Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Undersökning & behandling

Förbered ditt vårdbesök

Här får du tips och information om hur du kan förbereda dig inför ditt besök i vården.

Innehåll - Förbered ditt vårdbesök

Visa innehåll som:
  • Så blir du delaktig i din vård

    Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

  • Lär dig mer om kopplingen mellan forskningen och vården

    På webbplatsen Bättre behandling kan du läsa om vilka vetenskapliga bevis som vården behöver för olika former av behandlingar. Där kan du också lära dig hur forskningsstudier måste genomföras för att ge säkra svar.

  • Att känna oro inför ett vårdbesök

    Det är vanligt att känna oro eller rädsla inför vårdbesök. Oron kan handla om olika saker, som att vara rädd för smärta, att få dåliga nyheter, eller att känna sig osäker på vad som kommer att hända under besöket. Kanske har du negativa upplevelser från tidigare vårdbesök som gör dig orolig.

Läs mer på 1177.se

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan