Vården i Norrbotten

Vad gäller när du söker vård i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Norrbotten.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja hälsocentral och välja specialistvårdsmottagning i Region Norrbotten.

Remissregler

Inom Region Norrbottens krävs inte remiss för öppen specialiserad vård. Detta gäller både vid läkarbesök och sjukvårdande behandling, till exempel hos sjuksköterska eller sjukgymnast.

I de allra flesta fall är det bäst för dig få en första medicinsk bedömning av din hälsocentral. Om hälsocentralen bedömer att behov finns kommer du att remitteras vidare till den specialiserade vården.

När det gäller slutenvårdens undersökningar, till exempel röntgen och labprover, krävs alltid remiss från en läkare. Detsamma gäller operationer och/eller behandlingar som kräver att du är inneliggande på sjukhus.

Egenremiss eller egen vårdbegäran

En patient har möjlighet att själv direkt kontakta en specialistmottagning för att söka vård.

Patientens berättelse och beskrivning av sitt hälsoproblem betraktas som en vårdbegäran som ska hanteras och bedömas på samma sätt som en inkommen remiss till exempel från hälsocentralen.

Det är alltid mottagaren av remiss eller vårdbegäran som avgör om den medicinska informationen är tillräcklig.

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en hälsocentral först.

Kallelse till besök

När du kontaktat eller besökt vården kan du få en kallelse till nytt besök via posten. Tillsammans med kallelsen finns även en bilaga med allmän patientinformation. Där beskrivs kortfattat vilka rättigheter du har som patient. Allmän patientinformation finns även på lättläst svenska och andra språk.

Vårdgaranti och väntetider i Norrbotten

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. 

God tillgänglighet är ett av huvudmålen för Region Norrbotten och ett första steg är att leva upp till utfärstelserna i den nationella vårdgarantin. På lite längre sikt är målet att höja ambitionen ytterligare för patienternas bästa.

I Norrbotten kan du komma att erbjudas vård på annat sjukhus än det som ligger närmast dig. Länets sjukhus har profilerat sig inom olika områden för att erbjuda dig hög tillgänglighet och hög kvalitet.

Patientavgifter

Det är regionfullmäktige i Region Norrbotten som bestämmer hur mycket det ska kosta när du till exempel går till läkaren. De olika vårdgivarna har inte rätt att lägga till egna avgifter utan de ska följa regionfullmäktiges bestämmelser.

Privata läkare och sjukgymnaster får inte heller ta ut högre avgifter än vad Region Norrbotten gör. När det gäller utländska medborgare så gäller dock särskilda regler för vilka avgifter som Region Norrbotten och de privata vårdgivarna får ta ut.

Till toppen av sidan