Cancerformer

Cancer utan känd primärtumör, CUP

Cancer utan känd primärtumör, CUP, betyder att du har en eller flera metastaser. Metastaser innebär att det finns en primärtumör någonstans i kroppen, men vid CUP går den inte att hitta. Det kan gå att få behandling ändå.

Till toppen av sidan