Cancer

Cancerformer

Det finns många cancersjukdomar. Här kan du läsa om flera av dem. Olika cancersjukdomar behandlas på olika sätt och påverkar livet olika mycket.

Innehåll - Cancerformer

Visa innehåll som:
 • Basalcellscancer – hudcancer

  Basalcellscancer, eller basaliom, är den vanligaste formen av hudcancer i Sverige. Det är viktigt att få behandling, trots att sjukdomen nästan aldrig är livshotande.

 • Bröstcancer

  Bröstcancer är den näst vanligaste cancerformen efter prostatacancer. Det finns flera typer av bröstcancer. De behandlas olika. Det går oftast att blir av med bröstcancer om sjukdomen upptäcks tidigt.

 • Bukspottkörtelcancer

  Cancer i bukspottkörteln är ovanligt. De flesta som får sjukdomen är över 70 år. Symtomen är ofta otydliga och kan vara desamma som vid många andra sjukdomar.

 • Cancer utan känd primärtumör, CUP

  Cancer utan känd primärtumör, CUP, betyder att du har en cancertumör som inte går att hitta men som har bildat metastaser. Det kan gå att få behandling ändå.

 • Gallvägscancer

  Cancer i gallgångarna eller gallblåsan kallas gallvägscancer. Behandlingen kan oftast bara sakta ned och lindra sjukdomen. Gallvägscancer är ovanligt.

 • Hjärntumör

  En hjärntumör innebär att man har fått någon form av tumörsjukdom i hjärnan. Den behandling du får beror på vilken typ av tumör det är och var i hjärnan den sitter.

 • Huvud-halscancer – cancer i munnen eller svalget

  Huvud-halscancer innebär cancer någonstans i munnen eller svalget. Det går att bli av med sjukdomen om den upptäcks tidigt. Det är viktigt med rehabilitering.

 • Leukemi – blodcancer

  Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det är olika hur sjukdomen kan behandlas och hur det går.

 • Levercancer

  Levercancer som börjar i levern är ovanligt. Levercancer beror oftare på att cancer någon annanstans i kroppen har spridit sig till levern. Prognosen och behandlingarna skiljer sig åt.

 • Livmodercancer

  Livmodercancer kan börja med blödningar eller förändrade flytningar efter klimakteriet. Det är vanligt att bli av med sjukdomen efter behandling.

 • Livmoderhalscancer

  Cancer i livmoderhalsen beror ofta på ett virus. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

 • Lungcancer

  Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det går att bli av med sjukdomen om den upptäcks tidigt. Lungcancer orsakas oftast av rökning.

 • Lungsäckscancer

  Lungsäckscancer är en ovanlig sjukdom som ofta beror på att du har andats in asbest. Det kan ta över 30 år för lungsäckscancer att utvecklas.

 • Lymfom - lymfkörtelcancer

  Lymfom eller lymfkörtelcancer är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler i kroppens lymfsystem. Det varierar hur det går att behandla lymfom, men många kan bli av med sjukdomen.

 • Magcancer - magsäckscancer

  Cancer i magsäcken kan börja med otydliga symtom som oftast har andra orsaker. Det går att bli av med sjukdomen om den upptäcks tidigt.

 • Melanom – hudcancer

  Melanom är samma sak som malignt melanom. Det är den allvarligaste formen av hudcancer. De flesta som får melanom har bränt sig många gånger i solen. Nästan alla som får behandling tidigt blir av med sjukdomen.

 • Myelom

  Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen där blodet bildas. Sjukdomen går inte att bli av med men du behöver bara behandling om du har besvär.

 • Neuroblastom hos barn

  Neuroblastom är en ovanlig cancersjukdom som börjar i nervsystemet hos barn. De flesta som får sjukdomen är under två år. Det är olika hur lätt eller svårt det är att bli av med sjukdomen.

 • Neuroendokrina tumörer, NET

  Neuroendokrina tumörer är cancertumörer som producerar hormoner. De kallas också NET och är vanligast i mag-tarmkanalen eller i lungorna. Det finns bra behandling.

 • Njurcancer

  Njurcancer går att bli av med om sjukdomen upptäcks tidigt. Cancer i båda njurarna är ovanligt. Då beror det oftast på att sjukdomen är ärftlig.

 • Peniscancer

  Peniscancer är en form av hudcancer. De allra flesta kan bli friska med en behandling som bevarar penisens funktioner. Det är viktigt att söka vård tidigt.

 • Prostatacancer

  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Ofta är det inte bråttom att välja behandling. Ibland går det att avstå behandling och ändå slippa besvär.

 • Retinoblastom – ögoncancer hos barn

  Retinoblastom är cancer i ögats näthinna hos barn under fem år. Sjukdomen är ovanlig. Ibland är den ärftlig. Det är olika hur mycket synen påverkas av sjukdomen och behandlingen.

 • Sarkom

  Sarkom är samlingsnamnet för olika cancersjukdomar som kan uppstå i till exempel skelettet eller i musklerna.

 • Skivepitelcancer – hudcancer

  Skivepitelcancer är en form av hudcancer. De flesta som får sjukdomen har varit mycket i solen, men behöver inte ha bränt sig. Det vanligaste är att bli av med sjukdomen efter behandling. Det finns olika behandlingar.

 • Sköldkörtelcancer

  Cancer i sköldkörteln brukar börja som en knöl på halsen. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling

 • Testikelcancer

  Testikelcancer är ovanligt. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling, även om sjukdomen har hunnit sprida sig. De flesta personer som får sjukdomen är mellan 28 och 43 år.

 • Tjocktarmscancer och ändtarmscancer

  Cancer i tjocktarmen eller ändtarmen är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. De flesta som får sjukdomen är över 60 år men en del är yngre. Chansen att bli av med cancern är större ju tidigare den upptäcks.

 • Tunntarmscancer

  Det finns olika sorters cancertumörer som man kan få i tunntarmen. De två vanligaste sorterna kallas carcinoider och adenocarcinom. De har olika prognos.

 • Urinblåsecancer

  Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna. Sjukdomen kan oftast behandlas utan att du påverkas så mycket men ibland krävs en större operation.

 • Wilms tumör – njurcancer hos barn

  Wilms tumör kallas också nefroblastom. Det är främst barn som får denna ovanliga form av njurcancer. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

 • Vulvacancer

  Vulvacancer är cancer i någon av de yttre delarna av det kvinnliga könsorganet. Sjukdomen är ovanlig. De flesta som får sjukdomen är över 70 år.

 • Äggstockscancer

  Äggstockscancer innebär att man har fått en cancertumör på en äggstock, en äggledare eller bukhinnan. Sjukdomen kan vara ärftlig.

 • Ögonmelanom

  Ögonmelanom är cancer i ögat. Oftast behandlas sjukdomen med strålning. Det är ovanligt att ögat behöver opereras bort.

mer på 1177.se

Förbered ditt vårdbesök

Här får du tips och information om hur du kan förbereda dig inför ditt besök i vården.

Att få ett cancerbesked

Många som får cancer blir av med sjukdomen. Cancerbeskedet kan ändå förändra tillvaron. Här får du råd om hur du kan hantera sjukdomsperioden och tips om stöd.

Anhörig – närstående

Här finns information för dig som är närstående eller anhörig.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan