Lagar och bestämmelser

Vad gäller när du söker vård i Sörmland?

Innehållet gäller Sörmland

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Sörmland.

Vad finns det för vård?

I Sörmland finns fyra sjukhus. Mälarsjukhuset i Eskilstuna är det största med flest specialistmottagningar. Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset ger service främst åt närområdet, men har också verksamheter som riktar sig mot hela länet. Regionsjukhuset Karsudden bedriver rättspsykiatrisk vård. Under Hitta vård kan du söka bland alla mottagningar. Här kan du läsa mer om vilken service som finns på sjukhusen och annan praktisk information inför ett besök.

Här kan du se vilka vårdcentraler som finns i Sörmland. Här kan du läsa mer om hur du väljer eller byter vårdcentral. Alla vårdcentraler som finns representerade på 1177.se arbetar på uppdrag av Hälsoval Sörmland.

Valmöjligheter i vården

Här finns information om att välja vårdcentral  eller specialistvårdsmottagning i Sörmland.

Här finns information om hur du gör om du bor i Sörmland men vill söka vård i en annan region.

Remissregler

I Sörmland kan du beställa tid direkt hos en specialiserad läkare utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du ska skriva en så kallad egen vårdbegäran. Det kan också kallas egenanmälan eller egenremiss. 

Undantaget är neuropsykiatriskt utredning, där en första bedömning ska ske vid psykiatrisk specialistmottagning. Om du behöver få en neuropsykiatrisk utredning, utfärdar de sedan en remiss.

Det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från läkare. Det är den verksamhet som tar emot remissen som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Om du har frågor eller synpunkter på vårdgarantin eller valfriheten i vården finns i Sörmland en Vårdgaranti- och valfrihetsservice som du når på telefon 0155-24 77 30.

Här kan du få svar på dina frågor

Om du har frågor om valmöjligheter, väntetider och vilka regler som gäller för just dig kan du alltid kontakta Region Sörmlands vårdgaranti- och valfrihetsservice på telefon 0155-24 77 30.

Till toppen av sidan