OLIKA VÅRDFORMER

Hembesök av läkare i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Hembesök är i första hand till för äldre och personer som har flera sjukdomar. Familjer med barn som är sjuka kan också få hembesök när de av olika anledningar har svårt att besöka vården.

Så får du hembesök

Vårdpersonal gör en bedömning av ditt behov av hembesök. Du kan inte själv ringa och beställa ett hembesök. Gör så här:

  • Kontakta din vårdcentral som ger råd och kan beställa hembesök vid behov.
  • Om du har hemsjukvård, kontakta sjuksköterskan i din kommun som gör en bedömning och beställer hembesök åt dig.
  • Du kan alltid kontakta 1177 Vårguiden på telefon för råd och medicinsk bedömning. Sjuksköterskan du pratar med kan beställa hembesök vid behov. Telefonnummer: 1177. 

Hitta din vårdcentral

1177 Vårdguiden på telefon

Vad innebär ett hembesök?

Vid hembesök kommer en läkar hem till dig som är patient. Läkaren gör en medicinsk bedömning och i vissa fall startar behandlingen redan i hemmet.

Till toppen av sidan