Olika vårdformer

Hembesök av läkare i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Hembesök är i första hand till för äldre personer eller personer med flera sjukdomar, som inte kan besöka vårdcentralen. En bedömning görs av vårdpersonalen.

Familjer med barn som är sjuka kan också få hembesök om de inte kan besöka vårdcentralen fysiskt.  

Så får du hembesök

Vårdpersonal gör en bedömning av ditt behov av hembesök. Du kan inte själv ringa och beställa ett hembesök. 

Gör så här:

  • Kontakta din vårdcentral som ger råd och kan beställa hembesök om de bedömer att du behöver det.
  • Om du har kommunal hemsjukvård, kontakta sjuksköterskan i din kommun som gör en bedömning och beställer hembesök åt dig.
  • Du kan också ringa telefonnummer 1177 för att få råd och en medicinsk bedömning. Sjuksköterskan du pratar med kan beställa hembesök när det behövs. 

Hitta din vårdcentral

När du ringer 1177

Vad innebär ett hembesök?

Vid hembesök kommer en läkare hem till dig som är patient. Läkaren gör en medicinsk bedömning och i vissa fall startar behandlingen redan i hemmet.

Till toppen av sidan