Kostnader och ersättningar

Om din faktura

Innehållet gäller Skåne

Här hittar du information om din faktura från Region Skåne. Fakturan är en samlingsfaktura som skickas hem till dig i början av varje månad. I slutet av månaden ska den betalas. Fakturan innehåller avgifter från den offentliga sjukvården inom Region Skåne och sjuk-och färdtjänstresor via Skånetrafiken.

Många av besöken hos den offentliga vården kostar en patientavgift. Om du av någon anledning inte vill eller kan betala avgiften vid ditt besök får du istället en faktura hemskickad. Här hittar du information om fakturan.

Faktureringsavgift

När du väljer att inte betala patientavgiften vid besökstillfället får du istället en faktura hemskickad. Då tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor.

Ibland går det inte att betala avgiften vid besökstillfället och då får du ingen faktureringsavgift på din faktura. Om du inte betalar fakturan i tid tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor.

Uteblivet besök

Du får betala dubbel patientavgift när du inte kommer till ditt bokade besök och om du inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan besöket. Även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt får du ändå betala avgift för ett uteblivet besök.

Om du vill bestrida avgiften för ett uteblivet besök kan du kontakta den mottagning du skulle besökt. Kontaktinformation till mottagningen hittar du på fakturan intill besöksinformationen. Du kan även hitta kontaktuppgifterna till mottagningen i Hitta vård-tjänsten.

Påminnelse- och förseningsavgift

Om du betalar din faktura för sent och den inte registrerats på förfallodagen tillkommer en förseningsavgift på nästa faktura. Om du får en påminnelseavgift på din faktura har din inbetalning inte registrerats alls eller så den registrerats för sent.

Har du redan betalat en del av beloppet som står på påminnelsefakturan? Dra av det belopp du redan betalat och betala in resterande belopp inklusive påminnelseavgiften. Ange samma OCR-nummer som finns på fakturan.

Kreditnota och tillgodohavande

Om du har fått en kreditnota innebär det att du ska få pengar tillbaka. För att betala tillbaka pengarna behöver Region Skåne ditt clearingnummer och kontonummer. Kontakta Vårdfakturering.

Frikort

Om du har frikort och ändå får en faktura hemskickad för ett vårdsbesök ska du kontrollera besöksdatumet på din faktura i jämförelse med ditt högkostnadskort. Se efter om avgiften för besöket är medräknad i beloppet för att du ska uppnå frikort. Om besöksdatumet är medräknat så ska du betala fakturan. Om det inte är medräknat har något blivit fel och då ska du kontakta mottagningen eller Vårdfakturering.

Läs mer högkostnadsskydd och frikort på sidan om Patientavgifter i Skåne.

Fel avgift

Om det är något som inte stämmer med avgiften för ditt besök eller din vårdperiod ska du kontakta aktuell mottagning eller avdelning. Telefonnumret hittar du på din faktura.

Om du har frågor angående avgifter för sjuk-eller färdtjänstresor ska du kontakta Skånetrafiken på 0771-77 44 33.

Sjukresa - så fungerar det (skanetrafiken.se)

Autogiro

För att få autogiro behöver du fylla i en medgivandeblankett, där du anger namn, personnummer, bankens namn och vilket bankkonto som pengarna ska dras ifrån. Blanketten ska undertecknas med namnunderskrift.

Blankett för medgivande av autogiro

Vill du ha blanketten hemskickad till dig kan du kontakta Vårdfakturering.

E-faktura

Gör en anmälan om e-faktura via din internetbank. Vid anmälan anger du Region Skåne som anmälningsnamn.

Kontakta Region Skånes vårdfakturering

Vårdfakturering ansvarar för fakturering av patientavgifter och vårdkostnader. De svarar på frågor om frikort och högkostnadsskydd, regelverk, fakturor eller tandvårdsstöd. 

Kontakta Vårdfakturering med formulär (skane.se).

Telefon: 077-111 14 44.

Till toppen av sidan