Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Lagar och bestämmelser

Personligt ombud för dig med en psykisk funktionsnedsättning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ha svårt att få vardagen att fungera på ett bra sätt. Det kan också vara svårt att få rätt vård och stöd.

Ett personligt ombud kan stötta och hjälpa dig med att få tillgång till vård, stöd och service utifrån dina egna behov, önskemål och de lagliga rättigheterna.

Vad är ett personligt ombud?

  • hjälper till att identifiera behov av vård, stöd och service
  • hjälper till att stötta i kontakten med vården, myndigheter och andra aktörer i samhället
  • arbetar på ditt uppdrag
  • har tystnadsplikt och för inga journaler
  • är kostnadsfritt

 

Hur får jag ett personligt ombud?

De flesta kommuner i Skåne kan erbjuda personliga ombud. Kontakta din kommun eller läs mer på den aktuella kommunens webbplats.

Till toppen av sidan