Att välja vårdmottagning

Välj barnavårdscentral i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som bor i Skåne väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn. Det behöver inte vara den som ligger närmast hemmet. Om du flyttar eller inte är nöjd med din barnavårdscentral kan du byta.

När väljer jag barnavårdscentral?

Det är bra om du väljer barnavårdscentral redan under graviditeten i samband med besöken på barnmorskemottagningen. När ditt barn ännu inte har ett personnummer ska du använda en pappersblankett för att välja barnavårdscentral.

Du kan också välja barnavårdscentral när barnet är fött. Då ska du kontakta barnavårdscentralen så snart det är möjligt efter födseln. Efter förlossningen kan du även välja att få hembesök av en sjuksköterska från barnavårdscentralen som ger råd och stöd. Sjuksköterskan informerar då även om barnhälsovården.

Att välja barnavårdscentral till barnet efter födseln gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna och bli ombud för ditt barn. När du använder e-tjänsterna kan du också välja vårdcentral till ditt barn och utföra andra vårdärenden för barnet.

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Hitta din barnavårdscentral

Så här väljer du

Det finns två sätt att välja barnavårdscentral när barnet är fött.

  • Logga in och välj barnavårdscentral genom att agera ombud för barnet.
  • Skicka eller lämna in en pappersblankett till den barnavårdscentral du har valt. Du kan skriva ut blanketten här. Det går också bra att hämta blanketten på närmaste barnavårdscentral.

Blankett för att välja barnavårdscentral

Logga in i e-tjänsterna

Hitta barnavårdscentraler

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla barnavårdscentraler i Skåne. Här finns information om mottagningen, till exempel kontaktuppgifter, öppettider, hur du hittar dit och vilka e-tjänster mottagningen erbjuder.

Barnavårdscentraler i Skåne

Om du inte gör något val

Gör du inget aktivt val blir ditt barn registrerat på den barnavårdscentral som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

Byta barnavårdscentral

Du kan byta barnavårdscentral när du vill. Du gör det på samma sätt som när du väljer barnavårdscentral, genom att logga in e-tjänsterna eller genom att skicka eller lämna in en valblankett till den nya mottagningen.

Om du eller ditt barn flyttar inom Skåne kan ni välja att antingen gå kvar på den gamla barnavårdscentralen eller byta till en som ligger närmare den nya adressen, det bestämmer ni själva.

Till toppen av sidan