Om du inte är nöjd

Ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare. Syftet är att du ska känna dig trygg med att du får den vård och behandling som passar dig bäst.

Om du är livshotande eller allvarligt sjuk eller skadad

Du ska få hjälp av vården med att få en ny medicinsk bedömning eller undersökning om något av detta stämmer in på dig:

  • Du har en livshotande sjukdom eller skada.
  • Du har en mycket allvarlig sjukdom eller skada.

Cancer och vissa sjukdomar i nervsystemet är några exempel på allvarliga sjukdomar som kan ge möjlighet till en ny medicinsk bedömning. Syftet är att du ska känna dig trygg med att du får den vård och behandling som passar dig bäst.

Prata med din läkare eller någon annan som arbetar på den mottagning där du fick din första bedömning. Den läkare som är medicinskt ansvarig för dig är skyldig att hitta en annan mottagning där du kan få en ny bedömning. Du kan också själv ha förslag på en annan läkare eller mottagning där den nya bedömningen kan göras.

Hur går det till?

När du ska få en ny medicinsk bedömning skickar läkaren en remiss till en annan läkare. Läkaren kan finnas på en mottagning i den region där du är folkbokförd eller i en annan region.

Om den nya medicinska bedömningen kommer fram till ett nytt behandlingsförslag ska du också kunna få den behandlingen, om den stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnaden för behandlingen måste också vara rimlig med hänsyn till din sjukdom eller skada.

Din hemregion ska betala

Den region där du är folkbokförd ska betala för en ny medicinsk bedömning. Det gäller även om du måste resa till en annan region. Regionen där du är folkbokförd ska också betala för resan.

Om den nya medicinska bedömningen kommer fram till ett nytt behandlingsförslag ska regionen där du är folkbokförd ska även stå för kostnaden för den nya behandlingen.

Ny medicinsk bedömning om du inte är allvarligt sjuk eller skadad

Du kan välja att själv kontakta en annan läkare för att få hens åsikt om din diagnos eller behandling. Det spelar ingen roll vilken sjukdom eller skada du har. Du kan också byta mottagning inom öppenvården om du inte är nöjd.

Du får betala resa och boende själv om du på eget initiativ kontaktar en annan mottagning för att få en ny medicinsk bedömning. Du får också själv hitta en passande mottagning. Mottagningen kan finnas i den region där du är folkbokförd eller i en annan region. Ibland behöver du en remiss för att kunna få en ny bedömning. Ta kontakt med den mottagning där du vill få bedömningen för att få veta mer.

Här kan du läsa mer om att välja vård.

Om du inte är nöjd

Kontakta patientnämnden i den region där du är folkbokförd om du är missnöjd med den vård som du har fått.

Här kan du läsa mer om du inte är nöjd med vården

Mer på 1177.se

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan