbetskläder. Medarbetare som möter patienter ska vara klädda i kortärmat, långt hår ska vara uppsatt och händerna ska vara fria från klockor och ringar. Naglarna ska vara korta och utan nagellack.

Rena händer skyddar

God handhygien är avgörande för att stoppa smitta. All vårdpersonal ska använda handsprit både före och efter de träffar en patient.

Som patient kan du också skydda dig mot infektioner i vården genom att tvätta händerna ofta och använda handsprit.

Du kan bidra till säkrare vård

Region Skåne uppmuntrar dig att ställa frågor om det är något du inte förstår och att säga till om något verkar vara fel. Att aktivt delta i den vård du får ökar säkerheten och leder till en bättre vård. 

Här är exempel på vad du själv kan göra för att minska riskerna i vården:

  • fråga hellre för mycket än för lite
  • fråga om din fortsatta vård och behandling
  • ta gärna med en närstående om det känns bra för dig 
  • tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner
  • lär känna dina läkemedel – vilka du tar, i vilken dos och varför 
  • om du röker - gör ett rökuppehåll i samband med operation 

Ladda ner SKL:s broschyr "Vad du kan göra själv"

Så ökar du din säkerhet på sjukhus

I informationsmaterialet Din säkerhet på sjukhus finns goda råd och tips om vad som är allra viktigast att tänka på för att din sjukhusvistelse ska bli så säker som möjligt.

Din säkerhet på sjukhus - informationsblad A4

Din säkerhet på sjukhus - film med tal

Din säkerhet på sjukhus - film med text

Fel i vården ska rapporteras

En grund i patientsäkerhetsarbetet är att rapportera när något har gått fel i vården. Om en händelse avviker från det normala görs en analys för att undvika att det händer igen.

Är händelsen allvarlig och har orsakat en skada, eller om det funnits risk för en allvarlig skada bestämmer chefläkaren om en anmälan enligt Lex Maria ska göras. Lex Maria gäller både för offentliga och privata vårdgivare.

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

Läs mer om Lex Maria

Lex Maria-ärenden Region Skåne

Till toppen av sidan