Att välja vårdmottagning

Vårdcentralen i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vårdcentralen är basen inom primärvården och det är hit du vänder dig i första hand om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

På vårdcentralen finns personal som kan göra en första bedömning av dina besvär. Behöver du ytterligare vård kan vårdcentralen hjälpa dig vidare eller skriva en remiss till specialiserad vård. Du som bor i Skåne väljer själv vilken vårdcentral du vill gå till.

Kontakta vårdcentralen i första hand

Du kan kontakta vårdcentralen för alla besvär som inte kräver akut vård på sjukhus. Om du råkar ut för en allvarlig olycka eller en plötslig svår sjukdom behöver du söka vård på en akutmottagning.

Du väljer vårdcentral själv

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till. Om du flyttar eller om du inte är nöjd med den mottagning du valt kan du byta. Du väljer vårdcentral genom att lista dig.

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla vårdcentraler i Skåne. Här hittar du vårdcentralens kontaktuppgifter, vilket utbud och vilka e-tjänster den erbjuder.

Läs mer här om hur du väljer vårdcentral.

Ta med dig legitimation när du söker vård

Du behöver ta med dig din legitimation när du besöker vården. Personalen måste vara säker på vem du är så att dina uppgifter dokumenteras i rätt patientjournal.

Vad kan du få hjälp med på vårdcentralen?

På din vårdcentral finns vårdpersonal med bred kompetens. Det här kan du få hjälp med:

  • vanliga sjukdomar
  • kroniska sjukdomar
  • barnsjukdomar
  • äldrevård
  • psykisk ohälsa
  • skador.

På vårdcentralen kan du även få hjälp med mindre sårskador, hudproblem, gynekologiska besvär eller om du till exempel behöver sy ihop ett sår. Om du behöver någon annan typ av vård får du en remiss till en specialist.

Vad erbjuder vårdcentralen mer?

På vissa vårdcentraler i Skåne finns specialiserade mottagningar som erbjuder fördjupad rådgivning och hjälp för olika sjukdomar.

Mottagning för minnesutredning

Har du eller någon av dina närstående problem med minnet? Kontakta din vårdcentral så hjälper de er att komma i kontakt med en mottagning som utför minnesutredningar. En minnesutredning består av samtal, minnestest, provtagning och eventuell röntgen av hjärnan.

Diabetesmottagning

Du som har diabetes eller har en risk att få diabetes är välkommen att kontakta en diabetesmottagning. Vissa vårdcentraler erbjuder fördjupad rådgivning och det finns också särskilt certifierade diabetesmottagningar.

På en certifierad diabetesmottagning får du kontinuerlig kontakt med specialistutbildad diabetessköterska och allmänläkare för att sköta din sjukdom och undvika komplikationer.

Läs mer om diabetesmottagningar i Skåne.

Allergi-, astma- och KOL-mottagning

En allergi-, astma- och KOL-mottagning är till för dig som har allergi, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, som också kallas KOL. Vissa mottagningar erbjuder en fördjupad rådgivning och information om din lungsjukdom.

Det finns också särskilt certifierade allergi-, astma- och KOL-mottagningar. Där kan du få hjälp av specialistutbildad distriktssköterska och en allmänläkare.

Läs mer om allergi-, astma- och KOL-mottagningar i Skåne.

Äldrevårdsmottagning

En äldrevårdsmottagning, som även kallas äldrevårdscentral, är särskilt anpassad till dig som är äldre än 75 år. Här arbetar allmänläkare och distriktssköterskor med en särskild kunskap om äldrevård. På äldrevårdsmottagningen finns bland annat möjlighet till hembesök, telefonkontakt utan knappval och särskilt hälsoinriktade insatser för dig över 75 år.

Läs mer om äldrevårdsmottagningar i Skåne.

Hjärtsviktsmottagning

På en hjärtsviktsmottagning finns hjärtsviktsutbildade sjuksköterskor och specialistläkare i kardiologi. Det betyder att personalen är särskilt utbildade för att behandla hjärtsjukdomar. Personalen på hjärtsviktsmottagningen arbetar i team för att du som har hjärtsvikt ska få så bra vård som möjligt. De arbetar också tillsammans med din ordinarie allmänläkare.

Läs mer om hjärtsviktsmottagningar i Skåne

Gynekologisk specialistmottagning 

Som kvinna kan du söka eller få remiss till en gynekologisk specialistmottagning på vårdcentralen. Här kan du få träffa en läkare som är specialist i gynekologi och som kan hjälpa dig med exempelvis besvär i underlivet. 

Läs mer om gynekologisk specialistmottagning i Skåne.

Unga vuxna-mottagning

Unga vuxna-mottagning hjälper dig mellan 16 och 29 år, som behöver någon att prata med. Där kan du prata om det som är viktigt för dig. Det kan gälla personliga problem, relationer eller frågor kring fysisk och psykisk hälsa.

På mottagningen kan du få träffa socionom, kurator, sjuksköterska eller läkare och om det behövs kan mottagningen hjälpa till med andra kontakter. Du kan kontakta mottagningen och boka tid genom att exempelvis ringa dit. 

Läs mer om unga-vuxna-mottagning i Skåne.

Kvälls- och helgmottagning

Det finns vårdcentraler som har öppet på kvällar och helger, när din vanliga vårdcentral har stängt. Dit kan du vända dig om du har besvär som inte kan vänta till din vårdcentral öppnar. Kontakta en jouröppen mottagning direkt eller ring din vårdcentral som vanligt. Då får du information om vilken kvälls- och helgmottagning din vårdcentral samarbetar med och som håller öppet just då.  

Många vårdcentraler samarbetar med varandra. Vissa turas om att hålla öppet och andra har öppet på en särskild plats på kvällar och helger. 

Hitta en kvälls- eller helgöppen vårdcentral i Skåne.

Till toppen av sidan