Att välja vårdmottagning

Allergi-, astma- och KOL-mottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med allergi, astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som även kallas KOL. Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare.

På allergi-, astma och KOL-mottagningna finns kunskap och resurser samlade på en och samma plats. Här kan du få fördjupad rådgivning kring din sjukdom och det finns möjlighet till utredning, behandling och uppföljning. Dessutom kan du få hjälp med kost, motion och att sluta röka. 

Hitta mottagning

Vårdcentraler med mottagning för allergi, astma och KOL i Skåne

Om certifierade allergi-, astma- och KOL-mottagningar i Skåne

Det finns också certifierade mottagningar för allergi, astma och KOL i Skåne som uppfyller högre ställda kvalitetskrav. Dessa vårdcentraler kontrolleras regelbundet av Region Skåne att de uppfyller kraven.

På certifierade allergi, astma- och KOL-mottagningarna arbetar personalen i team som består av specialutbildade läkare, specialistsjuksköterskor och fysioterapeuter. Det kan också finnas dietist, kurator, psykolog eller arbetsterapeut knutna till teamet på en certifierad mottagning.

Välj en vårdcentral med en certifierad allergi-, astma- och KOL-mottagning

Vill du välja en vårdcentral med certifierad allergi-, astma- och KOL-mottagning? Kontakta vårdcentralen om du vill veta om  allergi-, astma- och KOL-mottagningen är certifierad.

Du kan byta till en vårdcentral som har en certifierad mottagning för allergi, astma och KOL. Lämna eller skicka in en valblankett eller logga in i e-tjänsterna för att göra ditt val.

Valblankett för byte av vårdcentral

Logga in i e-tjänsterna

Till toppen av sidan