VÅRDEN I SKÅNE

Sjukresor i Region Skåne

Innehållet gäller Skåne

Sjukresa är en resa till och från sjukvård. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv.

Så här kan du resa

Ring Skånetrafikens kundtjänst på 0771‑77 77 77 om du behöver hjälp med att planera din resa med buss eller tåg, eller sök efter resor i reseplaneraren på Skanetrafiken.se.

För resor med taxifordon krävs att du har ett sjukreseintyg från behandlande hälso- och sjukvårdspersonal. Intyget styrker att du inte kan resa med buss eller tåg på grund av ditt medicinska hälsotillstånd. Resan beställer du genom beställningsmottagningen för sjukresor. Mer information och kontaktuppgifter finns på: Skanetrafiken.se/sjukresor 

Vad kostar resan?

Om du reser med Skånetrafikens bussar och tåg gäller vanlig kollektivtrafiktaxa som egenavgift. Om du reser på annat sätt - taxifordon, privatbil eller flyg - är det resans längd som avgör vad du betalar i egenavgift.

Du kan få ersättning för din sjukresa motsvarande det billigaste färdsättet med tanke på ditt hälsotillstånd.

Så ansöker du om ersättning för sjukresa

Spara alla patientkvitton och kvitton från dina sjukresor. Skicka in dem och eventuella intyg om vård tillsammans med blanketten Begäran om ersättning för sjukresa. Blanketten måste skickas inom ett år efter att du gjorde sjukresan. Blanketten finns på vårdmottagningarna i Skåne, hos Skånetrafiken och för utskrift på Skånetrafikens hemsida.

Mer information

Vill du veta mer om sjukresor och vilka regler som gäller vänder du dig till vårdpersonalen. 

Du är också välkommen att kontakta Skånetrafiken Serviceresor, telefon 0771-77 44 33 där du kan beställa informationsmaterial och blanketter. Mer information hittar du också på Skanetrafiken.se/sjukresor.

Till toppen av sidan