Lagar och bestämmelser

Personligt ombud för dig med en psykisk funktionsnedsättning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ha svårt att få vardagen att fungera på ett bra sätt. Det kan också vara svårt att få rätt vård och stöd. Ett personligt ombud kan stötta och hjälpa dig med att få tillgång till vård, stöd och service utifrån dina egna behov, önskemål och de lagliga rättigheterna.

Till toppen av sidan