Att välja vårdmottagning

Hälso- och vårdval i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval. Hälso- och vårdvalet innebär att du kan välja vilken vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

Du väljer själv vilken mottagning som du vill vara listad på och gå till när det gäller vårdcentral, barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning eller barn- och ungdomstandvård. Sedan är du listad på den mottagningen tills du gör ett nytt val.

När det gäller de andra hälso- och vårdvalen får du ofta först en diagnos hos en läkare eller optiker. Därefter kan du själv välja vilken mottagning du vill gå till. För de flesta av hälso- och vårdvalen behöver du ingen remiss utan du kan själv kontakta mottagningen direkt. För två av valen krävs att du har en remiss.

Hälso- och vårdval i Skåne

Hälso- och vårdval där du väljer mottagning:

Hälso- och vårdval där du väljer mottagning efter att du fått en remiss av en läkare:

Hälso- och vårdval där du väljer och kontaktar mottagning utan remiss:

Så här väljer du

Du kan enkelt välja eller byta vårdcentral, BVC och tandvårdsenhet för barn och unga vuxna 0–23 år genom att logga in i e-tjänsterna och göra ditt hälso- och vårdval.

Du kan också göra ditt val eller byte på en valblankett, som du skriver ut, undertecknar och lämnar till den mottagning du väljer. Blanketterna hittar du under rubriken Blanketter hälso- och vårdval.

De andra hälso- och vårdvalen väljer du så här:

  • Mottagning för operation av grå starr:
    Kontakta mottagningen, eller be din läkare eller optiker att skicka en remiss dit.
  • Audionom-, ögonsjukvård-, hudsjukvård- och LARO-mottagning: Kontakta mottagningen eller be din läkare att skicka en remiss dit. 
  • Psykoterapi:
    Välj mottagning när du fått en remiss från en läkare på din vårdcentral.
  • Mottagning för specialisttandvård för barn och unga vuxna 0–23 år:
    Välj mottagning efter att du fått en remiss från din tandläkare.

Hitta din vårdgivare

I tjänsten Hitta vård här på 1177.se hittar du de vårdgivare eller mottagningar som du kan välja mellan.

Välj en vårdgivare som passar dina behov och önskemål. Du kan till exempel välja en mottagning som ligger nära jobbet, som har öppettider som passar dig eller en med ett specialiserat utbud. Det finns exempelvis vårdcentraler som har diabetesmottagning eller äldrevårdsmottagning

Hitta vård 

Kvaliteten på hälso- och vårdval

Alla mottagningar och behandlare inom hälso- och vårdvalen måste uppfylla vissa krav och kan därmed uppfylla en viss kvalitet.

Vårdvalen är ett sätt att stärka din ställning som patient, eftersom du inte kan bli nekad att välja en viss mottagning. Ditt val gör skillnad, eftersom mottagningen får mer pengar ju fler personer som väljer den.

Nationella kvalitetsregister

Till toppen av sidan