Vård om du kommer från ett annat land

Vård i Sverige om du är utlandssvensk

Hur mycket du som utlandssvensk får betala för vård i Sverige beror bland annat på vilket land du är bosatt i. Det beror också på vilken typ av vård du behöver.

Den här texten beskriver övergripande vad som gäller om du söker vård i Sverige och är utlandssvensk. Kontakta aktuell region eller Försäkringskassan för att få veta vad som gäller specifikt för dig om du planerar att söka vård i Sverige.

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Vad innebär utlandssvensk?

Med utlandssvensk menas svenska medborgare som är bosatta utomlands. Som utlandssvensk är du i regel inte försäkrad i Sverige, utan i det land där du bor och arbetar.

Utlandssvenskar som bor i EU, ett EES-land eller Schweiz

EU-kortet ska garantera att man får akut vård på samma villkor som medborgarna i det EU-land där man befinner sig och dessutom i EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt i Schweiz.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Du behöver också ha ett EU-kort som är utfärdat i det landet som du bor och är skriven i. Om du är försäkrad i Danmark, Finland, Norge, Färöarna eller Island räcker det med att kunna visa din legitimation och uppge din adress.

Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig.

Planerad vård i Sverige

För att få planerad vård i Sverige behöver du ett förhandstillstånd från det land som du är försäkrad i. Men du kan även komma till Sverige för att söka vård utan förhandstillstånd om du är försäkrad i ett EU- eller EES-land. Då betalar du hela kostnaden själv och ansöker i efterhand om ersättning för vårdkostnaderna i det land som du är försäkrad i. Hur stor del av kostnaden som ersätts beror bland annat på vad motsvarande vård kostar i landet där du är försäkrad.

Du som är bosatt i Monaco eller Andorra och söker planerad vård i Sverige får betala hela sjukvårdskostnaden själv.

Du som är pensionär

Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land har i regel rätt till all vård i Sverige till svensk patientavgift. Du behöver då ett intyg från Försäkringskassan i Sverige som visar att du har rätt till det.

Du kan få ett svenskt EU-kort, men det kan inte användas i Sverige eller i landet där du bor. Du kan bara använda det i andra EU-länder.

Du som är student

Du som är försäkrad i Sverige och studerar i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz har rätt till vård till svensk patientavgift när du är på besök i Sverige. Den rätten har du även om du har blivit avregistrerad från folkbokföringen, men då ska Försäkringskassan först utfärda ett intyg.

Utlandssvenskar från länder utanför Europa

Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige till svensk patientavgift.

Planerad vård 

Du som är svensk medborgare och bor i Kanada, Nya Zeeland, USA eller Australien betalar hela din vårdkostnad om du söker planerad vård i Sverige.

Du som är svensk medborgare och bor i något annat land och vill ha planerad vård utan att betala allt själv måste söka vård i den region som du var folkbokförd i när du flyttade från Sverige. Annars får du betala hela vårdkostnaden själv. Hur mycket du får betala när du söker vård i den region där du var folkbokförd kan variera något mellan regionerna.

Du måste kunna styrka ditt medborgarskap med ett svenskt pass när du söker vård.

Utlandssvenskar som har uppdrag utomlands

Svenska medborgare som arbetar på vissa svenska uppdrag utomlands, till exempel präster, missionärer och volontärer, får både akut, nödvändig och planerad vård till samma avgift som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller också för personer som arbetar utomlands för svenska myndigheter, och deras familjer.

Läs mer på 1177.se

Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Du kan ha rätt till tandvård på samma villkor som de som är försäkrade för tandvård i Sverige. Det gäller om du till exempel är försäkrad i något EU- eller EES-land eller Schweiz.

Sök vård på rätt mottagning

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan