VÅRD OM DU KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND

Tolkning till mitt språk

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Oftast kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Ett vårdbesök med tolk.

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Det är inte bra att ditt eller en släktings barn tolkar. Det är lätt att det då blir missförstånd i samtalet med läkare och vårdpersonal.

Skåne

Beställa tolk i Skåne

Om du inte förstår svenska språket kan du få hjälp av en språktolk när du besöker vården. Detsamma gäller om du har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Det kostar inget för dig att beställa en tolk.

Beställ språktolk

Du som inte förstår svenska beställer språktolk genom att tala om att du behöver en tolk när du bokar tid för besök. Berätta också vilket språk som ska översättas till svenska. Vårdpersonalen gör sedan beställningen och ordnar så att en tolk kommer till ditt besök. Tolkning kan ske på plats eller via telefon.

Beställ teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och tecken som stöd

Du som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet beställer tolk genom att kontakta Tolkcentralen, eller så ber du vårdpersonalen om hjälp med att boka. Tolkcentralen i Region Skåne förmedlar tolkservice både till vården och direkt till dig som är tolkanvändare.

Väljer du att boka själv, tänk gärna på att göra din beställning så tidigt som möjligt, helst 14 dagar före. Boka via e-tjänsterna genom att logga in eller kontakta Tolkcentralen i Skåne direkt.

Logga in på 1177.se

Kontaktuppgifter till Tolkcentralen i Skåne 

Olika former av tolkmöten

En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår informationen och kan påverka din vård. Du kan ha rätt till språktolk om det behövs för att förstå informationen vid ett möte inom hälso- och sjukvården, eller inom tandvården.

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt:

  • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
  • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
  • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så kallad videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
  • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen. Det kan till exempel vara när flera föräldrar träffas på barnavårdscentralen, BVC.

Fråga vårdpersonalen vilken form av tolk som du kan få.

Om du behöver tolk

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök eller i god tid innan. Tala även om vilket språk det gäller.

Du kan använda den här språkkartan i pdf-form för att visa vilket språk du behöver. Oftast bokar vårdpersonalen tolk.

Om du inte kan komma till ditt vårdbesök måste du avboka tolken. I en del landsting får du betala kostnaden för tolken om du inte avbokar. Hur avbokningen går till varierar mellan landstingen. Fråga vårdpersonalen som bokar tolken vad som gäller.

Översätter inte skriven information

Tolkar översätter i de flesta fall bara det som sägs, inte skriven text. Här på 1177.se finns information på flera språk, om bland annat barnsjukdomar och om hur vården fungerar.

Texten finns översatt - Other languages

Texten finns översatt till flera språk:

لعربية/arabiska

English/engelska

Suomi/finska

Soomaali/somaliska

Till toppen av sidan