Kostnader och ersättningar

Om din faktura från Region Skåne

Innehållet gäller Skåne

Här hittar du information om din faktura från Region Skåne. Du får fakturan i början av varje månad. Betala fakturan i slutet av månaden. Fakturan innehåller avgifter från den offentliga sjukvården inom Region Skåne samt sjukresor och färdtjänstresor via Skånetrafiken.

Du får betala patientavgift för många besök i den offentliga vården. Om du av någon anledning inte vill eller kan betala avgiften vid ditt besök får du i stället en faktura skickad till dig. Hur du får fakturan beror på vilka val du har gjort. Har du valt e-faktura skickas fakturan direkt till din internetbank. Annars skickas fakturan till din digitala brevlåda. Har du ingen digital brevlåda skickas fakturan med brev hem till dig.

Faktura till digital brevlåda

Med en digital brevlåda får du post från myndigheter och företag digitalt i stället för på papper. Du får automatiskt din faktura från Region Skåne digitalt om du är ansluten till någon av följande digitala brevlådor:

 • Kivra
 • Min Myndighetspost
 • Billo.

Om du vill ha din faktura digitalt men inte är ansluten till en digital brevlåda finns det information om hur du ansluter dig hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Om du inte vill ha din faktura från Region Skåne digitalt kan du välja att få fakturan på papper. Hur du gör varierar beroende på vilken digital brevlåda du har. Information om vad som gäller för din digitala brevlåda finns på webbplatsen för leverantören.

Gäller fakturan en person som inte fyllt 18 år? Då kommer fakturan alltid med brev till vårdnadshavaren istället för till digital brevlåda.

E-faktura

Om du vill få e-faktura anmäler du det hos din internetbank. Ange Region Skåne som anmälningsnamn. Har du både e-faktura och digital brevlåda så får du fakturan från Region Skåne som e-faktura.

Autogiro

För att få autogiro behöver du fylla i en blankett. Du kan skriva ut blanketten själv eller få den hemskickad genom ett formulär. 

Blankett för autogiroanmälan (bankgiro.se) 

Formulär för support hos Vårdfakturering (skane.se)  

Så fyller du i blanketten 

 1. Fyll i det här i fälten för betalningsmottagare:

  Betalningsmottagare: Region Skåne GSF
  Fullständig adress: 291 89 Kristianstad 
  Organisationsnummer: 232100-0255 
  Bankgironummer: 624-4438
 2. Fyll i ditt namn, adress, personnummer, namnet på din bank och vilket bankkonto som pengarna ska dras ifrån.
 3. Skriv under blanketten med din namnunderskrift, ort och datum.
 4. Lägg blanketten i ett kuvert och märk kuvertet "autogiro".
 5. Skicka blanketten till Region Skåne på den här adressen: 

  Region Skåne
  Gemensam servicefunktion
  Fakturering och bankredovisning
  223 81 Lund

Faktureringsavgift

Du får betala en avgift när du väljer att betala med faktura i stället för att betala direkt vid besöket. Avgiften kallas faktureringsavgift och är 50 kronor.

Om det däremot inte går att betala patientavgiften vid besöket får du ingen faktureringsavgift på din faktura.

Om du inte betalar fakturan i tid får du också betala en påminnelseavgift på 60 kronor.

Uteblivet besök

Lämna återbud om du inte kan komma till ditt bokade besök. Om du lämnar återbud senast 24 timmar före besöket behöver du inte betala något.

Annars får du betala dubbel patientavgift, om du inte kommer till besöket eller inte avbokar besöket i tid. Du får betala avgift även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt.

Om du vill bestrida avgiften för ett uteblivet besök kan du kontakta den mottagning du skulle besökt. Kontaktinformation till mottagningen hittar du på fakturan intill besöksinformationen. Du kan även hitta kontaktuppgifterna till mottagningen i tjänsten Hitta vård.

Påminnelse- och förseningsavgift

Om du betalar din faktura för sent får du betala en förseningsavgift på nästa faktura. Din inbetalning ska registreras senast på förfallodagen. Om du får en påminnelseavgift på din faktura har din inbetalning inte registrerats alls eller så har den registrerats för sent.

Har du redan betalat en del av beloppet som står på påminnelsefakturan? Dra av det belopp du redan betalat och betala in resterande belopp inklusive påminnelseavgiften. Ange samma OCR-nummer som finns på fakturan.

Kreditnota och tillgodohavande

Om du har fått en kreditnota innebär det att du ska få pengar tillbaka. För att betala tillbaka pengarna behöver du skicka in ditt clearingnummer och kontonummer till Region Skåne. 

Skicka in ditt clearingnummer och kontonummer till Region Skåne (skane.se)

Frikort

Om du har frikort och ändå får en faktura för ett vårdbesök ska du jämföra besöksdatumet på din faktura med ditt högkostnadskort.

Betala fakturan om avgiften till besöket räknades in för att du ska få ditt frikort. Annars ska du kontakta mottagningen. Då har något blivit fel.

Högkostnadsskydd och frikort

Fel avgift

Kontakta mottagningen eller avdelningen om avgiften eller tiden för besöket inte stämmer. Telefonnumret hittar du på din faktura.

Om du har frågor om avgifter för sjukresor eller färdtjänstresor ska du kontakta Skånetrafiken på 0771-77 44 33.

Sjukresor i Skåne

Om du har frågor om fakturor eller avgifter

Du kan kontakta Region Skåne om du har frågor om fakturering av patientavgifter och vårdkostnader. Till exempel kan du få svar på frågor om:

 • frikort och högkostnadsskydd
 • regelverk
 • fakturor
 • tandvårdsstöd.

Kontakt för frågor om faktura (skane.se)

Telefon: 077-111 14 44.

Till toppen av sidan