Vård om du kommer från ett annat land

Tolkning till mitt språk

Du har rätt till tolk om du inte pratar svenska eller har svårt att förstå informationen på svenska. Det gäller både vid besök hos hälso- och sjukvården och tandvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Ett vårdbesök med tolk.

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan olika språk.

Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Det är inte bra att ditt eller en släktings barn tolkar. Det är lätt att det då blir missförstånd i samtalet med läkare och vårdpersonal.

Skåne

Beställa tolk i Skåne

Om du inte förstår svenska språket kan du få hjälp av en språktolk när du besöker vården. Detsamma gäller om du har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Det kostar inget för dig att beställa en tolk.

Hur får jag en språktolk?

Du som inte förstår svenska talar om att du behöver en tolk när du bokar tid för besök. Berätta också vilket språk som ska översättas till svenska. Vårdpersonalen gör sedan beställningen och ordnar så att en tolk kommer till ditt besök. Tolkning kan ske på plats eller via telefon.

Beställ teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och tecken som stöd

Du som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet beställer tolk genom att kontakta Tolkcentralen, eller så ber du vårdpersonalen om hjälp med att boka. Tolkcentralen i Region Skåne förmedlar tolkservice både till vården och direkt till dig som är tolkanvändare.

Väljer du att boka själv, tänk gärna på att göra din beställning så tidigt som möjligt, helst 14 dagar före. Boka via e-tjänsterna genom att logga in eller kontakta Tolkcentralen i Skåne direkt.

Logga in på 1177.se

Kontaktuppgifter till Tolkcentralen i Skåne 

Till toppen av sidan