ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Hälso- och vårdval i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval, som innebär att du kan välja den vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

När det gäller vårdcentral, BVC (barnavårdscentral), barnmorskemottagning och barn- och ungdomstandvård listar du dig där du vill gå – och tillhör sedan den mottagningen tills du gör ett nytt val.

När det gäller övriga vårdval får du ofta först en diagnos hos en läkare eller optiker (för gråstarr). Sedan kan du själv välja vilken behandlare du vill gå till. För några av vårdvalen behöver du ingen remiss utan kan själv kontakta mottagningen direkt. 

Hälso- och vårdval där du listar dig:

Hälso- och vårdval där du väljer mottagning efter remiss:

Hälso- och vårdval där du väljer och kontaktar mottagning utan remiss:

Så här väljer du

Du listar dig enklast på vårdcentral och BVC genom att logga in i e-tjänsterna. Du kan också göra ditt val på en valblankett, som du skriver ut, undertecknar och lämnar till den mottagning du väljer. Blanketterna hittar du i rutan ”Så gör du ditt val”.

Du väljer:

  • mottagning för gråstarrsoperation genom att själv ta kontakt med mottagningen, eller be din läkare eller optiker att skicka en remiss dit
  • audionom-, ögonsjukvård-, hudsjukvård- och LARO-mottagning genom att själv ta kontakt med mottagningen
  • KBT-, IPT-, PDT- och smärtmottagning efter att ha fått remiss från läkare på din vårdcentral
  • mottagning för specialisttandvård för barn och ungdom 0-23 år efter att ha fått remiss från ordinarie, behandlande tandläkare.

Hitta och jämför vård på 1177.se

I tjänsten Hitta vård här på 1177.se hittar du de vårdgivare eller mottagningar som du kan välja mellan.

Välj en vårdgivare som passar dina behov och önskemål. Du kan till exempel välja en som ligger nära jobbet, har öppettider som passar dig eller som har specialiserat utbud, till exempel diabetes- eller äldrevårdsmottagning.

Du kan också jämföra vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem.

Hitta och jämför vård 

Kvalitetsstämpel på hälso- och vårdval

Alla mottagningar och behandlare inom hälso- och vårdvalen måste uppfylla vissa krav och får därmed en kvalitetsstämpel från Region Skåne. Vårdvalen är ett sätt att stärka din ställning som patient, eftersom du inte kan bli nekad att välja en viss mottagning. Ditt val gör skillnad, eftersom mottagningen får mer pengar ju fler som väljer den.

Region Skåne mäter kontinuerligt de skånska vårdcentralernas kvalitet. Fyra av de områden som undersöks är:

  • förskrivning av läkemedel till äldre 
  • demensutredningar
  • kontinuitet gällande läkarbesök
  • användande av diabetesregister

Nationella kvalitetsregister

Till toppen av sidan