Så fungerar vården

Att välja vårdmottagning

Du kan söka vård över hela landet men ibland behöver du en remiss. Här kan du läsa om hur du söker vård.

Innehåll - Att välja vårdmottagning

Visa innehåll som:
Så söker du vård i Skåne

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt ska du få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården.

Allergi-, astma- och KOL-mottagning i Skåne

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med allergi, astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som även kallas KOL.

Välj barnavårdscentral i Skåne

Du som bor i Skåne väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn. Det behöver inte vara den som ligger närmast hemmet. Om du flyttar eller inte är nöjd med din barnavårdscentral kan du byta.

Diabetesmottagning i Skåne

De flesta vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med diabetes. Här kan du få råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare med specialkompetens.

Hälso- och vårdval i Skåne

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval. Hälso- och vårdvalet innebär att du kan välja vilken vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

Sök vård på rätt mottagning

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

Välja vårdmottagning

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Remiss

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss.

Vård i en annan region

Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.

Vårdcentralen i Skåne

Vårdcentralen är basen inom primärvården och det är hit du vänder dig i första hand om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

Vårdcentraler med gynekologisk specialistmottagning i Skåne

Här hittar du vilka vårdcentraler i Skåne som har en gynekologisk specialistmottagning. Vårdcentralerna är sorterade efter kommun.

Vårdcentraler med unga vuxna-mottagning i Skåne

Här hittar du vårdcentraler i Skåne som har en mottagning för unga vuxna. Där kan du prata om det som är viktigt för dig. Det kan gälla personliga problem, relationer eller frågor kring fysisk och psykisk hälsa. Du kan även vända dig till specifika unga vuxna mottagningar.

Välj barnmorskemottagning i Skåne

Mödrahälsovårdens uppgift är att ta hand om vardagliga hälsofrågor som du stöter på i ditt liv som kvinna.

Välj mottagning för LARO – läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Du som bor i Skåne kan själv välja var du vill få din LARO-behandling.

Välj specialistvårdsmottagning i Skåne

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Öppen specialiserad vård är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus.

Välja vårdcentral i Skåne

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till. Du kan välja att söka vård var som helst i Sverige.

Äldrevårdsmottagning i Skåne

En äldrevårdsmottagning är särskilt anpassad till dig som är äldre än 75 år.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan