Att välja vårdmottagning

Astma-allergi-KOL-mottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med astma, allergi eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som även kallas KOL. Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare.

På astma-allergi-KOL-mottagningarna finns kunskap och resurser samlade på en och samma plats. Här kan du få fördjupad rådgivning kring din sjukdom och det finns möjlighet till utredning, behandling och uppföljning. Dessutom kan du få hjälp med kost, motion och att sluta röka. 

Hitta mottagning

Vårdcentraler med mottagning för astma, allergi och KOL i Skåne

Till toppen av sidan