ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Hälso- och vårdval i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval, som innebär att du kan välja den vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

När det gäller vårdcentral, BVC (barnavårdscentral), barnmorskemottagning och barn- och ungdomstandvård väljer du den mottagning du vill gå till – och tillhör sedan den mottagningen tills du gör ett nytt val.

När det gäller de andra hälso- och vårdvalen får du ofta först en diagnos hos en läkare eller optiker (för gråstarr). Sedan kan du själv välja vilken behandlare du vill gå till. För några av hälso- och vårdvalen behöver du ingen remiss utan kan själv kontakta mottagningen direkt. 

Hälso- och vårdval där du väljer mottagning:

Hälso- och vårdval där du väljer mottagning efter remiss:

Hälso- och vårdval där du väljer och kontaktar mottagning utan remiss:

Så här väljer du

Det enklaste sättet att välja vårdcentral, BVC och allmän tandvård 0-23 år är genom att logga in i e-tjänsterna och göra ditt hälso- och vårdval. Du kan också göra ditt val på en valblankett, som du skriver ut, undertecknar och lämnar till den mottagning du väljer. Blanketterna hittar du under rubriken Blanketter hälso- och vårdval.

De andra hälso- och vårdvalen väljer du så här:

  • Mottagning för gråstarrsoperation - kontakta mottagningen, eller be din läkare eller optiker att skicka en remiss dit.
  • Audionom-, ögonsjukvård-, hudsjukvård- och LARO-mottagning - kontakta mottagningen.
  • KBT-, IPT-, PDT- och smärtmottagning - välj mottagning efter att ha fått remiss från läkare på din vårdcentral.
  • Mottagning för specialisttandvård för barn och unga vuxna 0-23 år -  välj mottagning efter att ha fått remiss från din tandläkare.

Hitta och jämför vård på 1177.se

I tjänsten Hitta vård här på 1177.se hittar du de vårdgivare eller mottagningar som du kan välja mellan.

Välj en vårdgivare som passar dina behov och önskemål. Du kan till exempel välja en som ligger nära jobbet, har öppettider som passar dig eller som har specialiserat utbud, till exempel diabetes- eller äldrevårdsmottagning.

Du kan också jämföra vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem.

Hitta och jämför vård 

Kvalitetsstämpel på hälso- och vårdval

Alla mottagningar och behandlare inom hälso- och vårdvalen måste uppfylla vissa krav och får därmed en kvalitetsstämpel från Region Skåne. Vårdvalen är ett sätt att stärka din ställning som patient, eftersom du inte kan bli nekad att välja en viss mottagning. Ditt val gör skillnad, eftersom mottagningen får mer pengar ju fler som väljer den.

Region Skåne mäter kontinuerligt de skånska vårdcentralernas kvalitet. Fyra av de områden som undersöks är:

  • förskrivning av läkemedel till äldre 
  • demensutredningar
  • kontinuitet gällande läkarbesök
  • användande av diabetesregister

Nationella kvalitetsregister

Till toppen av sidan