Lagar och bestämmelser

Personligt ombud för dig med en psykisk funktionsnedsättning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ha svårt att få vardagen att fungera på ett bra sätt. Det kan också vara svårt att få rätt vård och stöd.

Ett personligt ombud kan stötta och hjälpa dig.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud kan till exempel hjälpa dig med:

  • att se vilken vård och hjälp du behöver och skulle vilja ha
  • vilken vård som finns och vart du ska vända dig
  • dina kontakter med vården, kommunen och andra myndigheter.

Du kan också få hjälp med din återhämtning så att du:

  • hittar aktiviteter som ger dig mening och glädje
  • kan klara dig bättre på egen hand
  • lättare kan vara en del av samhället.

Ett personligt ombud arbetar bara för dig. Det är du tillsammans med ombudet som bestämmer hur lång er kontakt behöver vara.

Du betalar inget för att ha ett personligt ombud.

Det ni pratar om stannar mellan er. Ditt personliga ombud skriver heller ingen journal.

Hur får jag ett personligt ombud?

De flesta kommuner i Skåne har personliga ombud. Kontakta din kommun eller läs mer på kommunens webbplats.

Till toppen av sidan