ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Astma-allergi-KOL-mottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med astma, allergi eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som även kallas KOL. Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare med specialkompetens.

På astma-allergi-KOL-mottagningarna finns kunskap och resurser samlade på en och samma plats. Här kan du få fördjupad rådgivning kring din sjukdom och det finns möjlighet till utredning, behandling och uppföljning. Dessutom kan du få hjälp med kost, motion och att sluta röka.

Hitta mottagning

Vårdcentraler med mottagning för astma, allergi och KOL i Skåne

Certifierade Astma-allergi-KOL-mottagningar i Skåne

Det finns också certifierade mottagningar för astma, allergi och KOL i Skåne. De mottagningarna uppfyller högre ställda kvalitetskrav för den vården. Kraven kontrolleras regelbundet av Region Skåne.

På mottagningarna arbetar personalen i team som består av specialutbildade läkare, specialistsjuksköterskor och fysioterapeuter. Det kan också finnas dietister, kuratorer eller arbetsterapeuter knutna till teamet.

Välj en vårdcentral med en certifierad astma-allergi-KOL-mottagning

Vill du välja eller byta till en vårdcentral med en certifierad astma-allergi-KOL-mottagning? Kontakta din vårdcentral om du vill veta om den är certifierad.

Lämna eller skicka in en valblankett eller logga in i e-tjänsterna för att göra ditt val.

Valblankett för byte av vårdcentral

Logga in i e-tjänsterna

Till toppen av sidan